Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów :
Zakład Metod Komputerowych :
Zakład Mechaniki Materiałów :
Zakład Technologii Inteligentnych :
Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych :
Zakład Ultradźwięków :
Zakład Wytrzymałości Materiałów :