Archiwum Seminariów Zakładu Mechaniki Doświadczalnej

2018-10-17 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Adam Brodecki

Doświadczalna ocena wpływu wstępnej deformacji wskutek pełzania na zachowanie materiałów w warunkach obciążenia dynamicznego

2018-10-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Nowoczesne techniki badawcze jako narzędzie do charakteryzacji materiałów konstrukcyjnych

2018-06-20 11:00, Sala: 228
mgr inż. Mateusz Kopeć

Formowalność i mechanizmy ewolucji mikrostruktury stopu Ti6Al4V w trakcie innowacyjnej metody formowania na gorąco (Formability and microstructure evolution mechanisms of Ti6Al4V alloy during a novel hot stamping process)

2018-06-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Przemysław Ranachowski

Problemy mikrostruktury i degradacji warystorów ZnO stosowanych w ogranicznikach przepięć

2018-05-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Kinga Dziedzic

Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych

2018-05-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sławomir Mackiewicz

Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym

2018-05-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings

2018-04-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Określanie odporności na kruche pękanie przy użyciu zminiaturyzowanych próbek kompaktowych CT

2018-04-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Mariusz Dąbrowski

Wpływ technologii wykonania na wskaźniki trwałości betonu w górnej warstwie nawierzchni z kruszywem odkrytym

2018-03-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Znaczenie badań stanowiskowych w ocenie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych

2018-02-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Aneta Antolik

Kompatybilność chemiczna minerałów boronośnych z cementem portlandzkim w materiałach na osłony radiologiczne

2018-02-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Maria Staszczak

Oszacowania energetyczne w procesie obciążania polimeru z pamięcią kształtu SMP Tg ≈ 25°C

2018-02-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Hanna Słomińska

Wpływ wodoru na wybrane właściwości wytrzymałościowe i odporność korozyjną stali P355NH połączonej metodą platerowania wybuchowego ze stalą SAF 2507 po różnych obróbkach cieplnych

2018-01-31 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Marcin Lewandowski

Programowalne systemy ultradźwiękowe w aplikacjach przemysłowych i medycznych

Rozwój zaawansowanych metod obrazowania USG wymaga nowych rozwiązań aparaturowych. Na seminarium przedstawię koncepcja 'Software Defined Ultrasound' (SDU), czyli w pełni programowalnych systemów ultradźwiękowych, które pozwalają na implementację niemal dowolnych algorytmów przetwarzania sygnałów. Mój zespół opracował badawczy ultrasonograf realizujący koncepcję SDU, a obecnie pracujemy nad rozwiązaniem dla aparatów przenośnych i podręcznych. Przedstawię także przegląd możliwych zastosowań w diagnostyce medycznej oraz przemysłowych badaniach nieniszczących.

2018-01-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska

Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane laserem impulsowym i magnetronem

2017-12-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż Katarzyna Makowska
Instytut Transportu Samochodowego

Możliwości oceny stopnia eksploatacji elementów konstrukcyjnych metodą szumów Barkhausena

2017-10-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Analiza sygnału emisji akustycznej generowanego w obciążanych mechanicznie, zbrojonych i niezbrojonych próbkach betonu

2017-06-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr. hab. inż. Bogdan Antoszewski
Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN

Mikroobróbka laserem UV o ultrakrótkich impulsach - doświadczenia CLTM

2017-06-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Płk. dr hab. inż. Jacek Janiszewski, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna

Wybrane problemy metodyczne wykonywania badań dynamicznych za pomocą techniki Hopkinsona

W referacie zostaną przedstawione wybrane zagadnienia ukazujące specyfikę wykonywania testów dynamicznych za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona i towarzyszące temu problemy metodyczne. Omówione zostaną następujące problemy: dyspersji fal w prętach SHPB, równowagowego stanu naprężenia w próbce, stałej szybkości odkształcenia, minimalizacji efektów bezwładnościowych i tarciowych, badania materiałów o małej impedancji mechanicznej oraz badania materiałów w warunkach podwyższonej temperatury.

2017-06-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Maciej Klósak
Kierownik Laboratorium Badań Dynamicznych w Universiapolis w Agadirze (Maroko) oraz wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Perforacja płytek mosiężnych w podwyższonych temperaturach - badania eksperymentalne i symulacje komputerowe

Prelegent to absolwent Politechniki Poznańskiej i Faculté Polytechnique de Mons (Belgia); doktorat na Uniwersytecie w Metz we Francji w dziedzinie mechaniki stosowanej obronił pod okiem prof. Janusza Klepaczko oraz prof. Tomasza Łodygowskiego. Przez blisko 19 lat związany z sektorem badań i rozwoju koncernu stalowego ArcelorMittal (wcześniej Arbed i Arcelor) w Luksemburgu i we Francji.

Przedmiotem badania była perforacja płytek mosiężnych pociskami o froncie stożkowym w zakresie prędkości od 40 m/s do 120 m/s, którą uzyskano wystrzeliwując je za pomocą działa gazowego. Próbki o grubości 1 mm i wymiarach 130x130 mm wycięto z blachy mosiężnej (standardowy stop). Celem analizy było wyznaczenie dla takiej blachy prędkości rezydualnej w zależności od prędkości początkowej pocisku w szerokim zakresie temperatur początkowych dochodzących do 270 ˚C. Tak wysokie temperatury blach podczas testu uzyskano używając innowacyjnego urządzenia do ich równomiernego podgrzewania. Przenalizowano również wpływ temperatury początkowej oraz prędkości pocisku na mechanizm zniszczenia płytek „petalling”.

Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie zmiany właściwości balistycznych płytek w zależności od temperatury. Zmiana ta była obserwowana szczególnie dzięki znacznemu osłabieniu mosiądzu w podwyższonych temperaturach. Badania eksperymentalne zostały rozszerzone o symulacje komputerowe z użyciem programu Abaqus/Explicit, wykorzystującego metodę elementów skończonych. Tworząc model komputerowy perforowanej płytki zastosowano fenomenologiczne równanie konstytutywne Johnson’a-Cook'a wraz z odpowiednim kryterium zniszczenia (uzależniającym odkształcenia niszczące od stanu naprężenia). Porównano wyniki uzyskane w symulacjach z wykorzystaniem powłokowych i bryłowych elementów skończonych. Założono, że proces perforacji blach mosiężnych ma charakter adiabatyczny. W symulacjach komputerowych uzyskano wzrost temperatury na skutek adiabatycznego ogrzania materiału w strefie kontaktu z pociskiem dochodzący do 200 ˚C.

2017-05-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Investigation of mechanical and thermal responses of Gum Metal under particular loading conditions

2017-05-17 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Bernard Rzany
laser PRO, R. I. LAS

Spawanie laserowe - przykłady praktycznych zastosowań technologii w przemyśle

2017-05-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Dr. Walter Libardi
Vice-Rector at Federal University of São Carlos, São Paulo state, Brazil

Materials Science at Federal University of São Carlos, Brazil

2017-04-26 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT PAN

Investigation of Shape Memory Materials conducted at IPPT PAN, Poland, in cooperation with Japan (1990-2016)

2017-04-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Bolesław Klein
TRUMPF POLSKA

Nowoczesne rezonatory laserowe do obróbki materiałów

2017-04-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Aneta Antolik

Otrzymywanie i charakteryzacja materiału eutektycznego ZnO-ZnWO4 domieszkowanego jonami Al i Ga jako potencjalnego materiału plazmonicznego

2017-03-01 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Materiały komórkowe: od teorii do innowacji

2017-02-22 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Paweł Grzywna

Badania zmęczeniowe stali P91 monitorowane technikami optycznymi i ultradźwiękowymi

2017-02-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Ryszard Grzelka
LENSO - Optyczna Technika Pomiarowa, Poznań

Przykłady wykorzystania optycznych systemów pomiarowych firmy GOM w badaniach materiałowych i kontroli jakości komponentów

2017-02-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Maria Staszczak

Badania poliuretanu z pamięcią kształtu - wpływ prędkości odkształcania na właściwości termomechaniczne oraz analiza parametrów zachowania i odzyskiwania kształtu

2017-01-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak, prof. Zbigniew L. Kowalewski
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Cyklicznie zmienne odkształcenie jako źródło regulacji poziomu naprężenia

2016-12-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jacek Widłaszewski

Dwukierunkowe mikrogięcie laserowe dla układów MOEMS

2016-12-06 11:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
mgr inż. Adam Kondej
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

Warstwy nawęglane - korelacja oznaczeń metodą prądów wirowych i pomiarów twardości

2016-11-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dominik Kukla

Ocena twardości i grubości warstw nawęglanych oraz hartowanych indukcyjnie na stalach z zastosowaniem magnetycznych technik nieniszczących

2016-11-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Grzegorz Garbacz
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Wiedzy

Zastosowanie wyznaczania entropii metrycznej danych pomiarowych testów mechanicznych w celu analizy właściwości materiałów konstrukcyjnych

2016-11-15 11:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
Dr T Ben Britton, CEng, CSci
Director of MSc in Advanced Nuclear Engineering Department of Materials, Imperial College London

Challenges and opportunities in coupling models and experiments - a focus on fatigue crack initiation in Ni superalloys

2016-11-09 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Tomasz Libura

Badania cienkich blach wykonanych z lekkich stopów magnezu w zakresie dużych deformacji

2016-10-26 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Marcin Lewandowski

Zastosowanie metody pełnej akwizycji macierzy do wizualizacji wad w technice UT Phased-Array

Ultradźwiękowe systemy Phased-Array pozwalają na różne tryby skanowania i wizualizacji wad oraz zapewniają wyższą jakość inspekcji niż tradycyjne systemy jednokanałowe. Kolejnym krokiem w rozwoju tych systemów będzie metoda akwizycji pełnej macierzy oraz zaawansowane algorytmy rekonstrukcji obrazów. Na seminarium zostanie przedstawiona koncepcja działania tych technik oraz wymagania jakie stawiają one przed systemami akwizycji i przetwarzania sygnałów. Zaprezentujemy także wstępne wyniki obrazowania wad za pomocą Uniwersalnej Platformy Ultradźwiękowej, która została opracowana specjalnie do testowania i wdrażania nowych metod akwizycji i przetwarzania sygnałów ultradźwiękowych.

2016-07-07 11:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
prof. Alessandro Pasquale Fantilli
Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica; Torino, ITALIA

Research on mechanical characterization of cement based composites conducted in the Department of Structural Engineering, Politecnico di Torino

2016-06-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Roman Jaskulski

Wyznaczanie parametrów termicznych twardniejących betonów osłonowych metodą numerycznego rozwiązania zagadnienia odwrotnego

2016-06-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

Identyfikacja zjawiska reakcji alkalicznej kruszyw mineralnych w konstrukcjach osłon radiacyjnych

2016-05-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tomasz Jankowiak
Politechnika Poznańska

Zachowanie materiałów przy wysokich wartościach prędkości odkształcenia - podejście laboratoryjne oraz numeryczne

2016-05-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Chrzanowska

Super-twarde warstwy WB wytwarzane metodą rozpylania magnetronowego

2016-05-11 11:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Karol Golasiński

Gum Metal – nowy stop tytanu o unikalnych właściwościach

2016-05-11 12:30, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
prof. Zbigniew Hilary Żurek
Politechnika Śląska

Unormowane składowe impedancji i rezonans prądu cewki pomiarowej jako całościowy parametr diagnostyczny NDE i NDT

2016-04-27 11:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Joanna Radziejewska

Badania twardości dynamicznej materiałów z wykorzystaniem nanosekundowego impulsu laserowego

2016-04-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tomasz Mościcki

Modelowanie teoretyczne ablacji WBx nanosekundowym impulsem laserowym

2016-04-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dominik Kukla

Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego stopu niklu MAR 247 z warstwą aluminidkową, z zastosowaniem technik nieniszczących

2016-04-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Wojciech Manaj
Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji Instytutu Lotnictwa

Wpływ preparatyki próbek na wyniki badań zmęczeniowych

2016-03-30 10:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
ppłk dr inż. Krzysztof Dragan
Z-ca Kierownika Zakładu Zdatności Do Lotu Statków Powietrznych, Kierownik Pracowni Badań Nieniszczących (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)

Metody bieżącego monitorowania stanu technicznego konstrukcji lotniczych

2016-03-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Leszek Piotrowski
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Diagnostyka stanu materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem zjawisk magnetosprężystych

2016-03-09 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marek Chmielewski
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Wykorzystanie metrologii magnetycznej w dziedzinie badania właściwości materiałów

2015-12-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Marcin Lewandowski

Prezentacja tematyki, działalności i opracowań Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej

2015-12-09 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński
Doktorant I roku w ZWM

Wysokoenergetyczne rozdrabnianie ferrytów do wytwarzania alternatywnych magnesów trwałych

2015-12-02 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Kazimierz Kamiński
Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji

Analiza wpływu wybranych cech geometrycznych i właściwości termofizycznych kolektorów słonecznych cieczowych na ich parametry cieplno-przepływowe

2015-11-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. Zygmunt Szymański

Synteza nanorurek węglowych impulsem laserowym. Diagnostyka ramanowska

2015-11-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Katarzyna Nowakowska-Langier
Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Synteza warstw azotku miedzi metodą Impulsowego Rozpylania Magnetronowego

2015-10-28 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Jan Marczak
Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Wykorzystanie promieniowania laserowego w analizie i usuwaniu nawarstwień z dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze

2015-10-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Leszek Stobiński
1. Inst. Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa); 2. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa)

Nanorurki węglowe - synteza, właściwości fizykochemiczne, zastosowania, badania własne

2015-10-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr Ion N. Mihailescu
National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics Lasers Department, Laser-Surface-Plasma Interactions Laboratory Magurele, RUMUNIA

Soft laser transfer of biomaterials for applications in nano-biomedicine

2015-08-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr. Raşit Zengin
Firat University, Faculty of Education, Elâziğ, Turcja

Influence of gamma and neutron irradiation on Transformation characteristics in shape memory alloys

2015-07-01 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Mateusz Kopeć
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Otrzymywanie intermetaliczno-ceramicznych tworzyw kompozytowych

2015-06-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Ryszard B. Pęcherski

Zastosowanie hipotezy wytężenia Burzyńskiego do modelowania oraz numerycznej symulacji procesów deformacji i uszkodzenia materiałów

2015-06-17 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Maria Staszczak

Poliuretan z pamięcią kształtu - wytworzenie oraz zbadanie właściwości termo-mechanicznych i aplikacyjnych

2015-06-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Ewa Moskała
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości złącz Ti-Al wytwarzanych metodą łączenia wybuchowego

2015-06-03 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Majewski

Poliuretan z pamięcią kształtu - właściwości mechaniczne i model konstytutywny

2015-05-27 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dominik Kukla

Nieniszczące techniki pomiarowe w ocenie pękania warstw aluminidkowych na stopach niklu

2015-05-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Roman Jaskulski

Właściwości termiczne betonu w osłonach biologicznych reaktorów jądrowych

2015-05-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Michał Kotulski
ZWICK ROELL POLSKA

Badanie wytrzymałości z Zwick/Roell

2015-05-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Rafał Ortwein
Politechnika Krakowska

Badania eksperymentalne i modelowanie struktur gradientowych otrzymanych w wyniku przemiany fazowej

2015-04-29 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Aneta Ustrzycka, prof. Błażej Skoczeń
Politechnika Krakowska

Ewolucja uszkodzeń wywołanych napromieniowaniem materiałów plastycznych, poddanych cyklicznym obciążeniom mechanicznym

2015-02-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Wojciech Kubissa
Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Sorpcyjność betonu jako parametr oceny trwałości konstrukcji żelbetowej

2015-02-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Chrzanowska

Wpływ długości fali lasera Nd:YAG na wydajność osadzania i jakość powłok ReB2 wytwarzanych metodą PLD

2015-01-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Betony z włóknem rozproszonym w elementach konstrukcji budowlanych jako materiał konstrukcyjny i wzmacniający

2015-01-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

Petrograficzna identyfikacja minerałów w kruszywach zagrożonych wystąpieniem reakcji alkalicznej

2014-12-17 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Własności mechaniczne trzech lekkich stopów do zastosowań w budowie silników wysokoprężnych

2014-12-03 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Agnieszka Rutecka

Rozwój uszkodzenia kompozytów AA2124/SiC w warunkach rozciągania, zmęczenia i pełzania

2014-11-26 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sławomir Mackiewicz

Symulacja transportu promieniowania w badaniach radiograficznych

2014-11-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Wpływ popiołów lotnych wapiennych na transport jonów chlorkowych w betonach napowietrzonych

2014-11-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Wojciech Moćko
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Badanie wpływu szybkości odkształcania na lepko-plastyczne właściwości materiałów

2014-11-05 11:00, Sala: 228
dr hab. Przemysław Ranachowski

Podstawowe problemy techniki ustalania przyczyn awarii izolatorów ceramicznych

2014-10-29 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Jacek Szelążek

Próbki szklane grawerowane laserowo jako wzorce dwójłomności akustycznej w badaniach ultradźwiękowych

2014-10-22 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt

Zastosowanie betonu w osłonach przed promieniowaniem jonizującym

2014-06-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Krzysztof Mogielnicki
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

Wpływ chropowatości narzędzia na plastyczne płynięcie w procesie mikrowyciskania metali

2014-06-11 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Marek Niewczas
Department of Materials Science & Engineering Brockhouse Institute for Materials Research, McMaster University, Hamilton, Ontario, KANADA

Length scales correlations during plasticity of FCC materials

The relationship between macroscopic and microscopic models of work hardening have been analyzed based on the results of mechanical, structural and electrical resistivity characterization of fcc metals and alloys deformed at 4K. Electrical resistivity measurements suggest that the flow stress is determined by the average density of defects accumulated in the microstructure. The microstructural length scale that correlates to the dislocation mean free path corresponds closely to the size of dislocation free channels and/or cells produced during plastic flow. Two microstructural variables, dislocation mean free path and the mean slip distance show good correlation during Stage II, but they deviate during Stage III of work-hardening. The sudden increase of the mean slip distance during Stage III is attributed to the slip instabilities observed by optical and TEM microscopy. Direct measurements of the density of defects stored in the microstructure suggest that the fracture is initiated at a critical dislocation density, which corresponds to the critical spacing between dislocations in densely dislocated regions of dislocation walls. This spacing is estimated between 6-9 nm at 4.2K for range of fcc materials.

The experimental data provides framework for discussing basic aspects of plasticity of fcc materials related to the nature of dislocation network develop during plastic flow, the relationship between flow stress and dislocation density, the stability of deformation substructure and the limits of plasticity in single and polycrystals as they approach failure.

2014-06-04 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Piotr Gutkiewicz

Statyczne i dynamiczne pomiary ultradźwiękowe

2014-05-28 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Agnieszka Rutecka

Kompozyty AA2124/SiC w warunkach zmęczenia i pełzania

2014-05-21 12:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Model polimeru z pamięcią kształtu w zakresie dużych odkształceń

2014-05-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Oprogramowanie do badania układów wtryskowych silników Diesla

2014-05-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Jacek Szelążek

Ultradźwiękowe badania naprężeń własnych w szynach kolejowych

2014-04-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Maria Staszczak
Pracownia Mechaniki Plastycznego Płynięcia w ZWM

Właściwości termomechaniczne polimeru z pamięcią kształtu w procesie rozciągania z rożnymi prędkościami deformacji

2014-04-09 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Elżbieta A. Pieczyska, prof. IPPT PAN; prof. Hisaaki Tobushi
Pracownia Mechaniki Plastycznego Płynięcia w ZWM; AICHI Institute of Technology, Japonia

Stopy z pamięcią kształtu – termomechaniczne aspekty indukowanej naprężeniem przemiany martenzytycznej

2014-04-02 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Joanna Radziejewska
Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów

Wzrost efektywności obróbki laserowej metali wywołany ruchem oscylacyjnym

2014-03-26 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dominik Kukla
Pracownia Mechaniki Plastycznego Płynięcia

Monitorowanie rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego stali dla energetyki z wykorzystaniem metody prądów wirowych

2014-03-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tomasz Mościcki
Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów

Wpływ parametrów lasera na spawanie świec zapłonowych do silników na bio-gaz – model teoretyczny

2014-03-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Jacek Hoffman
Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów

Wyznaczanie rozmiaru cząsteczek aerozolu za pomocą rozproszenia światła

2014-03-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka
Pracownia Pól Odkształceń

Samozarastanie rys w zaprawach cementowych z popiołem lotnym wapiennym

2014-02-26 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Wojciech Moćko
Pracownia Mechaniki Doświadczalnej

Analiza warunków powstawania uszkodzeń materiału w klasycznym i symetrycznym teście Taylora

2014-02-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak, prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Doświadczalna ocena właściwości mechanicznych oraz zniszczenia wybranych materiałów kompozytowych

2014-02-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

Eksperymentalna analiza stanów sprężysto-plastycznych w elementach konstrukcyjnych

2014-02-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Przemysław Ranachowski
Pracownia Badań Nieniszczących

Struktura - trwałość - niezawodność eksploatacyjna izolatorów z tworzywa rodzaju C 130

2014-01-29 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Wojciech Moćko
Pracownia Mechaniki Doświadczalnej

Wpływ obciążeń o charakterze zmęczeniowym na charakterystykę rozciągania stali AISI 1045

2014-01-22 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
Pracownia Badań Nieniszczących

Badanie wytrzymałości i zużycia materiałów, i elementów silników wysokoprężnych

2014-01-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Piotr Gutkiewicz
Pracownia Badań Nieniszczących

Ultradźwiękowy refraktometr transmisyjny

2013-12-11 11:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr Sławomir Mackiewicz (IPPT PAN) , mgr inż. Tomasz Katz
Instytut Lotnictwa

Badania ultradźwiękowe kompozytów węglowych stosowanych w konstrukcjach lotniczych

2013-12-04 12:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
D.Sc. Lychev S., Bychkov P.
Institute for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences

Wspólne seminarium ZMM i ZWM poświęcone pamięci Prof. VLADIMIRA N. KUKUDZHANOVA (1931-2013)

  • D.Sc. Lychev S.

    The geometrical methods in the theory of growing solids

    The geometrical conceptions which can form the basis for the mathematical theory of growing deformable bodies are considered. Within this approach the growing body is represented as continuous family of smooth manifolds endowed with non-Euclidian material connection. Specific properties of this connection such as torsion perform the mathematical description of the structural inhomogeneity phenomenon that appears in growing solids as the result of growing process.

  • Bychkov P.

    The experimental identification of the models of growing solids

    The experimental technology for the identification of the mathematical models of growing solids is considered. The technology is based on the method of holographic interferometry.

2013-11-27 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Marek Śliwowski
firma NDTest Warszawa

Zmechanizowane badania ultradźwiękowe - wiarygodność wyniku badania

2013-11-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Zastosowanie mikrotomografii rentgenowskiej (ų – CT) w badaniu mikrostruktury betonu

2013-11-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Justyna Chrzanowska

Przedstawienie metody cyfrowej korelacji obrazu w badaniach przemieszczeń i odkształceń

2013-11-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jacek Widłaszewski

Wpływ parametrów konstrukcyjnych na laserowo-indukowane deformacje aktuatorów dwumostkowych

2013-10-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Jacek Szelążek

Głowice do pomiarów czasu przejścia fal podpowierzchniowych

2013-10-16 09:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Mikrostruktura kompozytów o matrycach cementowych modyfikowanych popiołem lotnym wapiennym, odpornych na cykliczne zamrażanie w obecności roztworu NaCl

2013-10-09 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Przemysław Kowalski
National Instruments Poland Sp. z o.o.

Przegląd zastosowań instrumentów pomiarowych definiowanych programowo

2013-09-04 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Vladimir Dunić
University of Kragujevac

Experimental and numerical analysis of shape memory alloys under different loading rates

2013-07-03 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Andrzej Siemaszko
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Strategiczne dla Polski Programy Badawcze

2013-05-29 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Karol Jach
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Teoretyczno-eksperymentalne badania oddziaływań dynamicznych

2013-05-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Lech Dietrich, dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski,
dr inż. Jerzy Luckner

Pomiary tensometryczne, Nieuwzględniana wiedza

2013-05-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Jacek Szelążek

Rozwój głowic ultradźwiękowych do pomiarów dwójłomności akustycznej

2013-04-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Agnieszka Rutecka

Ocena ewolucji uszkodzenia kompozytu AA6061/SiC w warunkach rozciągania

2013-04-17 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Wojciech Moćko

Analiza zachowania wybranych stopów aluminium w warunkach testu Taylora

2013-04-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zdzisław Nowak

Badania procesu ściskania ze ścinaniem. Eksperyment i obliczenia. Wspomnienie prac doświadczalnych prowadzonych przez dr Jerzego H. Lucknera.

2013-03-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Przemysław Ranachowski

Wpływ fazy mulitowej na podwyższenie odporności elektroporcelan na procesy starzeniowe

2013-03-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Paweł Grzywna, dr inż. Dominik Kukla

Wpływ eksploatacji na właściwości mechaniczne stali X10CrMoVNb9-1

2013-02-27 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

Karbonatyzacja betonów z popiołem lotnym wapiennym

2013-02-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Kształtowanie mikrostruktury kompozytów o matrycach cementowych z popiołem lotnym wapiennym narażonych na sprzężone oddziaływania środowiskowe

2013-02-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Joanna Radziejewska

Wybrane właściwości warstwy wierzchniej stali po laserowej modyfikacji wspomaganej nagniataniem

2013-02-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marek Skłodowski

Badania wytrzymałościowe historycznych materiałów murowych

2013-01-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Maria Staszczak

Badanie właściwości elektrofizycznych i struktury wielofazowych systemów na bazie żelaza

2013-01-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego, AGH Kraków

Strukturalne i mechaniczne skutki deformacji plastycznej w warunkach cyklicznie zmiennego schematu odształcenia

2013-01-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Jacek Szelążek

Ultradźwiękowe badania naprężeń własnych w kolejowych kołach odlewanych i kutych - róznice

2012-12-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Łukasz Anaszewicz
Wojskowa Akademia Techniczna

Analiza eksperymentalna drgań sprężysto-plastycznych modeli belek duraluminiowych pod obciążeniem uderzeniowym z wykorzystaniem technik pręta Hopkinsona

2012-12-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Pomiary mikrotwardości betonów

2012-12-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Grzegorz Starzyński

Ocena kontaktu ciał chropowatych przy pomocy profilometrii i ultradźwięków

2012-11-28 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak1 , prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski2
1Instytut Transportu Samochodowego, 2IPPT PAN

Cykliczne obciążenie skręcające i jego wpływ na zachowanie stali stosowanej w polskim przemyśle energetycznym

2012-11-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jacek Janiszewski
Instytut Techniki Uzbrojenia WAT

Badania dynamicznych właściwości materiałów w warunkach uderzeniowego testu Taylora i testu pierścieniowego na przykładzie wyników prac prowadzonych w Instytucie Techniki Uzbrojenia WAT

2012-11-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Roman Bogacz

Wybrane badania zużycia kół i szyn kolejowych

2012-11-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr Grzegorz Knor

Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowych

2012-10-31 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Grzegorz Socha
Instytut Lotnictwa (Warszawa)

Koncepcja Krzywej Szybkości Kumulacji Uszkodzeń (KSKU) jako charakterystyki umożliwiającej określenie trwałości materiałów konstrukcyjnych

2012-10-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Model mikromechaniczny deformacji plastycznych polikryształów o niskiej symetrii sieci - zastosowanie do stopu magnezu AZ31B

2012-10-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Lech Dietrich

Wyznaczanie charakterystyki materiałowej przy cyklicznym rozciąganiu - ściskaniu cienkich blach

2012-09-19 12:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. V. Kukudzhanov, dr Alexander Levitin
Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

Asymptotic and numerical solutions for the waves propagation in elastoviscoplastic media taking into account internal structure

2012-06-27 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Paweł Mazuruk
General Electric Polska

Diagnostyka uszkodzeń wtryskiwaczy układu Common Rail silnika z zapłonem samoczynnym

2012-06-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Arkadiusz Mróz

Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych

2012-06-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Agnieszka Rutecka

Ocena rozwoju uszkodzenia kompozytu AlMg/SiC w warunkach zmęczenia i pełzania

2012-06-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak1, prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski2
1Instytut Transportu Samochodowego, 2IPPT PAN

Wpływ parametrów cyklicznego obciążenia skręcającego na przebieg odkształcania się stali 13HMF wskutek monotonicznego rozciągania

2012-05-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Sławomir Mackiewicz

Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości materiałów kompozytowych. Przykłady badań.

2012-05-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska

Wybrane właściwości termomechaniczne stopów z pamięcią kształtu

2012-05-09 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Kulasiński

Chaos wielomianowy. Szacowanie niepewności w modelu przepływu obiegu pierwotnego elektrowni jądrowej.

2012-04-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Krystyna Pietrzak
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Wybrane charakterystyki lutowi bezołowiowych i ich połączeń

2012-04-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Sławomir Mackiewicz

Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości materiałów kompozytowych

2012-04-04 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. Zygmunt Szymański

Mechanizm przyspieszania jonów w procesie ablacji laserowej

2012-03-28 11:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr inż. Jacek Widłaszewski

Laserowe kształtowanie powłok rozwijalnych. Potrzeby wiodących koncernów przemysłowych. Rozwiązania. Część II

2012-03-21 11:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr inż. Jacek Widłaszewski

Laserowe kształtowanie powłok rozwijalnych. Potrzeby wiodących koncernów przemysłowych. Rozwiązania. Część I

2012-03-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Walery Wysoczański
Instytut Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II, Biała Podlaska

Nowoczesne metody nieniszczące badania naprężeń własnych

2012-03-07 **:**, Sala:  
dr inż. Grzegorz Socha
Instytut Lotnictwa, Warszawa

System do badania odporności na zderzenie elementów konstrukcji samolotów i pojazdów lądowych

2012-02-29
**:**, Sala:  
dr inż. Przemysław Ranachowski

Mechanoakustyczne badania procesów degradacji w wysokoglinowej porcelanie elektrotechnicznej rodzaju C 120

2012-02-22 **:**, Sala:  
dr inż. Wojciech Moćko

Właściwości mechaniczne stali austenitycznych w szerokim zakresie prędkości deformacji

2012-02-15 **:**, Sala:  
prof. Jacek Szelążek, mgr inż.Paweł Grzywna, dr inż. Piotr Gutkiewicz, dr Sławomir Mackiewicz

Ultradźwiękowe wykrywanie pęknięć zmęczeniowych osi kolejowych. Wpływ obecności koła na wykrywalność wad.

2012-02-08 ODWOŁANE, Sala:  
prof. Zygmunt Szymański

Mechanizm przyspieszania jonów w procesie ablacji laserowej

2012-02-01 **:**, Sala:  
prof. Lech Dietrich

Miary zmęczenia materiałów

2012-01-25 **:**, Sala:  
mgr inż. Paweł Grzywna

Ultradźwiękowa metoda pomiaru zmian średnicy rury grubościennej

2012-01-18 **:**, Sala:  
mgr inż. Katarzyna Makowska
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Degradacja struktury i zmiany charakterystyk mechanicznych stali P91 określane przy użyciu technik nieniszczących

2011-12-21 **:**, Sala:  
dr inż. Dominik Kukla

Wykorzystanie metody prądów wirowych do oceny stopnia uszkodzenia zmęczeniowego oraz grubości warstw hartowanych indukcyjnie

2011-12-14 **:**, Sala:  
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 3

2011-12-07 **:**, Sala:  
mgr Grzegorz Knor

Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 2: Modelowanie przewodnictwa cieplnego podczas twardnienia

2011-11-30 **:**, Sala:  
dr hab. inż. Michał Glinicki

Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 1: Projektowanie materiałowe i mikrostruktura

2011-11-23 **:**, Sala:  
dr inż. Joanna Radziejewska

Modyfikacja warstwy wierzchniej w procesie mikroobróbki mechanicznej połączonej z laserowym przetapianiem

2011-11-16 **:**, Sala:  
dr hab. inż. Elżbieta A. Pieczyska, dr inż. Paweł Gadaj, dr inż. Henryk Luckner, Leszek Urbański

Doświadczalne badania wybranych materiałów w warunkach prostego ścinania

2011-11-09 **:**, Sala:  
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Badanie mikrostruktury betonów przy zastosowaniu metody indentacji wielokrotnej

2011-10-26 **:**, Sala:  
mgr inż. Olga Wysocka-Fotek

Szacowanie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni

2011-10-19 **:**, Sala:  
dr inż. Tadeusz Szymczak, prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski

Efekty materiałowe w warunkach obciążeń złożonych

2011-08-03 **:**, Sala:  
prof. Jae Ung Cho

Study on experiment and simulation about the dynamic behaviour of composite material

2011-06-29 **:**, Sala:  
dr inż. Wojciech Moćko

Zastosowanie metody pręta Hopkinsona do badania właściwości mechanicznych materiałów w warunkach dynamicznych obciążeń ściskających

2011-06-22 **:**, Sala:  
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Emisja akustyczna w kompozytach ze stopów lekkich układu MgLi

2011-06-15 **:**, Sala:  
dr inż. Tomasz Mościcki

Modelowanie ablacji nanosekundowym impulsem laserowym

2011-06-08 **:**, Sala:  
dr hab. inż. Jacek Szelążek

Ultradźwiękowe badania rozwoju zmęczenia w próbkach metalowych

2011-06-01 **:**, Sala:  
mgr inż. Katarzyna Makowska

Skutki obciążeń mechanicznych oceniane metodami nieniszczącymi i niszczącymi.

2011-05-25 **:**, Sala:  
dr inż. Dominik Kukla

Ocena zniszczenia eksploatacyjnego materiałów dla energetyki na podstawie zmian właściwości wytrzymałościowych i mikrostruktury

2011-05-18 **:**, Sala:  
mgr inż. Paweł Grzywna

Elektroniczna interferometria plamkowa (ESPI) w zastosowaniach mechaniki eksperymentalnej

2011-05-11 **:**, Sala:  
dr inż. Agnieszka Rutecka

Lekkie stopy aluminium oraz kompozyty o osnowie metalowej w warunkach zmęczenia i pełzania

2011-04-20 **:**, Sala:  
prof. dr hab. inż. Lech Dietrich

Niestandardowe metody badań zmian właściwości mechanicznych materiałów