Tytuł projektu:
Opracowanie bioaktywnego, hybrydowego materiału do regeneracji więzadeł ACL


Umowa:
LIDER/388/L-6/14/NCBR/2015

Czas realizacji:
2016-04-01 / 2020-03-31

Konsorcjum:
Jedyny wykonawca

Sponsor:
NCBiR

Typ:
LIDER

Konkurs:
6


Lista wykonawców:
1 mgr inż.Piotr Denis
2 mgr inż.Oliwia Jeznach
3 dr inż.Dorota Kołbuk-Konieczny
4 dr inż.Olga Urbanek-Świderska
kierownik

Streszczenie:
Celem projektu jest opracowanie nowoczesnego, biodegradowalnego podłoża komórkowego służącego do regeneracji więzadeł krzyżowych przednich ACL. Podłoże to pozwoli na znaczną poprawę efektywności i bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów medycznych rekonstrukcji więzadeł w porównaniu do obecnie dostępnych na rynku produktów inżynierii tkankowej. Wykorzystanie biodegradowalnego podłoża komórkowego umożliwi skuteczną odbudowę naturalnego więzadła ACL. Zakłada się, że dodatkowo opracowywanego produktu zwiększenie dostępności pacjentów do zabiegów medycznych. Zostanie to osiągnięte dzięki redukcji kosztów podłoża komórkowego implantu oraz zmniejszenia ryzyka powtórnych operacji. W ciągu pięciu miesięcy pracy nad projektem utworzono 2 nowe stanowiska badawcze oraz eksperymentalnie potwierdzono i obliczono stopień wpływu szybkości obrotu bębna na orientację molekularną włókien.

Obszar, dziedziny i dyscypliny naukowej:
5.1.14:obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa