Seminaria Mechaniki Materiałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-02-28 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Wpływ połączenia metal-ceramika na właściwości mechaniczne elektroosadzanych kompozytów Ni-SiC

2018-02-21 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Sandra Musiał

Badania pękania stali P110 z wykorzystaniem korelacji obrazów cyfrowych

2018-02-14 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Maj

Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3-AlSi12

2018-02-07 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Karel Tuma
Charles University, Czech Republic

Finite element simulation of deformation of a bovine eye

2017-12-13 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marcin Nowak

Procedura wyznaczania trójwymiarowego pola przemieszczeń z użyciem korelacji obrazów cyfrowych

2017-11-22 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Przemysław Sadowski

Doświadczalne badanie wpływu konfiguracji i chropowatości na tarcie przy przejściu od smarowania elastohydrodynamicznego do mieszanego

2017-11-15 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Urszula Zajączkowska
SGGW

Wybrane problemy fizyki roślin

2017-10-25 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Joze Korelc
University of Ljubljana, Slovenia

Higher order sensitivity analysis in formulation of computational models

2017-10-11 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Kamil Bochenek

Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszków

2017-06-28 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Jakubowska

Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3-Al

2017-06-21 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Majewski

Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowych

2017-06-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Igor Sevostianov
New Mexico State University, USA

Cross-property connections for heterogeneous materials and their applications

Cross-property connections for heterogeneous materials belong to the realm of fundamental problems of engineering science and physics. They relate changes in different physical properties caused by various inhomogeneities (cracks, pores, inclusions), or, more generally – by the presence of certain microstructure. Their practical usefulness lies in the fact that one physical property (say, electrical conductivity) may be easier to measure than the other (say anisotropic elastic constants). This allows one to bypass difficulties of expressing the elastic properties in terms of relevant microstructural information (that, in addition, may not be available). Such connections are also helpful in the design of microstructures for the combined conductive/mechanical performance and in monitoring of accumulated damage. In the presentation, connections between conductivities and elastic compliances are discussed and specified for several materials: YSZ plasma sprayed coatings, short fiber reinforced thermoplastics, aluminum foam, swelled austenitic steel. The possibility to use cross-property connections in the context of the evaluation of strength loss due to the cracks formation is also addressed. The approach is illustrated by the developed quantitative crack detector scanner that evaluates strength reduction from electrical conductivity measurements.
2017-06-08 12:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Gennady Mishuris
Aberystwyth University, UK

Energy release rate in hydraulic fracture: Can we neglect an impact of the hydraulically induced shear stress?

We discuss a novel model of hydraulic fracture (HF) formulation which accounts for the hydraulically induced shear stress at the crack faces. It utilizes a general form of the elasticity operator alongside a revised fracture propagation condition based on the critical value of the energy release rate. We show that the revised formulation is always in agreement with the linear elastic fracture mechanics. Furthermore, our numerical simulations have highlighted advantages of the revised HF model in comparison with those which fail to account for the shear stress. In particular, we found that the small toughness regime no longer presents a significant computational challenge. The modified formulation opens new ways to analyse the physical phenomenon of HF, as well as improving the reliability and efficiency of its numerical simulation.
2017-05-17 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Maciej Lewandowski

Modelowanie mikroindentacji niklu w płaskim stanie odkształcenia z zastosowaniem modelu gradientowej plastyczności kryształów

2017-05-10 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Benoît Piranda, PhD
Univ. Bourgogne Franche-Comté, FEMTO-ST Institute, France

Designing and building programmable matter

2017-04-12 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Łukasz Żywczyk

Modelling of the dynamics of fractal-like aerosol aggregates

2017-03-29 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Leszek Frąś

Lepkoplastyczne deformacje materiałów magnetoreologicznych

2017-03-22 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zdzisław Nowak

Analiza dynamicznego procesu deformacji i pochłaniania energii pianek metalicznychArchiwum