Tytuł projektu:
Opracowanie nowych technologii do oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych i elementów technicznych w szybach


Umowa:
CuBR/III/2/NCBR/2117

Czas realizacji:
2017-05-01 / 2020-04-30

Konsorcjum:
Uczestnik konsorcjum - partner

Sponsor:
NCBiR / Przemysł: KGHM

Typ:
CuBR

Konkurs:
3


Lista wykonawców:
1 dr inż.Piotr Pawłowski
2 prof. dr hab. inż.Ryszard Pęcherski
kierownik

Obszar, dziedziny i dyscypliny naukowej:
5.1.11:obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina górnictwo i geologia inżynierska
5.1.5:obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn