Od 2018 roku IPPT PAN uczestniczy w programie Erasmus+ dzięki przyznaniu przez Komisję Europejską „Karty Erasmus dla szkolnictwa wyższego 2014-2020”.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 o budżecie w wysokości 14,7 mld euro. Bazuje on na dobrze znanych europejskich programach edukacyjnych, które funkcjonowały do roku 2013, takich jak: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, czy Tempus.

Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020.

Erasmus Policy Statement 2018,

Erasmus 2021-2027.

 

Zasady realizacji programu Erasmus+ w IPPT PAN

IPPT PAN jako instytucja:

  1. prowadząca studia trzeciego stopnia (studium doktoranckie oraz szkoły doktorskie)
  2. posiadająca „Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego 2014-2020”

ma prawo przyjmować pracowników i studentów, w tym doktorantów, z uprawnionych instytucji zagranicznych oraz wysyłać pracowników i doktorantów do instytucji zagranicznych, spełniających wymogi programu Erasmus+.

Wyjazdy i przyjazdy mogą być realizowane wyłącznie w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Aktualnie, w ramach uzyskanego w 2019 roku dofinansowania z programu, IPPT PAN może realizować mobilności z oraz do instytucji z tzw. krajów programu Erasmus+, tj.:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • następujących państw niebędących członkami UE: Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

W ramach mobilności między instytucjami krajów programu Erasmus+ obowiązuje zasada, że stypendium (a w przypadku wyjazdu pracownika, także dofinansowanie kosztu podróży) jest wypłacane przez instytucję wysyłającą.

Warunki przyjmowania pracowników i studentów z zagranicy, obowiązujące w IPPT PAN

Warunki wyjazdu pracowników i doktorantów, obowiązujące w IPPT PAN