Seminarium Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.