Seminaria Technologii Inteligentnych

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-03-16 10:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Metodologia i spójne oszacowanie metodami mikromechaniki makroskopowej energii sprężystej, energii koherencji i odkształceń związanych z przemianą fazową materiałów SMA

2018-02-16 10:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Metodologia i spójne oszacowanie metodami mikromechaniki makroskopowej energii sprężystej, energii koherencji i odkształceń związanych z przemianą fazową materiałów SMA

w oparciu o artykuł opublikowany w Continuum Mechanics and Thermodynamics https://link.springer.com/article/10.1007/s00161-016-0530-1


Archiwum