Dyrektorzy Naczelni IPPT:

1952-1961

1961-1963

1963-1969

1969-1973

1973-1982

1983-1994

1995-2006

2006-2009

2009 - 2013

2013-

Dyrektorzy ds. Naukowych (chronologicznie):

J. Groszkowski, W. Olszak, L. Jakubowski, W. Urbanowski, M. Sokołowski, A. Smoliński, L. Filipczyński, W. Gutkowski, J. Wehr, W. Derski, J. Ranachowski, Z. Wesołowski, P. Perzyna, K. Sobczyk, Z. Peradzyński, A. Nowicki, T.A. Kowalewski, J. Szczepański

Dyrektorzy ds. Ogólnych (chronologicznie):

S. Kajfasz, J. Miastkowski, K. Doliński, Z.L. Kowalewski, B. Gambin, P. Kowalczyk