W październiku 2018 roku, IPPT PAN dołączył do grupy pełnoprawnych uczestników programu Erasmus+, dzięki przyznaniu przez Komisję Europejską „Karty Erasmus dla szkolnictwa wyższego 2014-2020”.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 o budżecie w wysokości 14,7 mld euro. Bazuje on na dobrze znanych europejskich programach edukacyjnych, które funkcjonowały do roku 2013, takich jak: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, czy Tempus.

Z programu Erasmus + finansowane są m.in. wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne studentów, w tym doktorantów, oraz pracowników z uprawnionych instytucji do wielu krajów na świecie. Program umożliwia także przyjmowanie studentów, w tym doktorantów, oraz pracowników z jednostek z innych krajów w celach szkoleniowo-edukacyjnych.

Więcej informacji o programie: http://erasmusplus.org.pl/

Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020.

Erasmus Policy Statement.