Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka
Seminarium Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii
Seminarium Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych
Seminarium Zakładu Mechaniki Doświadczalnej
Seminarium Zakładu Mechaniki Materiałów
Seminarium Zakładu Technologii Inteligentnych
Seminarium Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur
Seminarium Zakładu Ultradźwięków
Seminarium Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów
Seminarium Fizyki Materii Miękkiej i Fizyki Statystycznej
Seminarium Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki
Seminarium Laboratorium Środowiskowego Materiałów Wielofunkcyjnych
Seminaria i wydarzenia okazjonalne