Tytuł projektu:
Precyzyjne operacje na kroplach wbudowane w inteligentne architektury mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce medycznej i badaniach biologicznych


Umowa:
First TEAM/2017-3/22 POIR.04.04.00-00-3FEF/17-00

Czas realizacji:
2018-01-01 / 2020-12-31

Konsorcjum:
Jedyny wykonawca

Sponsor:
FNP

Typ:
POIR

Konkurs:
FIRST TEAM


Lista wykonawców:
1 dr inż.Sławomir Błoński
2 dr hab.Piotr Korczyk
3 mgrTetuko Kurniawan
4 drDominik Kwiatkowski
kierownik

Streszczenie:
W początkowej fazie projektu zbadano proces tworzenia kropel w układach mikroprzepływowych o kwadratowym przekroju. Opisany został nieznany dotąd reżim wytwarzania kropel. Stworzono model matematyczny, który dobrze opisuje zależność długości kropli od parametrów przepływu oraz przejścia pomiędzy reżimami tworzenia. Przeprowadzone badania pokazały bardzo istotny wpływ kształtu przekroju kanału na tworzenie kropel.

Obszar, dziedziny i dyscypliny naukowej:
3.2.3:obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk fizycznych, dyscyplina fizyka
4.1.6:obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina mikrobiologia