Aparatura o wartości zakupu powyżej 40 tys. PLN

lp Nazwa Rok prod Pokój Zakład Kontakt
1 Goniometr OCA 15EC, Data Physics 2016 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
(022) 8261281 w.425
dkolbuk
2 Aparat digital PCR (Applied Biosystems QuantStudio 3D) 2015 219 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
3 Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem 2015 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Arkadiusz Gradys
(022) 8261281 w.171
argrad
4 Mikroskop Keyence VK-X100 2014 029 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. inż. Joanna Radziejewska
(022) 8261281 w.347
jradz
5 Model ciała doskonale czarnego do testowania i kalibracji kamer termograficznych (ciało TCB-4D) 2014 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(022) 8261281 w.177
mimaj
6 Automatyczne urządzenie wysokiej precyzji do wykonywania cienkich szlifów z betonu o gwarantowanej dokładności wykonywania szlifów o grubości 20 mikrometrów, model: Serial no 001.302 2014 -1/9 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka
(022) 8261281 w.310
djozwiak
7 Laboratoryjna stołowa kruszarka szczękowa BB 50 firmy Retsch 2014 -1/9 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
8 Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Judyta Dulnik
(022) 8261281 w.211
jdulnik
9 System ultrasonografu badawczego do badań laboratoryjnych-Verasonics Vantage 128 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(022) 8261281 w.172
wsecom
10 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem; moduł DP02AUTO 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
11 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02EMBD 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
12 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02COMP 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
13 Mikroprzecinarka stołowa Secotom-15 2013 -1/23 Centrum Usług Laboratoryjnych mgr inż. Tomasz Libura
(022) 8261281 w.347
tlibura
14 Optyczny mikroskop metalograficzny MA 200 do obserwacji mikrostruktury 2013 144 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Michał Basista
(022) 8261281 w.212
mbasista
15 Wysokotemperaturowy piec rurowy typ PRC 60/180M do spiekania ceramiki, kompozytów ceramicznych oraz ceramiczno-metalicznych w powietrzu oraz w atmosferach gazów ochronnych 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Michał Basista
(022) 8261281 w.212
mbasista
16 Szlifierko-polerka Mecatech 334TCI15 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów mgr inż. Kamil Bochenek
(022) 8261281 w.438
kboch
17 Praska MECAPRESS III do inkludowania próbek metalograficznych na gorąco z żywicą przewodzącą 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów mgr inż. Kamil Bochenek
(022) 8261281 w.438
kboch
18 Mikroskop optyczny odwrócony z wyposażeniem do techniki TIRF (Leica AM TIRF MC) 2013 315 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
19 Demonstrator systemu AIA dla transportu wodnego 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
(022) 8261281 w.417, 341
gmikulow
20 System stereoskopowy do pomiaru i analizy powierzchniowych odkształceń 3D 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
(022) 8261281 w.197
ppawl
21 System optyczny do pomiaru deformacji konstrukcji szybkiej kamery 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
(022) 8261281 w.197
ppawl
22 Generator przebiegów arbitralnych 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(022) 8261281 w.172
wsecom
23 Urządzenie ultradźwiękowe do wizualizacji i pomiarów struktur tkankowych 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(022) 8261281 w.172
wsecom
24 Medyczny System Dopplera przezczaszkowego "SONARA" PKWIU 26.60.12.0 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
25 Analizator cząstek do badania wielkości ziaren proszków ceramiczno-metalicznych w roztworach wodnych i nie -wodnych 2012 145 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Michał Basista
(022) 8261281 w.212
mbasista
26 Mikroskop konfokalny odwrócony z komorą przeżyciową (Leica, TCS SP5 X) 2012 319 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
27 Aparat Real-Time PCR (Applied Biosystems, QuantStudio 12K Flex) 2012 219 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
28 Autoklaw parowy 108L (HMC, HG113) 2012 220 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
29 Szybka kamera ze zintegrowanym wzmacniaczem obrazu (Lambert, HiCAM 500) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
30 Precyzyjna pompa strzykawkowa (Cetoni, neMESYS) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
31 Mikroprzepływowy system do hodowli i badania komórek (CellASIC, ONIX) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
32 Plasma Cleaner (Diener, ZEPTO PCCE) 2012 315 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
33 Laser impulsowy z powielaniem częstotliwości oraz układem kierowania emitowanej wiązki światła (EKSPLA, NL303D) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
34 Szczypce optyczne do badań biologicznych 2012 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
35 Bioreaktor TC-3 2012 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Olga Urbanek-Świderska
(022) 8261281 w.425
ourbanek
36 Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -17 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Piotr Denis
(022) 8261281 w.211
pdenis
37 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu kolejowym 2012 431 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
(022) 8261281 w.103
aswiercz
38 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu drogowym 2012 431 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
(022) 8261281 w.103
aswiercz
39 Zestaw pomiarowy do badań materiałów pod obciążeniem momentem skręcającym, składającym się z kątowego siłownika hydraulicznego wraz z akcesoriami oraz wspornika reakcyjnego czujnika momentu (MTS) 2012 432 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
(022) 8261281 w.417, 341
gmikulow
40 Stanowisko do badań zaworów HPV 2012 432 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
(022) 8261281 w.417, 341
gmikulow
41 Wzmacniacz mocy RF model 500A250B 2012 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(022) 8261281 w.172
wsecom
42 System monitorowania odkształceń i temperatury typu MuST 2011 441 Zakład Technologii Inteligentnych

43 Klaster obliczeniowy GRAFEN 2011 147 Dyrekcja

44 Prasa do wstępnego zagęszczania proszków na zimno Cold Isostatic Press (CIP) z oprzyrządowaniem 2011 -119 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Michał Basista
(022) 8261281 w.212
mbasista
45 Układ indukcyjnego ogrzewania próbek badawczych do prowadzenia testów dynamicznych i statycznych 2011 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
(022) 8261281 w.405
lurban
46 Mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Leica, DMI3000B) 2011 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
47 Urządzenie do pomiaru przepuszczalności metodą Autoclam/Permit 2011 -9 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
(022) 8261281 w.239
mglinic
48 Komora klimatyczna do badania karbonatyzacji próbek betonowych 2011 -1/9c Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
(022) 8261281 w.239
mglinic
49 Wykonanie demonstratorów do generowania obciążeń impulsowych i przeprowadzenie testów polowych (impaktor laboratoryjny) 2011 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
(022) 8261281 w.103
aswiercz
50 Stanowisko do wykonywania precyzyjnych napraw obwodów drukowanych (rework) w szerokim zakresie temperatur 2011 529 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
51 Młynek planetarny Pulverisette 5 z dodatkowym wyposażeniem 2010 -118 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Michał Basista
(022) 8261281 w.212
mbasista
52 Prasa wysoko-temperaturowa HP20-4560 FP34 Thermal Technology do spiekania pod ciśnieniem 2010 -119 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Michał Basista
(022) 8261281 w.212
mbasista
53 Zintegrowany mikroskop sił atomowych (AFM), mikroskop konfokalny i spektroskop Ramana (NT-MDT, NTEGRA Spectra) 2010 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
54 Cytometr przepływowy (BD, FACSCalibur) 2010 220 Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
55 System bio-obrazowania konfokalnego (BD, Pathway 435) 2010 220 Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
56 Komora klimatyczna typ C-20/350 2010 -19 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
57 Skaningowy mikroskop pola bliskiego (SNOM) wraz ze stołem optycznym, laserami, podstawowym oprzyrządowaniem optycznym i komputerowym 2010 341 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur prof. dr hab. Wojciech Nasalski
(022) 8261281 w.189
wnasal
58 Wielokanałowy przenośny rejestrator do obsługi stanowiska zrzutowego 2010 433 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(022) 8261281 w.355
holnicki
59 Ultrasonograf SonixTOUCH z głowicami: C5-2/60 L14-5/38, SA4-2/24 2010 513 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
(022) 8261281 w.238
jlitn
60 Analizator spektrum/zakłóceń EM 6GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków Ryszard Tymkiewicz
(022) 8261281 w.172
rtym
61 Oscyloskop cyfrowy z wejściem izolowanym 200MHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków inż. Mateusz Walczak
(022) 8261281 w.404
mwalczak
62 Przenośny oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 521 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
63 Oscyloskop cyfrowy 1GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
64 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
65 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 4GHz wraz z sondami 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
66 Serwer ACTINA, 128GB RAM, 24 CPU 2009 319 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii

67 Zestaw ekstensometrów do pomiarów wysokotemperaturowych 2009 - 1/07 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
68 System przestrzennego pomiaru pól odkształceń metodą elektronicznej interferometrii plamkowej ESPI 2009 - 1/7 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
69 Szlifierka uniwersalna RSM500, nr fabr. 149723 2009 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
70 Nożyce gilotynowe MHSU 1000x4.0, nr 123314 2009 -122 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
71 Zintegrowane urządzenie zawierające tester nanoindentacji instrumentalnej, tester mikroindentacji instrumentalnej, mikroskop sił atomowych (AFM) z modułem pomiaru siły bocznej AFM 2009 229 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
72 Kamera termowizyjna z oprogramowaniem umożliwiającym zapis i analizę obrazów termowizyjnych w czasie rzeczywistym (gr.662) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(022) 8261281 w.355
holnicki
73 Zestaw umożliwiający wzbudzanie w konstrukcjach mechanicznych drgań o określonym przez użytkownika charakterze (gr. 801) 2009 Laboratorium Adaptroniki Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(022) 8261281 w.355
holnicki
74 System pomiarowy umożliwiający akwizycję sygnałów w czasie rzeczywistym PULSE 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(022) 8261281 w.241
tzielins
75 Urządzenie do pomiaru własności akustycznych próbek materiałów tłumiących wraz z kompatybilnym z tym urządzeniem oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczenie współczynników przenikalności i pochłaniania (gr. 664) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(022) 8261281 w.241
tzielins
76 System holografii akustycznej (gr. 801) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(022) 8261281 w.241
tzielins
77 Ultrasonograf ZONARE (aparat USG) z pakietem badawczym (+ poz. 124/09) gr 664 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
78 Wielokanałowy system badawczy akwizycji sygnałów ultradźwiękowych ULAoP (+poz. 131/09) gr 664 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
79 Głowica C8-3 3D oraz głowica liniowa L14-5w stanowiąca wyposażenie do ultrasonografu ZONARE (aparat USG) gr 664 (+ poz. 88/09) 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
80 Mikrometr optyczny LS-7601 2008 32 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr inż. Jacek Widłaszewski
(022) 8261281 w.320
jwidl
81 Tokarka narzędziowa, nr fabr.3084272 2008 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
82 Frezarka, nr fabr.1067647 2008 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
83 Profilometr skaningowy T8000 2008 229 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
84 Laser impulsowy (EKSPLA, NL202) 2008 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
85 Sprzęt do maszyny wytrzymałościowej MTS - 3 siłowniki hydrauliczne 5kN, zasilacz hydrauliczny, kontroler GP wraz z oprogramowaniem MTS 2008 Laboratorium Adaptroniki Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
(022) 8261281 w.417, 341
gmikulow
86 System do pomiarów ultradźwiękowych 2008 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
87 Elektronowy mikroskop transmisyjny model JEM 1011 2007 IMD Dyrekcja

88 Spektrograf ARC SP 2558 2007 30 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
89 Laserowy przetwornik drgań 2007 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(022) 8261281 w.355
holnicki
90 Mikroskop akustyczny EVOLUTION PREMIUM PI wraz z systemem kontroli i akwizycji danych pomiarowych z oprogramowaniem oraz obiektywami akustycznymi - EVO PII Control & Data Acquisition System 2007 514 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
(022) 8261281 w.238
jlitn
91 Kamera CCD ze wzmacniaczem obrazu wraz z kontrolerem i oprogramowaniem 2006 30 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
92 Komora próżniowa z oprzyrządowaniem do stanowiska laserowego 2006 30 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
93 Laser impulsowy ND:YAG wraz z zasilaczem i konsolą sterowania 2006 30 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
94 System obróbki materiałów metodami elektroerozyjną i elektrolityczną 2006 -1/23 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
(022) 8261281 w.210
rpecher
95 Laserowy ekstensometr dwuwiązkowy 2006 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
(022) 8261281 w.405
lurban
96 Maszyna wytrzymałościowa o napędzie hydraulicznym 2006 217 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(022) 8261281 w.177
mimaj
97 Urządzenie do polerowania i trawienia elektrolitycznego 2006 216 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(022) 8261281 w.177
mimaj
98 System termograficzny "PHOENIX-MWIR" z wyposażeniem uzupełniającym - kamera termowizyjna 2006 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(022) 8261281 w.177
mimaj
99 Kamera monochromatyczna Phantom V 5.1 2006 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(022) 8261281 w.355
holnicki
100 Ultrasonograf do badania kontrasów z głowicą CH 6-2, VF13-5, EC9-4 2006 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
101 Zestaw do komputerowej akwizycji i analizy obrazów (kamera CCD) 2004 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
(022) 8261281 w.405
lurban
102 Maszyna wytrzymałościowa Instron 5867 2004 234 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
(022) 8261281 w.405
lurban
103 Szybka kamera monochromatyczna (PCO, pco.1200 hs) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
104 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
105 Mikroskop fluorescencyjny (Nikon, Eclipse E-50i) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
106 Mikroskop stereoskopowy SMZ800 z wyposażeniem 2004 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
107 Analizator akustyczny typ 2260 i Observer wraz z kalibratorem i wyposażeniem 2004 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
(022) 8261281 w.197
ppawl
108 Analizator sieci widma i impedancji z wyposaż. HP 4395A 2004 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
109 Układ z głowicą, kontroler i oprogramowanie do analizatora 2003 30 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
110 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2003 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
111 Mikroskop Nikon Eclipse E-400 z fluorescencją kamerą Nikon DS5 2003 513 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(022) 8261281 w.172
wsecom
112 Zestaw akwizycji danych do stanowiska do badań dynamiki i stateczności elementów konstrukcyjnych 2002 437 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(022) 8261281 w.355
holnicki
113 Urządzenie skanujące z kontrolerem do mikroskopu ultradźwiękowego 2002 514 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
(022) 8261281 w.238
jlitn
114 Ultradźwiękowy defektoskop cyfrowy z wyposaż. 2002 537 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr Sławomir Mackiewicz
(022) 8261281 w.248
smackiew
115 Oscyloskop i oprogramowanie z opt. WNT i kartą GpiB 2002 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
116 System do analizy wiązki lasera CO2 2001 30 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
117 Zestaw do kalibracji siły i momentu skręcającego 2001 - 1/7 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
118 Czterokanałowy system do pomiaru dźwięku 2001 122 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Mirosław Meissner
(022) 8261281 w.317
mmeissn
119 Kamera termowizyjna PM 675 PAL z wyposażeniem 2001 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(022) 8261281 w.177
mimaj
120 Laser dwuimpulsowy Nd:YAG (New Wave Research, SoloPIV) oraz synchronizator lasera impulsowego 2001 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(022) 8261281 w.413
sblonski
121 Maszyna wytrzymałościowa EZ50 do badań rozciągania i ściskania z wyposażeniem osprzętem do badania twardości oraz akcesoriami do badań indentacji i zginania 2001 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
122 Napylarka AUTO 306 2001 530 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur dr inż. Andrzej Balcerzak
(022) 8261281 w.223
abalcerz
123 Maszyna wytrzymałościowa osiowo-skrętna typ 858 2000 - 1/7 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
124 Serwer A26-UJC2-2GGD1E E250 Svr.2x400MHz 4x36GB 2GB+SOLZS-080B9A Y9 Solaris 8 Std. Media Kit 2000 104 Dział Sieci Komputerowej mgr inż. Mikołaj Dybko
(022) 8261281 w.277
mdybko
125 Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Arkadiusz Gradys
(022) 8261281 w.171
argrad
126 System impulsowego wzmac. Obrazu 1999 30 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(022) 8261281 w.236/235
jhoffman
127 Maszyna wytrzymałościowa 810.23 1999 - 1/7 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
128 Maszyna do proszkowego polerowania 1999 - 1/9 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
129 Nadajnik/odbiornik do pomiaru amplitudy wysyłanych impulsów ultradźwiękowych 1999 515 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
(022) 8261281 w.238
jlitn
130 System superpompy hydraulicznej 1999 518 Zakład Ultradźwięków mgr inż. Zbigniew Trawiński
(022) 8261281 w.297
ztraw
131 Analizator częstotliwości typ 3569A z wyposażeniem 1998 444 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
(022) 8261281 w.197
ppawl
132 Stanowisko pomiarowe do badań ultradźwiękowych w wannie pomiarowej 1998 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
133 Komora cieplna model 65106C-03 1997 -17 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Jan Kraskowski
(022) 8261281 w.402/286
jkraskow
134 Sterownik cyfrowy TESTSTAR 1996 - 1/7 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(022) 8261281 w.205
zkowalew
135 Generator typ 9109 AFG 1993 513 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
(022) 8261281 w.315
anowicki
136 Mikroscop "MICROPHOT-SA" z wyposażeniem 1993 513 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(022) 8261281 w.172
wsecom
137 System RAM-02-18C z wyp. 1993 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(022) 8261281 w.407
mlew
138 Analizator czwórników i widma HP4195A 1991 535 Zakład Ultradźwięków

139 Laser Nd: YAG RSY 150 z wyposażeniem 1991 32 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr inż. Jacek Widłaszewski
(022) 8261281 w.320
jwidl
140 System ciśnieniowy 7654R z wyposaż. 1991 -17 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Jan Kraskowski
(022) 8261281 w.402/286
jkraskow
141 Automatyczny analizator obrazu ODT7000936 1990 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej Maciej Sobczak
(022) 8261281 w.207/470
msobczak
142 Zestaw pomiarowy MATEC 7700 1990 529 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur dr inż. Andrzej Balcerzak
(022) 8261281 w.223
abalcerz
143 "AGA" Termowizja 1981 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(022) 8261281 w.177
mimaj
144 Gładkościomierz typ 5M-120 1981 - 1/21 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
(022) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar

POWERED_BY_S