Archiwum Seminariów Ultradźwięków

2018-09-07 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż Łukasz Fura

Selection of exposure parameters for an ultrasound imaging-guided automated HIFU ablation system by using an array of thermocouples

2018-07-11 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr Tomasz Steifer oraz dr Marcin Lewandowski

Badanie struktury speklowej w oparciu o złożoność Lempela-Ziva

Struktura speklowa obrazu B-mode związana jest z jednej strony z parametrami układu nadawczo-odbiorczego, a z drugiej z mikrostrukturą obrazowanej tkanki. Stąd, możliwe jest uzyskanie informacji o tkance przez analizę statystyczną jej struktury speklowej. W trakcie referatu zaproponujemy nową metodę analizy tej struktury opartą o złożoność Lempela-Ziva - pojęcie leżące u podstaw popularnych algorytmów kompresji. W szczególności, przedstawimy wstępne wyniki zastosowania tej metody do klasyfikacji tkanki nowotworowej piersi.

2018-06-06 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Wojciech Secomski

Sonotromboliza - rozpuszczanie skrzeplin za pomocą fali ultradźwiękowej

2018-04-18 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr Marcin Lewandowski, mgr inż. Damian Cacko

Kierunki rozwoju aparatury USG dla zastosowań Point-of-Care

POCUS (Point-of-Care Ultrasound), to nowe podejście do zastosowań USG, które może wywołać rewolucję w diagnostyce obrazowej. Na seminarium zostanie przedstawiona koncepcja POCUS oraz innowacje techniczne, które umożliwią budowę nowej klasy przenośnych i podręcznych aparatów USG. Zostaną także zaprezentowane nowe opracowania sprzętowe, wykorzystujące mobilne procesory GPU, pozwalające na implementację zaawansowanych algorytmów przetwarzania ultradźwiękowego oraz integrację funkcji uczenia maszynowego. Krótko zostaną zarysowane zagadnienia techniczne związane z optymalizacją poboru mocy w aparatach przenośnych.

2017-12-06 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Zbigniew Trawiński

Ultradźwiękowe badania wejściowej impedancji naczyniowej u osób z różnym stopniem miażdżycy tętnic szyjnych.

2017-11-29 12:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
1. Grzegorz Styczyński, dr hab. n. med. 2. Michał Byra, dr inż. 3. Cezary Szmigielski, dr hab. n. med.
1, 3. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny:

1. Stłuszczenie wątroby-definicja, etiologia, epidemiologia. 2 Ocena stopnia stłuszczenia w ultrasonografii za pomocą sieci neuronowej. 3. Badanie tętnicy promieniowej głowicą USG wysokiej rozdzielczości w ramach oceny morfologii i funkcji układu sercowo-naczyniowego u chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby (primary biliary cirrhosis, pbc).

1. Znaczenie stłuszczenia wątroby w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych, ultrasonograficzna ocena stłuszczenia wątroby w praktyce klinicznej.

2. Możliwe problemy badawcze w kontekście oceny stłuszczenia wątroby za pomocą ultradźwięków.

2017-11-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Piotr Karwat, mgr inż.

Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych.

2017-11-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Piotr Karwat, mgr inż.

Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych.

2017-11-20 12:30, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Olga V. Doubrovina, mgr inż.
Uniwersytet w Mińsku, Białoruś.

Metody analizy falkowej ultradźwiękowych sygnałów echa w zastosowaniu do rozpoznawania struktury tkanek miękkich (Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure differentiation).

2017-11-09 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Norbert Żołek, dr

Diagnostyka płuc z wykorzystaniem ultradźwięków, prace wstępne.

2017-10-18 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Michał Byra, dr inż.

Sieci neuronowe w obrazowaniu ultradźwiękowym.

W ramach Seminarium zaprezentowane będzie zastosowanie sieci neuronowych w obrazowaniu ultradźwiękowym, szczególnie metody „deep learningu” w diagnostyce medycznej, na przykładzie danych zebranych w warszawskich szpitalach. Omówione zostaną najnowsze trendy, przedstawione na ostatniej konferencji IEEE International Ultrasonic Symposium oraz zostaną przybliżone otwarte problemy.

2017-07-10 11:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Olga V. Doubrovina, mgr inż.
Faculty of Social and Cultural Communications, Department of Computer Sciences, Belarussian State University.

Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure differentiation.

2017-06-21 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Wiktor Gambin, prof. dr hab. inż.
Zakład Mechaniki Stosowanej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki PW.

Nowy implant słuchowy a zjawiska falowe w uchu wewnętrznym.

2017-05-17 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Eleonora Kruglenko, dr

Nanocząstki magnetyczne jako wzmacniacze hipertermii ultradźwiękowej.

2017-04-19 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Wojciech Secomski, dr inż.

Wpływ rozproszenia na prędkość streamingu akustycznego.

2017-04-12 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Robert Olszewski, dr hab. n. med.

Nowe techniki i metody ultradźwiękowe w ocenie funkcji układu sercowo-naczyniowego.

2017-03-29 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Tamara Kujawska, dr hab. inż.

Technika HIFU do niszczenia pierwotnych litych guzów implantowanych małym zwierzętom.

2017-03-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Jarosław Drozda, mgr inż.

Kompozytowe modele reologiczne.

2017-03-01 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Ziemowit Klimonda, dr

Ultrasonograficzna charakteryzacja nowotworów piersi.

2017-02-22 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Ihor Trots, dr inż.

Modelowanie tkanek miękkich.

2017-02-09 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak, prof. dr hab. Jerzy Litniewski

Monitorowanie skuteczności chemioterapii neoadjuwantowej u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

2017-02-01 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr hab. inż. Janusz Wójcik

Grating Lobes Suppression by Adding Virtual Receiving Subaperture in Synthetic Aperture Imaging (Eliminacja wstęg głównych bocznych (GL) przez zastosowanie wirtualnej subapertury odbiorczej).

2017-01-18 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Eleonora Kruglenko, dr

Thermal properties assessment of the soft tissue phantom by means of ultrasound.

2016-12-14 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz

Algorithms of the ultrasound imaging 3D / 4D.

2016-12-07 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska

The effect of temperature on the dispersion of the ultrasound in the breast tissue.

2016-11-30 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Mirosław Wróbel, mgr inż.
SoNovum, Leipzig, Niemcy

Molecular Acoustics and advanced Signal Processing Backgrounds of Acousto Cerebro Graphy.

2016-11-23 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Tamara Kujawska, dr hab. inż.

Automated ultrasonic destruction of solid tumors.

2016-11-16 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Wojciech Secomski, dr inż.

Doppler measurement of acoustical streaming.

2016-11-09 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr hab. Barbara Gambin

Parametric and nonparametric statistics in the ultrasonic imaging of the temperature.

2016-10-26 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

Theory and research of the Flow Mediated Dilation (FMD).

2016-10-19 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Zbigniew Trawiński

The study of the vascular input impedance.

2016-10-12 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż. Piotr Karwat

Numerical reconstruction of the velocity field on the basis of the analysis of ultrasonic signals.

2016-10-05 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr Michał Byra

Tissue characterization by means of backscattered echo spectrum variations.

2015-06-25 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr Michał Byra

Charakterystyka rozproszeniowa tkanek i detekcja zmian nowotworowych.

2015-05-27 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
prof. dr hab. inż. Andrzeja Nowicki

Flow/shear rate mediated vasodilation – FM(SR)D.

2015-02-05 15:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr n. med. D. Dobruch-Sobczak, dr inż. H. Piotrzkowska-Wróblewska, prof. A. Nowicki, dr n. med. A.Gumińska, dr n. med. E. Bakuła-Zalewska, prof. M. Dedecjus

Zmiany ogniskowe w tarczycy- elastografia / analiza statystyczna obwiedni sygnałów RF a ocena mikroskopowa.

2014-11-20 14:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT-PAN

Rozróżnialność tkanek miękkich a rozkłady statystyczne obwiedni sygnału wysokiej częstotliwości wstecznie rozproszonego c.d.

2014-11-05 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr hab. Barbara Gambin

Rozróżnialność tkanek miękkich a rozkłady statystyczne obwiedni sygnału wysokiej częstotliwości wstecznie rozproszonego.

2014-10-29 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr hab. Barbara Gambin

Wstęp do statystycznej analizy danych.

2014-07-02 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Michał Byra, mgr inż.

Obrazowanie sztywności tkanek za pomocą złożenia fal o różnych częstotliwościach.

2014-06-25 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
prof. dr hab. Mariusz Nieniewski oraz mgr Paweł Zajączkowski
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

1) Real-Time Speckle Reduction in Ultrasound Images by Means of Nonlinear Coherent Diffusion Using GPU. 2)Enhancement of Despeckled Ultrasound Images by Forward-Backward Diffusion.

2014-05-21 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr Lucyna Cieślik

Ocena stanu szyjki kości udowej poprzez analizę ech ultradźwiękowych

2014-05-07 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Michał Byra, mgr inż.

Obrazowanie ultradźwiękowe przy użyciu kombinacji fal o dwóch częstotliwościach.

2014-04-09 10:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Jerzy Podhajecki

Wyznaczanie grubości i modelowanie propagacji fali ultradźwiękowej w kości zbitej metodą MES

2014-03-26 10:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Katarzyna Falińska dr

Wyznaczanie grubości kości zbitej stosując ultradźwiękowe fale odbite

2014-03-19 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Marcin Lewandowski, dr

Prezentacja opracowań i osiągnięć Zespołu Systemów Elektronicznych ZU oraz wizja jego dalszego rozwoju

2014-03-13 09:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Hanna Piotrzkowska-Wróblewska dr inż., Katarzyna Dobruch-Sobczak dr n. med.

The usefulness of statistical analysis of the ultrasonic signals in the diagnosis of breast lesions

2014-03-10 09:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Robert Olszewski dr hab. n. med.
Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128, Warszawa

Ultrasonograficzna ocena funkcji śródbłonka i jej znaczenie kliniczne

2014-02-13 10:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

Statistics of speckle scattering and envelope

2013-09-25 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Ziemowit Klimonda, dr

Zastosowanie techniki „sparse recovery” w szybkim obrazowaniu ultradźwiękowym na podstawie doniesień z konferencji International Ultrasonic Symposium 2013

2013-09-18 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Wojciech Secomski

Wpływ ultradźwiękowej fali stojącej na skuteczność niszczenia komórek nowotworowych in-vitro

2013-09-04 10:30, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr Lucyna Cieślik

Ocena stanu szyjki kości udowej poprzez analizę ech ultradźwiękowych (Femoral neck bone quality evaluation using ultrasonic echoes)

2013-06-05 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Marcin Lewandowski, Jakub Domaradzki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Syntetyczna apertura w ultrasonografii z wykorzystaniem GPGPU

2013-05-08 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
prof. João Oliveira
Technical University of Lisbon

Recent research on acoustics at the Technical University of Lisbon

2013-03-27 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Jurij Tasinkiewicz, dr

Kołowa transformata Radona i jej zastosowanie w obrazowaniu ultrasonograficznym z użyciem metody syntetycznej apertury

2013-03-06 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Zbigniew Trawiński

Model lewej komory serca

2013-02-27 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Michał Byra, mgr; Wojciech Secomski dr inż.

Platforma obrazowania ultradźwiękowego VERASONICS

2013-02-26 14:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Lucyna Cieślik, mgr

Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów z ograniczeniami do wyznaczania własności akustycznych fantomów tkanki miękkiej

2013-02-20 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Norbert Żołek, dr

Symulacja sygnału dopplerowskiego do obrazowania przepływu krwi metodami syntetycznej apertury

2013-02-06 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Ihor Trots

Ortogonalne kody Golaya w metodzie syntetycznej apertury. Przegląd literatury

Przegląd literatury.
2013-01-23 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki

Kryształy akustyczne

Ogólny opis własności akustycznych kryształów, w szczególności meta-materiałów.

2013-01-16 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Janusz Wójcik, dr hab. inż.

Zastosowanie transformacji Fouriera i transformacji zbiorów w przestrzeni do modelowania rozpraszania fal na złożonych obiektach

Między innymi.... podaje się podstawowe metody otrzymywania charakterystyk rozproszeniowych obiektów złożonych (rozpraszaczy o bardziej skomplikowanym kształcie) ze znanych charakterystyk obiektów prostszych.

2012-12-19 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
Jerzy Litniewski, dr hab., Janusz Wójcik, dr hab. inż.

Udział zjawiska wielokrotnych rozproszeń we wstecznym rozproszeniu fali ultradźwiękowej w kości gąbczastej

2012-12-12 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
mgr inż. Piotr Karwat
IPPT PAN

Wstęp do obrazowania prędkości propagacji fali akustycznej w tkance

2012-03-14
10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
E. Danicki
IPPT PAN

Przetwornik międzypalczasty (IIDT) i system pomiarowy do powierzchniowo-falowej powierzchniowej elastometrii ośrodków o dużej stałej Poissona (biologicznych)

Przedstawiona zostanie analiza układu: przetwornik międzypalczasty na warstwie piezoelektrycznej PVDF - podłoże o małej sztywności postaciowej w aspekcie pomiaru prędkości fali poprzecznej w podłożu i wykorzystania w określeniu jego stałej Poissona.

2011-11-23 **:**, Sala:  
dr inż. Wojciech Secomski

Sonoluminescencja

2011-11-09 **:**, Sala:  
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

Wprowadzenie do elastografii ultradźwiękowej

2011-11-02 **:**, Sala:  
mgr inż. Paweł Safinowski

Ultradźwiękowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonu

2011-07-13 **:**, Sala:  
prof. nzw dr hab. inż. Janusz Wójcik

Tworzenie i opis apertury syntetycznej cz. 2

2011-07-06 **:**, Sala:  
prof. nzw dr hab. inż. Janusz Wójcik

Tworzenie i opis syntetycznej apertury cz. 1

2011-06-22
**:**, Sala:  
E. Danicki

Teoria ultradźwiękowych przetworników grzebieniowych

Podana będzie teoria przetwornika grzebieniowego, który jest złożoną periodyczną strukturą mechaniczną ze wszystkimi konsekwencjami: odbicia Bragga fali kontaktowej "leaky" itp. Zagadnienie analogiczne do teorii szyków przetwornikowych. Tylko 24 slajdy analizy i ilustracji numerycznych z interpretacją - do wglądu w załączniku (kliknij ikonę z lewej)

2011-03-30 **:**, Sala:  
dr inż. Wojciech Scomski.

Statystyka rozproszenia fali ultradźwiękowej we krwi

2011-03-16 **:**, Sala:  
mgr inż. Hanna Piotrzkowska

Ocena stanu tkanek skóry za pomocą analizy statystycznej obwiedni sygnału

2011-03-09 **:**, Sala:  
dr Eleonora Kruglenko

Wyznaczenie zmian pola temperatury w tkance podczas ogrzewania ultradźwiękami w zależności od właściwości tkanki zmieniającymi się ze wzrostem temperatury.

2011-01-19 **:**, Sala:  
Olga Doubrovina M.Sc.
Belarusian State University, Minsk.

Cardiotocographical study of the fetal condition: from the wavelet analysis to a new diagnostics model

2010-06-23 **:**, Sala:  
doc. dr hab. inż. Janusz Wójcik

Modelowanie i badania eksperymentalne ARRAY

2010-06-16 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Barbara Gambin, dr Eleonora Kruglenko

Krótkie wprowadzenie w podstawy Metody Elementów Skończonych. Wyniki obliczenia rozkładu temperatury w tkance żywej podczas procesu nagrzewania skoncentrowaną wiązką ultradźwiękową o małej mocy

2010-06-09 10:15, Sala:  
E. Danicki

Elektrostatyka skrzyżowanych pasków

Przedstawiona zostanie analiza, która w zamyśle może zostać rozszerzona na pewien nowatorski przetwornik kompozytowy (sygnalizowany we wcześniejszej dyskusji), który z kolei mógłby być przedmiotem szerszego wniosku grantowego, obejmującego eksperyment i teorię, jeśli znajdzie uznanie. UWAGA: zgłosiłem na seminarium ZAF, ale może szersze forum...

2010-03-03 **:**, Sala:  
dr Krzysztof Skabek

Zastosowanie metod przestrzennej wizji komputerowej w diagnostyce medycznej oraz ochronie zabytków

Na zaproszenie prof. Borkowskiego, wysłuchałem bardzo ciekawego i tematyczne dla IPPT interesującego wystąpienia na konf. INFORMATYKA SPOŁECZEŃSTWU INFO 2010 organizowanego przez Wydz. IV PAN (prof. Włosiński). Zachęcałbym do zaproszenia dr Skabka - w rozmowie ze mną wyraził chęć przyjazdu do nas (z pol. Śląskiej w Gliwicach). Dla dalszych uzgodnień potrzebuję zgody organizatora tego seminarium. E. Danicki, tel. 285

2009-08-26 **:**, Sala:  
dr inż. Wojciech Secomski

Controlled ultrasonic destruction of the polycaprolactone shell microcapsules based on resonance scattering theory

2009-07-01 **:**, Sala:  
dr inż. Zbigniew Trawiński

Pomiar lokalnej PWV za pomocą sygnałów ultrasonograficznych RF

2009-07-01 **:**, Sala:  
dr inż. Ihor Trots

Metoda apertury syntetycznej w ultrasonografii

2009-03-18 **:**, Sala:  
doc. dr hab. inż. Janusz Wójcik

Multiple scattering contribution to trabecular bone backscatter

2009-02-25 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Jacek Szelażek

Pomiar prędkości fal ultradźwiękowych w podwyższonych temperaturach

2009-02-11 **:**, Sala:  
dr Eleonora Kruglenko, doc. dr hab. Barbara Gambin

Wstępne obliczenia MES przestrzennego rozkładu temperatury w tkance nagrzanej wiązką ultradźwiękową

2008-11-26 **:**, Sala:  
dr hab. inż. Tamara Kujawska

Przewidywanie przyrostów temperatury tkanek miękkich w hipertermii

2008-11-19 **:**, Sala:  
dr inż. Ihor Trots

Implementacja syntetycznej apertury w USG

2008-11-12 **:**, Sala:  
mgr Ziemowit Klimonda

Tworzenie obrazów USG na podstawie badania tłumienia fali ultradźwiękowej w ośrodku biologicznym

2008-11-05 **:**, Sala:  
dr inż. Wojciech Secomski

Polimersomy - kontrolowane uwalnianie leków falą ultradźwiękową

2008-10-29 **:**, Sala:  
mgr Marcin Lewandowski, Mateusz Walczak

Cyfrowy Transcranial Doppler

2008-10-15 **:**, Sala:  
mgr Piotr Krakowian, mgr Konrad Pirek, mgr Piotr Rózga

Interakcje biomateriałów z żywą tkanką

2008-10-08 **:**, Sala:  
mgr Andrzej Mizera

Modelowanie reakcji komórek biologicznych na szok termiczny

2008-07-09 **:**, Sala:  
dr Eleonora Krogulenko, doc. dr hab. Barbara Gambin

Pola ultradźwiękowe a efekty termiczne w tkankach

2008-06-11 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
prof. George S. Mityurich
Scotyna Gomel State University, Belarus

Thermooptical generation of a sound by bessel light beams in gyrotropic media

2008-05-21 **:**, Sala:  
Andrzej Nowicki

Wprowadzenie do syntezy apertur

2008-04-02 **:**, Sala:  
Andrzej Nowicki

Sterownie wiązkami ultradźwiękowymi-szyki liniowe

2008-03-19 10:15, Sala: 104
prof. dr hab. Andrzej Nowicki

Rozchodzenie się impulsu ultradźwiękowego w tkankach - rozproszenie i tłumienie

2008-03-12 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Barbara Gambin

Zagadnienia rozpraszania fal w zawiesinach

Podstawowe teorie rozpraszania fal akustycznych w ośrodkach ciekłych niejednorodnych.
2008-02-20 **:**, Sala:  
dr Mikołaj Aleksiejuk

Fale akustyczne o wysokich częstotliwościach w nanowarstwach metalicznych

Seminarium przeniesione na marzec. O dokładniej dacie po inforumjemy.
2007-11-28 10:15, Sala: 104
dr inż. Tamara Kujawska

Alternatywna metoda wyznaczania parametru nieliniowości B/A biologicznych cieczy i tkanek

2007-11-14 10:15, Sala: 104
dr Barbara Gambin

Elementy akustyki ciał stałych, cz. 2

2007-11-07 10:15, Sala:  
dr Jurij Tasinkiewicz

Quasi-periodyczny układ elektrod w technice powierzchniowych fal akustycznych (SAW)

2007-10-31 10:15, Sala: 104
dr Barbara Gambin

Elementy akustyki ciał stałych, cz. II

Warunki brzegowe, równania falowe akustyki w ciałach stałych.
2007-10-24 10:15, Sala:  
doc. dr Adam Ciarkowski

Rozpraszanie impulsu elektromagnetycznego na poruszającym się klinie

2007-10-17 10:15, Sala: 104
dr Barbara Gambin

Elementy akustyki ciał stałych, cz. I

Podstawy fizyczne propagacji fal akustycznych w ciałach stałych.
2007-10-10 **:**, Sala:  
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

Elastografia w medycynie

2007-06-27 10:15, Sala: 104
dr inż. Andrzej Balcerzak

Ultradźwiękowy czujnik chemiczny z warstwą monomolekularną do wykrywania par węglowodorów alifatycznych i aromatycznych w powietrzu

2007-05-30 **:**, Sala:  
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki

Przyczynek do teorii przetworników grzebieniowych

2007-03-28 **:**, Sala:  
dr Jerzy Litniewski

Wykorzystanie fal ultradźwiękowych

2007-01-31 10:15, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
dr inż. Tamara Kujawska

Terapeutyczne zastosowania ultradźwięków

Omówienie przyszłej tematyki badań w ZU.
2006-12-06 10:15, Sala:  
doc. dr hab. inż. Piotr Kielczynski

Zastosowanie złożonych rezonatorów cylindrycznych do pomiaru własności reologicznych cieczy lepkosprężystych

2006-11-29 **:**, Sala:  
prof. Levin Vadim Moiseevich

Impulse acoustic microscope and its applications

2006-11-22 10:15, Sala: 104
dr inż. Tamara Kujawska

Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych

2006-11-15 10:00, Sala: 104
mgr Marcin Lewandowski

Uniwersalny cyfrowy system transmisji kodowanej

2006-03-06 **:**, Sala:  
dr inż. Zbigniew Trawiński

Analiza odkształceń ściany modelu odcinka tętnicy pod wpływem statycznych zmian ciśnienia krwi

Próba zastosowania metody elementów skończonych (oprogramowanie MARC v.k7 firmy Analysis Research Corporation) do graficznego przedstawienia wpływu ciśnienia krwi na zmiany zarówno promienia jak i grubości ściany modelu tętnicy.

2005-04-04 **:**, Sala:  
mgr inż. Marek Szalewski

Zastosowanie transformatora piezoelektrycznego do pomiaru strat elektrycznych i mechanicznych w ceramice piezoelektrycznej

2005-02-28 **:**, Sala:  
dr Mikołaj Aleksiejuk

Akustyczne mody zlokalizowane w nanowarstwowych strukturach Au-V. Cz. 2

2005-02-21 **:**, Sala:  
dr Mikołaj Aleksiejuk

Akustyczne mody zlokalizowane w nanowarstwowych strukturach Au-V

2005-02-14 **:**, Sala:  
dr inż. Zbigniew Trawiński

Możliwośi zastosowania filtracji odwrotnej do poprawy rozdzielczości wzdłużnej w elastografii ścian tętnic

2005-01-31 **:**, Sala:  
Y. Pagani Ph.D., W Nasalski Ph.D., DrSc.

Diagonal relations between elegant Hermite-Gaussian and Laguerre-Gaussian beam fields

Standard Hermite-Gaussian and standard Laguerre-Gaussian diagonal beams can be expressed by similar summation of non-diagonal standard Hermite-Gaussian beams with expansion coefficients that are equal in magnitude in both cases. We show theoretically and numerically that the same relations hold also for elegant Hermite-Gaussian beams and elegant Laguerre Gaussian beams.

2004-11-29 **:**, Sala:  
dr inż. Sławomir Piekarski

O równaniach pola dla wody - wstępne wyniki

2004-10-25 **:**, Sala:  
dr inż. Tamara Kujawska

Nieliniowa propagacja wiązki ultrasonograficznej w zależności od warunków brzegowych

2004-06-07 **:**, Sala:  
dr inż. Piotr Gutkiewicz
Zakład Akustyki Fizycznej

Komputery w badaniach nieniszczących

2004-05-31 **:**, Sala:  
doc. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński

Pomiar własności reologicznych ciekłych kryształów (nematycznych) metodami ultradźwiękowymi

2004-05-17 **:**, Sala:  
dr Przemysław Ranachowski

Mechaniczno - akustyczne badania procesów degradacji porcelany izolatorowej

2004-05-10 **:**, Sala:  
prof. dr hab. inż. Tadeusz Powałowski

Ultradźwiękowe badanie elastyczności ściany tętnicy szyjnej wspólnej u osób z różnym stopniem miażdżycy tętnicy szyjnej wewnętrznej

2004-04-26 **:**, Sala:  
doc. dr hab. Wojciech Nasalski

Optyczne wiązki Bessel'a

2004-04-05 **:**, Sala:  
doc. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Wibrometria laserowa: aparatura i przykłady zastosowań

2004-03-29 **:**, Sala:  
dr hab. inż. Janusz Wójcik

Nowy, wydajny algorytm dla 3D i 4D rozwiązań równań nieliniowej akustyki

2004-03-22 **:**, Sala:  
mgr Michał Pakuła

Identyfikacja struktury kości gąbczastej metodą ultradźwiękową

2004-03-15 **:**, Sala:  
mgr inż. Wojciech Secomski

Nieinwazjny pomiar hematokrytu krwi. Badania in-vitro

2004-03-08 **:**, Sala: 104
dr Yves Pagani
Laboratoire d'Optique P. M. Duffieux UMR--CNRS 6603 16, route de Gray 25000 Besancon, France

Rigorous theory of diffraction for studying magneto-optical devices: near-field and far-field applications

Under the application of an external magnetic field, some materials become anisotropic: this is the magneto-optical effect. This kind of materials cover vast domains both in theory and in applied physics. In the other hand, optical near-field microscopy belongs to the new kind of local field microscopy which allows high resolution, below the Rayleigh's criterion. Nevertheless, it is well known that, in general, experimental optical near-field images do not look like the objects and for understanding and interpreting experimental results, theoretical studies must be done. But, it is an hard task, since at this scale, we must take into account the vectorial proprieties of the light: we must solve the Maxwell's equations. The Coupled-Wave Method (CWM) is a widely used method in gratings theory. Its extension to anisotropic media will be addressed. It will be shown that for dealing with high metallic anisotropic or/and isotropic gratings, special cautions must be care. Applications of this method will concern the Scanning-Tunneling-Optical-Microscope (STOM) and far-field diffraction hysteresis loop in magneto-optical grating.

2004-03-01 13:15, Sala: 104
dr hab. R. Gubrynowicz

Akustyczna metoda oceny dysfunkcji narządu głosu u dzieci

2003-04-28 13:15, Sala: 133
mgr inż. Piotr ONISZK

Ocena stopnia zużycia generatora pokładowego przy zastosowaniu laserowej wibrometrii różnicowej

2003-03-17 12:00, Sala: 133
dr Leszek RADZISZEWSKI

Analiza wpływu działania fali silnej nieciągłości na jej pomiar czujnikiem piezoelektrycznym w ciałach stalych

2002-05-27 12:00, Sala: 104
dr hab. Piotr Kiełczyński

Zastosowanie cylindrycznych przetworników piezoceramicznych do pomiaru własności reologicznych cieczy

2002-03-25 13:15, Sala: 104
mgr inż. Piotr ONISZK

Analiza sygnału akustycznego w łożyskach eksploatowanych turbogeneratoeów pokładowych z zastosowaniem laserowej wibrometrii różnicowej

2001-12-10 13:00, Sala: 104
doc. dr hab. Grażyna ŁYPACEWICZ

Kształtowanie szerokopasmowych przetworników z długą strefą ogniskową

2001-12-03 12:30, Sala: 104
dr Michail KNIAZEV

Polarization of ferroelectric ceramics in alternating electric field

2001-06-25 13:00, Sala: 104
doc. dr hab. Wojciech NASALSKI

Spin i orbitalny moment pędu wiązek i impulsów optycznych

2001-05-21 13:15, Sala: 104
dr Inż. Pió Callejas Gómez

Ogólna scharakteryzowanie organizacji, działalności naukowej i technicznej INSTITUTO de CERÁMICA y VIDRO Hiszpańskiej Akademii Nauk, Arganda del Rey, Madrid

  • Zakłady Elektroceramiki, Szkła, Ceramiki, Fizykochemii Powierzchni Materiałów
  • Laboratoria ceramiczne i nowoczesna aparatura do badania własności
  • Wykorzystanie odpadów w otrzymywaniu materiałów szklano-ceramicznych mających znaczenie w ochronie środowiska (filtry wody, nawozy rolnicze i sensory)
  • Rozwój metod analizy chemicznej w doborze surowców naturalnych oraz technologii materiałów ceramicznych

2001-03-26 13:15, Sala: 104
Jacek HATLIŃSKI

Wspomaganie i optymalizacja systemu diagnostyczno-pomiarowego do badań osób z zespołem snu z bezdechami w warunkach klinicznych

Wdrożenie nowych rozwiązań monitorujących: mikrofon z analizą widmową,kamera (multimedialna) wspomagających diagnozę -Nowe czujniki pomiarowe oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne do pomiarów ruchów klatki piersiowej i brzucha, przepływów powietrza przez górne drogi oddechowe, chrapania i położenia ciała. Zwiększenie niezawodności i skuteczności odwzorowań zjawisk fizjologicznych -Automatyczna analiza: różne metody analizy dla poszczególnych sygnałów biologicznych w zależności od ich specyfiki -Automatyzacja procesu diagnostycznego: skrócenie czasu analizy wielogodzinnego monitorowania, określenie typu i stopnia zaawansowania zaburzeń oddychania podczas snu -Badania systemu w warunkach klinicznych

2001-03-05 13:15, Sala: 104
prof. Robert C. Chivers
Institute of Sound and Vibration Research, University of Southampton, UK

Meso-structural considerations in ultrasonic propagation in wood

2001-01-15 13:15, Sala: 104
prof. dr hab. Andrzej NOWICKI

Wstep do ultrasonografii z kodowaną transmisją

2000-12-04 13:15, Sala: 104
dr Jerzy Etienne, mgr Marcin Lewandowski
Zakład Ultradźwięków

Stanowisko pomiarowe do skanowania pól ultradźwiękowych

2000-11-20 **:**, Sala:  
prof. Andrzej Nowicki

Nocne-USG-dzienne (widzenie skotopowe i fotopowe)

2000-11-13 **:**, Sala:  
Włodzimierz Rysakow

Zastosowanie fal akustycznych i świetlnych do badania rozkładu cząstek w zawiesinach