Seminaria Technologii Inteligentnych

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-10-19 11:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Błażej Popławski

Semi -active mitigation of vibrations in frame structures by using structural joints with a controllable ability to transmit moments (seminarium związane z otwarciem przewodu doktorskiego)

2018-03-16 10:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Metodologia i spójne oszacowanie metodami mikromechaniki makroskopowej energii sprężystej, energii koherencji i odkształceń związanych z przemianą fazową materiałów SMA

2018-03-16
10:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Metodologia i spójne oszacowanie metodami mikromechaniki makroskopowej energii sprężystej, energii koherencji i odkształceń związanych z przemianą fazową materiałów SMA

2018-02-16 10:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Metodologia i spójne oszacowanie metodami mikromechaniki makroskopowej energii sprężystej, energii koherencji i odkształceń związanych z przemianą fazową materiałów SMA

w oparciu o artykuł opublikowany w Continuum Mechanics and Thermodynamics https://link.springer.com/article/10.1007/s00161-016-0530-1


Archiwum