2002 - rok Jubileuszowy - rocznica 50-cia działalności Instytutu

medal-pan1

Z okazji 50-lecia Instytutu odbyła się uroczysta sesja Rady Naukowej oraz uroczystość uhonorowania medalem pamiątkowym zasłużonych pracowników.

W roku jubileuszu struktura Instytutu przedstawiała się następująco:

 • Ośrodek Mechaniki i Informatyki Stosowanej (prof. Wojciech Nowacki; p.o. doc. Krzysztof Doliński)
  • Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów (doc. Tomasz Kowalewski)
   • Pracownia Metod Matematycznych Mechaniki Płynów (doc. Kazimierz Piechór)
   • Pracownia Przepływów Lepkich i Termicznych (doc. Tomasz Kowalewski)
  • Zakład Metod Komputerowych (prof. Michał Kleiber)
   • Pracownia Metod Obliczeniowych Mechaniki Nieliniowej (doc. Włodzimierz Sosnowski)
   • Pracownia Informatyki Stosowanej (prof. Jan Holnicki - Szulc)
   • Pracownia Metod Numerycznych Optymalizacji (prof. Stefan Jendo)
   • Pracownia Systemów Wizyjnych i Pomiarowych (prof. Mariusz Nieniewski)
   • Zespół Metod Komputerowych Inżynierii Materiałowej (doc. Paweł Dłużewski)
  • Zakład Mechaniki Materiałów (prof. Bogdan Raniecki)
   • Pracownia Niesprężystej Analizy Materiałów (prof. Henryk Petryk)
   • Pracownia Plastyczności Stosowanej (prof. Wojciech Nowacki)
   • Laboratorium Termoplastycznosci (doc. Wiera Oliferuk)
   • Pracownia Warstwy Wierzchniej (dr Stanisław Kucharski)
   • Zespół Teorii Materiałów Niesprężystych(doc. W. Dornowski)
 • Samodzielna Pracownia Fizyki Polimerów (prof. Andrzej Ziabicki)
 • Samodzielna Pracownia Mechaniki Ośrodków Sprężystych (prof. Józef Ignaczak)
 • Samodzielna Pracownia Pół Odkształceń (prof. Janusz Kasperkiewicz)
 • Samodzielna Pracownia Fizyki Ośrodków Strukturalnych (prof. Dominik Rogula)
 • Samodzielna Pracownia Konstrukcji Niesprężystych (prof. Marek Janas)
 • Samodzielna Prac.Dynamiki Stosowanej (prof. Wanda Szemplińska)
 • Samodzielna Pracownia Dynamiki Stochastycznej prof. Kazimierz Sobczyk)
 • Samodzielna Prac.Teorii Fal Elektromechanicznych (prof. Eugeniusz Danicki)
 • Samodzielna Pracownia Metod Wariacyjnych i Biomechaniki (prof. J.J.Telega)
 • Zakład Wytrzymałości Materiałów (prof. Lech Dietrich)
  • Pracownia Mechaniki Plastycznego Płynięcia (prof.Józef Miastkowski)
  • Laboratorium Wytrzymałości (dr Grzegorz Socha)
  • Pracownia Mechaniki Eksperymentalnej (doc. Zbigniew Kowalewski)
  • Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów (doc. Zygmunt Szymański)
 • Zakład Sterowania i Dynamiki Układów (prof. Roman Bogacz)
  • Pracownia Pojazdów i Konstrukcji Aktywnych (prof. R. Bogacz)
  • Pracownia Dynamiki Kontaktu Tocznego (doc. Czesław Bajer)
  • Zespół Aeroelastyczności (prof. Miron Nowak)
  • Zespół Systemów Inteligentnych (prof. Adam Borkowski)
 • Zakład Ultradźwięków (prof. Andrzej Nowicki)
  • Pracownia Introskopii Ultradźwiękowej (dr Jerzy Etienne)
  • Pracownia Metod Dopplerowskich (doc. Grażyna Łypacewicz)
  • Pracownia Angiografii Ultradźwiękowej (prof. T. Powałowski)
  • Pracownia Mikroskopii Akustycznej (dr Jerzy Litniewski)
 • Zakład Akustyki Fizycznej (doc. Feliks Rejmund)
  • Pracownia Struktur Materiałowych (doc. Feliks Rejmund)
  • Pracownia Akustoelektroniki (dr Mikołaj Aleksiejuk)
  • Pracownia Analizy Sygnału Emisji Akustycznej (doc. Zbigniew Ranachowski)
  • Zespół do Analizy i Syntezy Mowy (doc. Ryszard Gubrynowicz)
 • Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych (doc. dr hab. Marek Matczyński)
  • Pracownia Teorii Defektów Strukturalnych (doc. dr hab. Marek Matczyński)
  • Pracownia Ultradźwiękowych Badań Materiałów (prof. Julian Deputat)
  • Pracownia Mechaniki Analitycznej i Teorii Pola (prof. Jan J. Sławianowski)
 • Zakład Problemów Eko-Budownictwa (prof. Wojciech Dzieniszewski)
  • Pracownia Optymalizacji w Budownictwie (prof. Wojciech Marks)
  • Pracownia Modelowania Struktur i Środowiska (prof. Elżbieta Kossecka)
  • Pracownia Akustyki Środowiska (doc. Mirosław Meissner)
  • Zespół Energetyki Słonecznej (prof. Wojciech Dzieniszewski)
 • Studium Doktoranckie (prof. Wojciech Marks)
 • Dział Wydawnictw (mgr Zofia Krawczyk)
 • Laboratorium Komputerowe (dr Jerzy Supel)
 • Biblioteka (dr Bogusława Lewandowska)

Działały Centra Doskonałości:

 • Nowoczesne Materiały i Konstrukcje (prof. Z.Mróz)
 • Systemy Ciśnieniowe o Ekstremalnych Warunkach Pracy (prof.L.Dietrich)
 • Modelowanie i Diagnostyka w Biomedycynie Stosowanej (prof. J.J.Telega)
 • Laserowe przetwarzanie i zaawansowane badania materiałów (prof.L.Dietrich)

oraz

 • Krajowy Punkt Kontaktowy (dr A.Siemaszko)

Zespołowi KPK powierzono prowadzenie 6. Programu Ramowego.