1963

Od Instytutu odłącza się Zakładu Analogii - na jego bazie powstaje Instytut Cybernetyki Stosowanej PAN.

1964

Od Instytutu odłącza się Zakład Badań Izotopowych, przenosząc się do Instytutu Badań Jądrowych.

Powstaje Zakład Konstrukcji Prototypów, którego celem jest działalność wdrożeniowa.

1966

Zakład Przemian Energii przenosi się do Komitetu Energetyki PAN.

Od Instytutu odłączają się Zakład Elektroniki i Zakład Magnetyków tworząc Instytut Technologii Elektronowej PAN.

1968

Rozpoczyna działalność w Instytucie Studium Doktoranckie, jedno z pierwszych w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym. Pierwszym jego Kierownikiem zostaje prof. Czesław Eimer (do roku 1977).

Powstaje Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych (Prof. dr inż. Henryk Zorski).

1969

Zakład Metali opuszcza Instytut wchodząc w skład Zakładu Podstaw Metalurgii PAN.

Pracownia Mechaniki Górotworu odłącza się od Instytutu - tworząc Zakład Mechaniki Górotworu PAN.

1971

Zakład Konstrukcji Prototypów przekształcony zostaje w Zakład Opracowań Prototypów i Usług Naukowych.

Powstaje Zakład Doświadczalny TECHPAN podejmujący produkcję opracowywanej w Instytucie aparatury naukowej.

Struktura IPPT przedstawia się jak niżej:

 • Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych (prof. Henryk Zorski)
 • Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych (prof. Antoni Sawczuk)
 • Zakład Teorii Konstrukcji (prof. Antoni Sawczuk)
 • Zakład Mechaniki Cieczy i Gazów (prof. Władysław Fiszdon)
 • Zakład Układów Mechanicznych (prof. Stefan Ziemba)
 • Zakład Teorii Fal Elektromagnetycznych (dr Andrzej Turski)
 • Zakład Akustyki Cybernetycznej (prof. Janusz Kacprowski)
 • Zakład Akustyki Fizycznej (dr hab. Jerzy Wehr)
 • Zakład Ultradźwięków (prof. Leszek Filipczyński)
 • Sam. Prac. Pól Odkształceń (prof. Zbigniew Wasiutyński)
 • Sam. Prac. Fizyki Polimerów (prof. Stefan Zahorski)
 • Sam. Prac. Teorii Pól Połączonych (prof. Jerzy Kurlandzki)
 • Sam. Prac. Badań Nieniszczących (prof. Zdzisław Pawłowski)
 • Sam. Prac. Atomowych Wzorców Cz. (dr Andrzej Chachulski)
 • Pracownia Obliczeń Numerycznych (dr hab. Jacek Mączyński)
 • Dział Organizacji Nauki i Szkolenia (mgr Alfred Ozga)
 • Biblioteka (mgr Aleksandra Królikowska)
 • Sekcja Wydawnictw (mgr Barbara Wierzbicka)
 • Studium Doktoranckie (prof. Czesław Eimer)
 • Zakład Opracowań Prototypów i Usług Naukowych (gospodarstwo pomocnicze) (Halina Pawłowska)
 • Zakład Doświadczalny "TECHPAN" (dyr. mgr Jerzy Szerszeń)