Długość listy:

prof. dr hab. inż. Bajer Czesław
jednostka: Zakład Technologii Inteligentnych
stanowisko: profesor
pokój: 435
e-mail: cbajer
web site: www.ippt.pan.pl/staff/cbajer
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.265

dr hab. Banach Zbigniew
jednostka: Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur
stanowisko: profesor instytutu
pokój: 115
e-mail: zbanach
web site: www.ippt.pan.pl/staff/zbanach
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.175

dr hab. inż. Basista Michał
jednostka: Zakład Mechaniki Materiałów
stanowisko: profesor instytutu
pokój: 143
e-mail: mbasista
web site: www.ippt.pan.pl/staff/mbasista
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.212
telefon bezpośredni: (+48) 22 828 53 74

dr hab. inż. Będkowski Janusz
jednostka: Zakład Technologii Inteligentnych
stanowisko: adiunkt
pokój: 438
e-mail: jbedkows
web site: www.ippt.pan.pl/staff/jbedkows
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.429

prof. dr hab. inż. Burczyński Tadeusz
jednostka: Zakład Informatyki i Nauk Obliczeniowych
stanowisko: profesor
pokój: 610
e-mail: tburczynski
web site: www.ippt.pan.pl/staff/tburczynski
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.112
telefon bezpośredni: (+48) 22 826 89 11

dr inż. Byra Michał
jednostka: Zakład Ultradźwięków
stanowisko: adiunkt
pokój: 509
e-mail: mbyra
web site: www.ippt.pan.pl/staff/mbyra
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.414