Instytut Podstawowych Problemów Techniki jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Podstawą działania Instytutu są następujące dokumenty:

 

  • Uchwała Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 grudnia 1952 roku, zatwierdzona uchwałą nr 693/53 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1953 roku o utworzeniu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki

Uaktualniona struktura 14.08.2018 roku

 

REGON: 000326026

NIP: 525-000-89-79

Odpis z Rejestru Instytutów Naukowych (RIN)

Tabela danych o IPPT PAN

PIC (Participant Identification Code): 999454439

IPPT QR code

__________________________________________________

OFICJALNE LOGO IPPT PAN do pobrania:

_______________________________________________________

IPPT PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w podanych poniżej dyscyplinach naukowych:

  • Mechanika
  • Elektronika
  • Informatyka
  • Inżynieria Materiałowa