Instytut Podstawowych Problemów Techniki jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Podstawą działania Instytutu są następujące dokumenty:

 1. Uchwała Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 grudnia 1952 r., zatwierdzona uchwałą nr 693/53 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1953 r. o utworzeniu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki.
 2. Statut Polskiej Akademii Nauk uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 24 listopada 2010 r .
 3. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r
 4. Statut Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z dnia 31 marca 2011r., zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 4 kwietnia 2011r. i zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 6 maja 2011 r. Uaktualniona struktura 14.08.2018r
 5. Zmiany w Statucie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 czerwca 2018r., zaopiniowane przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 20 lipca 2018r. i zatwierdzone przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 6. REGON: 000326026 NIP: 525-000-8979; Odpis z Rejestru Instytutów Naukowych (RIN)
 7. Tabela danych o IPPT PAN
 8. PIC (Participant Identification Code): 999454439

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

 • Mechanika
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria materiałowa

Parametryzacja Jednostek Naukowych

2013r - kategoria A+ dla IPPT PAN

2010r - kategoria 1 dla IPPT PAN

2006r - kategoria 1 dla IPPT PANZmiany ustaw dotyczacych nauki od 1.10.2010 roku:

 1. D20100615_ustawa_o_zasadach_finansowania_nauki2010
 2. D20100616_ustawa_o_NCBR2010
 3. D20100617_ustawa_o_NCN2010
 4. D20100618_ustawa_o_instytutach2010
 5. D20100619_ustawa_o_PAN2010
 6. D20100620_ustawa_o_wprowadzaniu_zmian2010
 7. Ustawa o Stopniach i Tytułach Naukowych za zmianami 18.3.2011r
 8. Jednolita Ustawa o Szkolnictwie Wyższym 2013r
 9. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 2018r
 10. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 2018r - przepisy wprowadzające