Seminaria Technologii Inteligentnych

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2017-04-21 10:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
Janusz Będkowski, dr inż.

Obliczenia równoległe w robotyce mobilnej

Obliczenia równoległe znajdują coraz szersze zastosowanie w robotyce mobilnej. Mając na uwadze fakt, że minęła już dekada odkąd technologia CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) jest dostępna na rynku, obserwuje się znaczny rozwój algorytmów wykorzystujących masowe obliczenia równoległe do przetwarzania danych lidarowych oraz video. Wyniki tych prac znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach jak geodezja, robotyka mobilna czy też szeroko rozumiana informatyka. W ramach referatu przedstawione zostaną postępy autorskich prac nad opracowaniem bezzałogowych systemów mapowania 3D. Omówiona zostanie autorska biblioteka programowa do tworzenia HD maps (High Definition maps) oraz lokalizacji pojazdu w tej mapie. Przedstawiony zostanie nowy czujnik RGBD oraz rozwiązanie problemu złożoności obliczeniowej przetwarzania danych z zastosowaniem obliczeń równoległych. Przedstawione zostaną wyniki prac nad modułem lokalizacji samochodu autonomicznego.

2017-04-11 10:20, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, dr hab. inż Łukasz Jankowski, prof IPPT PAN, dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

1st joint seminar on non-linear and adaptive dynamical systemsArchiwum