Tytuł projektu:
Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca


Umowa:
STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015

Czas realizacji:
2015-11-01 / 2019-10-31

Konsorcjum:
Uczestnik konsorcjum - partner

Sponsor:
NCBiR

Typ:
STRATEGMED

Konkurs:
2


Lista wykonawców:
1 drMarcin Lewandowski
2 inż.Jakub Rozbicki
3 mgrTomasz Steifer
4 inż.Mateusz Walczak
5 mgr inż.Beata Witek
kierownik

Streszczenie:
Priorytetowym celem projektu jest wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego polskiej wirowej pompy długoterminowego wspomagania serca ReligaHeart ROT i przygotowanie tego wyrobu do certyfikacji znakiem CE. Dla realizacji tego celu w projekcie zaplanowano opracowanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej systemu w wersji klinicznej, opracowanie technologii wytwarzania wszystkich elementów systemu, uruchomienie pilotażowej linii wytwarzania wyrobu, wytworzenie partii informacyjnej systemu do badań i wykonanie długoterminowych badań na zwierzętach oraz uzupełniających badań przedklinicznych, przygotowanie i rejestracja procedury badań klinicznych a także uruchomienie i wykonanie aplikacji klinicznych systemu ReligaHeart ROT w ramach badań klinicznych prowadzonych dla oceny klinicznej wyrobu do certyfikacji na znak CE. Dla wdrożenia do produkcji i wytworzenia partii informacyjnej protez ReligaHeart ROT do badań przedklinicznych i klinicznych, w ramach projektu przygotowana i uruchomiona zostanie pilotażowa linia technologiczna montażu wirowych pomp wspomagania serca ReligaHeart Drugim głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej ogólnokrajowego systemu zdalnego monitorowania pacjentów na wspomaganiu serca. System taki zostanie opracowany jako zintegrowany system dla polskich protez ReligaHeart ROT, jednak w projekcie planowane jest przygotowanie systemu do przyłączania pod jego nadzór pacjentów z innymi wszczepialnymi pompami wspomagania serca (np. HeartWare).

Obszar, dziedziny i dyscypliny naukowej:
5.1.3:obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
5.1.7:obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina elektronika
7.1.2:obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina nauk medycznych, dyscyplina medycyna

Lista publikacji:
1.Rozbicki J., Witek B., Steifer T., Lewandowski M., Doppler-based blood pressure measurement system for patients supported by a continuous-flow rotary left ventricular assist device, IUS 2017, IEEE International Ultrasonics Symposium, 2017-09-06/09-09, Washington (US), DOI: 10.1109/ULTSYM.2017.8091990, pp.1-4, 201715p.