Tytuł projektu:
Zaprojektowanie, budowa oraz optymalizacja zintegrowanego Mikroskopu Sił Atomowych i Pęsety Optycznej, służącego do badań cząsteczek i nanomateriałów


Umowa:
LIDER/28/0067/L-7/15/NCBR/2016

Czas realizacji:
2017-03-01 / 2020-02-29

Konsorcjum:
Jedyny wykonawca

Sponsor:
NCBiR

Typ:
LIDER

Konkurs:
7


Lista wykonawców:
1 dr inż.Marcin Nowak
2 dr inż.Sylwia Pawłowska
3 drFilippo Pierini
4 inż.Mateusz Walczak
5 mgr inż.Krzysztof Zembrzycki
kierownik

Obszar, dziedziny i dyscypliny naukowej:
4.1.2:obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biofizyka
5.1.14:obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa

Lista publikacji:
1.Enayati M.S., Neisiany R.E., Sajkiewicz P., Behzad T., Denis P., Pierini F., Effect of nanofiller incorporation on thermomechanical and toughness of poly (vinyl alcohol)-based electrospun nanofibrous bionanocomposites, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, ISSN: 0167-8442, DOI: 10.1016/j.tafmec.2018.11.006, Vol.99, pp.44-50, 2019100p.
2.Pawłowska S., Kowalewski T.A., Pierini F., Fibrous polymer nanomaterials for biomedical applications and their transport by fluids: an overview, SOFT MATTER, ISSN: 1744-683X, DOI: 10.1039/C8SM01269E, Vol.14, pp.8421-8444, 201840p.
3.Zembrzycki K., Kowalewski T.A., Pawłowska S., Chrzanowska-Giżyńska J., Nowak M., Walczak M., Pierini F., Atomic force microscopy combined with optical tweezers (AFM/OT): characterization of micro and nanomaterial interactions, SPIE Optics + Photonics, 2018-08-21/08-23, San Diego (US), No.10723, pp.1072323-1-6, 201815p.