telefon +48 22 826 12 81 wew.

Telefon Pokój E-mail Zakład
1. mgr inż. Antolik Aneta 207 333 aantolik Zakład Wytrzymałości Materiałów
2. dr inż. Balcerzak Andrzej 223 530 abalcerz Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych
3. mgr inż. Białecki Sławomir 448 321 sbialeck Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów
4. dr inż. Błachowski Bartłomiej 192 419 bblach Zakład Technologii Inteligentnych
5. mgr inż. Bochenek Kamil 438 145 kboch Zakład Mechaniki Materiałów
6. mgr inż. Byra Michał 414 509 mbyra Zakład Ultradźwięków
7. Całka Jan 343 jcalka Zakład Technologii Inteligentnych
8. Chojnacki Andrzej 286 -7 Zakład Wytrzymałości Materiałów
9. Czubacka Urszula 204 133 uczubac Zakład Mechaniki Materiałów
10. Dawidziuk Marek 260 233 mdawid Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych
11. mgr inż. Dębowski Tomasz 163 532 tdebow Zakład Wytrzymałości Materiałów
12. dr n. med. Dobruch-Sobczak Katarzyna 486 514 ksobczak Zakład Ultradźwięków
13. mgr inż. Dworakowski Zbigniew 351 147 zdworak Dział Sieci Komputerowej
14. mgr inż. Dybko Mikołaj 277 132 mdybko Dział Sieci Komputerowej
15. mgr inż. Frąś Leszek 260 233 lfras Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych
16. mgr inż. Gibas Karolina 207 333 kgibas Zakład Wytrzymałości Materiałów
17. dr Gołubowska Barbara 430 117 bgolub Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych
18. dr Gruziel Magdalena 421 322 mgruziel Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów
19. Grzebielichowski Erwin 340 -10 egrzeb Zakład Wytrzymałości Materiałów
20. mgr inż. Grzywna Paweł 431/286 534 pgrzywna Zakład Wytrzymałości Materiałów
21. dr inż. Gutkiewicz Piotr 248 537 pgutkie Zakład Wytrzymałości Materiałów
22. dr Hat-Plewińska Beata 411 326 bhat Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów
23. dr inż. Hołobut Paweł 195 109 pholob Zakład Mechaniki Materiałów
24. dr inż. Jurczak Grzegorz 144 418 gjurcz Zakład Metod Komputerowych
25. mgr inż. Karwat Piotr 314 522 pkarwat Zakład Ultradźwięków
26. mgr inż. Katz Tomasz 248 537 tkatz Zakład Wytrzymałości Materiałów
27. dr inż. Kaźmierczak Krzysztof 168 411 kkazmier Zakład Technologii Inteligentnych
28. mgr Kocieniewski Paweł 411 326 pkocien Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów
29. dr inż. Konowrocki Robert 319 436 rkonow Zakład Technologii Inteligentnych
30. mgr inż. Kopeć Mateusz 408 037 mkopec Zakład Wytrzymałości Materiałów
31. dr inż. Kowalczyk Maciej 351 147 mkowal Dział Sieci Komputerowej
32. dr inż. Krajewski Marcin 456 144 mkraj Zakład Mechaniki Materiałów
33. Kraskowski Jan 402/286 535 jkraskow Zakład Wytrzymałości Materiałów
34. dr Kruglenko Eleonora 414 509 ekrug Zakład Ultradźwięków
35. dr inż. Kukla Dominik 262/286 035 dkukla Zakład Wytrzymałości Materiałów
36. dr Lengiewicz Jakub 304 134 jleng Zakład Mechaniki Materiałów
37. mgr inż. Libura Tomasz 347 029 tlibura Zakład Wytrzymałości Materiałów
38. dr Mackiewicz Sławomir 248 537 smackiew Zakład Wytrzymałości Materiałów
39. dr inż. Maj Michał 177 223 mimaj Zakład Mechaniki Materiałów
40. dr Martens Agnieszka 430 117 amartens Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych
41. dr inż. Maździarz Marcin 321 417 mmazdz Zakład Metod Komputerowych
42. dr inż. Mikułowski Grzegorz 428 432 gmikulow Zakład Technologii Inteligentnych
43. dr inż. Mościcki Tomasz 236/235 030/034 tmosc Zakład Wytrzymałości Materiałów
44. inż. Myczka Artur 286 535/-7 amyczka Zakład Wytrzymałości Materiałów
45. dr Myłyk-Kramarska Anna 449 324 amylyk Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów
46. dr inż. Nowak Marcin 401 236 nowakm Zakład Mechaniki Materiałów
47. dr hab. Olszewski Robert rolsze Zakład Ultradźwięków
48. dr Orłowska Anita 432 440 aorlow Zakład Technologii Inteligentnych
49. dr inż. Pawłowski Piotr 197 444 ppawl Zakład Technologii Inteligentnych
50. dr inż. Piechocka Izabela 423 328 ipiech Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów
51. Piecyk Paweł 176 154 ppiecyk Dział Sieci Komputerowej
52. inż. Pindakiewicz Przemysław 499 154 ppindak Dział Sieci Komputerowej
53. mgr inż. Poniżnik Zuzanna 437 146 zponizni Zakład Mechaniki Materiałów
54. dr hab. inż. Postek Eligiusz 131 412 epostek Zakład Metod Komputerowych
55. mgr inż. Putek Piotr 392 154 pputek Dział Sieci Komputerowej
56. inż. Rozbicki Jakub 404 529 jrozb Zakład Wytrzymałości Materiałów
57. dr Rożko Ewa 433 116 erozko Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych
58. dr inż. Secomski Wojciech 172 520 wsecom Zakład Ultradźwięków
59. Sobczak Maciej 207/470 333/345/-9 msobczak Zakład Wytrzymałości Materiałów
60. dr inż. Starzyński Grzegorz 261 230 gstarz Zakład Mechaniki Materiałów
61. inż. Staszczak Maria 408 037 mstasz Zakład Wytrzymałości Materiałów
62. mgr Steifer Tomasz 462 538 tsteifer Zakład Wytrzymałości Materiałów
63. Strzałkowski Ryszard Zakład Ultradźwięków
64. dr inż. Suwała Grzegorz 417 442 gsuwala Zakład Technologii Inteligentnych
65. dr inż. Świercz Andrzej 103 431 aswiercz Zakład Technologii Inteligentnych
66. dr inż. Tauzowski Piotr 420 414 ptauzow Zakład Metod Komputerowych
67. dr inż. Trawiński Zbigniew 297 517 ztraw Zakład Ultradźwięków
68. dr Trots Ihor 285 521 igortr Zakład Ultradźwięków
69. Tymkiewicz Ryszard 172 520 rtym Zakład Ultradźwięków
70. Urbański Leszek 405 217 lurban Zakład Mechaniki Materiałów
71. dr Ustrzycka Aneta 408 037 austrzyc Zakład Wytrzymałości Materiałów
72. inż. Walczak Mateusz 404 529 mwalczak Zakład Wytrzymałości Materiałów
73. dr inż. Widłaszewski Jacek 320 032 jwidl Zakład Wytrzymałości Materiałów
74. mgr inż. Wieja Krzysztof 165/223 530 kwieja Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych
75. dr inż. Wiszowaty Rafał 168 411 rwisz Zakład Technologii Inteligentnych
76. mgr inż. Witek Beata 404 529 bwitek Zakład Wytrzymałości Materiałów
77. dr hab. inż. Wołejsza Zbigniew 197 444 zwolej Zakład Technologii Inteligentnych
78. Woźniacka Stefania 141 235 stewoz Zakład Mechaniki Materiałów
79. inż. Wyszkowski Mirosław 431/340/286 534/-10 mwyszkow Zakład Wytrzymałości Materiałów
80. dr Zakrzewska Karolina 468 309 kzakrzew Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów
81. dr Żołek Norbert 462 538 nzolek Zakład Wytrzymałości Materiałów
82. dr Żuk Paweł 421 322 pzuk Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów