Seminaria Mechaniki Materiałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2019-04-17 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Michał Maj

Eksperymentalna analiza obrotu materialnego, obrotu sieci i obrotu plastycznego podczas deformacji multikryształu Al

2019-04-10 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Wichrowski

Metoda wielosiatkowa (multigrid) dla równania Stokes'a z silnie zmienną lepkością

2019-04-03 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Damian Stefaniuk
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska

Zagadnienia odwrotne w teorii homogenizacji: koncepcja makroskopowej funkcji odpowiedzi materiałowej oraz numeryczna identyfikacja ekwiwalentnej mikrostruktury

2019-03-27 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Milczarek

Nowa metoda wytwarzania metalowych sond pomiarowych do mikroskopów sił atomowych

2019-01-23 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Mechanical properties of N+ ion irradiated vertically aligned carbon nanotube arrays studied by nanoindentation

2019-01-16 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Neonila Levintant–Zayonts

Uszkodzenia radiacyjne w materiałach technologicznych implantowanych jonowo

2019-01-09 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Sandra Musiał, dr inż. Marcin Nowak, dr inż. Michał Maj

Wyznaczanie rozkładu naprężenia z wykorzystaniem metody korelacji obrazów cyfrowych (DIC)

2018-12-12 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Karol Frydrych

Nowe podejście do mapowania zmiennych modelu plastyczności kryształów na nową siatkę MES

2018-12-05 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Woluntarski
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Grafen płatkowy. Wybrane technologie otrzymywania i potencjał aplikacyjny

2018-11-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Wpływ wytrzymałości połączenia metal-ceramika na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych o osnowie metalowej wzmacnianych fazą ceramiczną

2018-11-14 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tymoteusz Ciuk
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Grafenowy czujnik pola magnetycznego

2018-11-07 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, dr inż. Marcin Maździarz

Dwufazowy model mikromechaniczny sprężystych nanokryształów o symetrii kubicznej

2018-06-27 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Majewski

Micromechanical modelling of packing and size effects in particulate elastic-plastic composites

2018-06-20 14:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr Mohsen Rezaee Hajidehi

Gradient-enhanced model and its micromorphic regularization for simulation of Lüders-like bands in shape memory alloys

2018-06-06 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marcin Krajewski, dr inż. Witold Węglewski

Wpływ wielkości cząstek metalu na naprężenia resztkowe w fazie ceramicznej kompozytu Cr/Al2O3

2018-05-23 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Julien Bourgeois
Univ. Bourgogne-Franche-Comté, Institut FEMTO-ST, CNRS, France

Realizing programmable matter with modular robots

2018-04-25 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Stanisław Kucharski

Efekt skali obserwowany w testach indentacji monokryształu miedzi

POWERED_BY_SArchiwum