Projekty aktualnie realizowane


Kryteria:ZakładSponsorTyp projektuSortowanie wg dat
początek/rosnąco
początek/malejąco
koniec/rosnąco
koniec/malejąco
aktualne
zakończone
  Liczba projektów=71
KierownikTematDatyInne
dr inż. Tomasz Kowalczyk
SPPiB
Nowoczesne protezy odprowadzajace mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego2014-11-01
2019-08-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
STRATEGMED
dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania2015-01-01
2019-04-30
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR / Przemysł: KGHM
CuBR
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Wielo-skalowa dynamika transdukcji sygnału: analiza ścieżki MAPK2015-05-01
2019-10-31
Uczestnik konsorcjum - partner
WWTF
WWTF "Mathematik und…"
dr hab. Piotr Korczyk
ZBiMM
Badanie oddziaływań hydrodynamicznych kropel w złożonych strukturach mikroprzepływowych. Opracowanie podstaw algorytmów opartych na architekturze mikrokanałów umożliwiających dozowanie reagentów z dowolną dokładnością2015-05-07
2019-05-06
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA BIS
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Nieswoista odpowiedź immunologiczna na infekcję wirusową RSV, rola wirusowych białek niestrukturalnych. Analiza doświadczalna i modelowanie sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej 2015-06-08
2019-06-07
Jedyny wykonawca
NCN
HARMONIA
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
ZMD
Opracowanie podstaw nowej, interdyscyplinarnej metody monitorowania rozwoju uszkodzenia w materiałach na podstawie badań rozwoju defektów strukturalnych 2015-07-24
2019-07-23
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Michał Basista
ZMM
Wpływ resztkowych naprężeń cieplnych na proces pękania i wybrane właściwości mechaniczne kompozytów metalowo-ceramicznych - badania doświadczalne i modelowanie 2015-08-03
2019-08-02
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr inż. Rami Faraj
ZTI
Innowacyjne systemy bezpiecznych zrzutów z powietrza DROPs2015-08-31
2019-08-30
Jedyny wykonawca
MNiSW
Diamentowy Grant
dr inż. Dominik Kukla
ZMD
Opracowanie nieniszczących metod charakteryzacji warstw nawęglanych w kołach zębatych2015-09-01
2019-05-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
PBS
dr Marcin Lewandowski
ZMD
Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca2015-11-01
2019-10-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
STRATEGMED
dr inż. Dariusz Jarząbek
ZMM
Konstrukcja kompaktowej nanozrywarki2016-01-01
2019-08-31
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
ZTI
Modelowanie i metody sterowania drganiami konstrukcji z wykorzystaniem materiałów inteligentnych2016-02-10
2020-02-09
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr inż. Judyta Dulnik
SPPiB
Wpływ warunków sieciowania na strukturę i właściwości dwuskładnikowych nanowłókien PCL/żelatyna formowanych z wykorzystaniem rozpuszczalników alternatywnych 2016-02-15
2019-08-14
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Maciej Lewandowski
ZMM
Nowy model kontaktu ciał opisywanych modelami wyższego rzędu i jego implementacja numeryczna2016-02-15
2020-02-14
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
ZMM
Modelowanie ewolucji mikrostruktur martenzytycznych w stopach z pamięcią kształtu metodą pola fazowego w zakresie skończonych deformacji2016-02-15
2019-08-14
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr Tomasz Szmidt
ZTI
Stateczność i nieliniowa dynamika tłumionej elektromagnetycznie rury przenoszącej płyn2016-03-17
2020-03-16
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
prof. dr hab. Wojciech Nasalski
ZTOCiN
Modelowanie i optymalizacja oddziaływań wirowych wektorowych wiązek optycznych z planarnymi strukturami plazmowymi2016-07-05
2020-07-04
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr inż. Krzysztof Zembrzycki
ZBiMM
Analiza oddziaływań hydrodynamicznych pojedynczych cząstek przy użyciu pęsety optycznej2016-07-06
2019-07-05
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Michał Wichrowski
ZMM
Skalowalne metody obliczeniowe dla zagadnień oddziaływania płyn-ciało stałe2016-07-08
2019-07-07
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Tomasz Zieliński
ZTI
Mikro-geometria a propagacja i pochłanianie dźwięku w ośrodkach porowatych i poro-sprężystych2016-07-08
2019-07-07
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Dariusz Jarząbek
ZMM
Zewnętrzne i wewnętrzne efekty skali oraz ich sprzężenie w pojedynczych kryształach oraz materiałach nanokrystalicznych badane przy pomocy ściskania, rozciągania i zginania nanokolumn oraz nanodrutów2016-07-08
2019-07-07
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr Magdalena Gruziel-Słomka
ZBiMM
Badania numeryczne i eksperymentalne sedymentacji chiralnych, splątanych włókien2016-07-08
2020-07-07
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr inż. Paweł Nakielski
ZBiMM
Badania mechanizmów krzepnięcia krwi w kontakcie z nanowłóknami2016-07-11
2019-07-10
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr Filippo Pierini
ZBiMM
Elektroprzędzone implanty hydrożelowe o własnościach adaptowalnych strukturą ciekłókrystaliczną2016-07-11
2019-07-10
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
ZIiNO
Nowe sformułowanie metody odkształcalnych elementów dyskretnych2016-07-18
2020-07-17
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
SPPiB
PANDA 2 - utrzymanie infrastruktury CEPT2016-12-30
2020-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
PANDA
dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
ZTOCiN
Identyfikacja parametrów reologicznych ośrodków lepkosprężystych na przykładzie ciekłych i stałych polimerów metodą ultradźwiękowych powierzchniowych fal Love'a2017-01-13
2020-01-12
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. Bogdan Kaźmierczak
ZBiMM
Niestandardowe problemy paraboliczne w opisie procesów biologicznych2017-01-16
2020-01-15
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Piotr Karwat
ZU
Zastosowanie algorytmu syntetycznej apertury w rekonstrukcji prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w tkance miękkiej2017-01-17
2019-11-16
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Tamara Kujawska
ZU
Zautomatyzowane dźwiękowe leczenie nowotworów2017-01-17
2020-01-16
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Mirosław Meissner
ZTI
Energetyczne parametry pola dźwiękowego w stanie ustalonym i przejściowym do obiektywnej oceny akustyki przestrzeni zamkniętych: modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe.2017-02-03
2020-02-02
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
ZIiNO
Inteligentne projektowanie 2D nanostruktur materialnych opartych na molibdenie2017-02-06
2020-02-05
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr Filippo Pierini
ZBiMM
Zaprojektowanie, budowa oraz optymalizacja zintegrowanego Mikroskopu Sił Atomowych i Pęsety Optycznej, służącego do badań cząsteczek i nanomateriałów2017-03-01
2020-02-29
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
ZTI
Zastosowanie koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej AIA-Aero2017-03-01
2019-08-31
Jedyny wykonawca
NCBiR
TANGO
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
ZTOCiN
Opracowanie nowych technologii do oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych i elementów technicznych w szybach2017-05-01
2020-04-30
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR / Przemysł: KGHM
CuBR
prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
SPPiB
Wykorzystanie kolagenu w funkcjonalizacji powierzchni metodami chemicznymi nanowłókien z polikaprolaktonu formowanych techniką elektroprzędzenia 2017-07-10
2020-07-09
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
ZMM
Optymalizacja mikrostruktur w materiałach niejednorodnych - modelowanie mikromechaniczne i numeryczne w zakresie nieliniowym 2017-07-10
2020-07-09
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr inż. Karol Golasiński
ZMD
Gumo Metal w procesie ściskania - interdyscyplinarne badania innowacyjnego nadstopu tytanu 2017-07-12
2020-07-11
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. Jerzy Litniewski
ZU
Nowe parametry ultradźwiękowe tkanki nowotworowej piersi wspomagające nieinwazyjną diagnostykę medyczną  2017-07-24
2019-07-23
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr Karol Nienałtowski
ZBiMM
Wykrywanie źródeł zaburzeń sygnalizacja w komórkach rakowych2017-07-26
2019-07-25
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Piotr Denis
SPPiB
Elastyczne włókniny z poli(sebacynianem gliceryny) otrzymywane metodą elektroprzędzenia. 2017-07-28
2020-07-27
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr inż. Marcin Krajewski
ZMM
Nowe, funkcjonalne nanomateriały kompozytowe typu rdzeń-otoczka z rdzeniem żelazo-kobalt oraz żelazo-nikiel: wytwarzanie, właściwości oraz wpływ atmosfery utleniania i temperatury na wzrost otoczki 2017-09-29
2020-09-28
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Doktorat wdrożeniowy2017-10-01
2021-10-31
Jedyny wykonawca
MNiSW
Doktorat Wdrożeniowy
dr hab. inż. Michał Basista
ZMM
Innowacyjne pokrycia Ni-Cr-Re o podwyższonej odporności korozyjnej i erozyjnej do zastosowań wysokotemperaturowych w przemyśle energetycznym2017-10-01
2020-09-30
uczestnik konsorcjum
NCBiR
M-ERA.NET 2016
dr inż. Izabela Piechocka
ZBiMM
Wpływ przepływu laminarnego na strukturę sieci fibrynowej oraz oddziaływań między fibryną a płytkami krwi2017-10-01
2019-09-30
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr inż. Paweł Nakielski
ZBiMM
Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców2018-01-01
2020-12-01
Jedyny wykonawca
MNiSW
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
dr hab. Piotr Korczyk
ZBiMM
Precyzyjne operacje na kroplach wbudowane w inteligentne architektury mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce medycznej i badaniach biologicznych2018-01-01
2020-12-31
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
ZMM
Unraveling the role of anisotropy in material failure2018-01-01
2021-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
UE
H2020
prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
ZMD
Wpływ składu chemicznego na właściwości betonu poddanego długotrwałym oddziaływaniom radiacyjnym2018-01-03
2021-01-02
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
V4-Korea Joint Research Program
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
ZU
Wyznaczanie wskaźników reaktywnej odpowiedzi tętnicy promieniowej na przekrwienie w ocenie nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej.2018-02-06
2020-02-05
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr inż. Michał Majewski
ZMM
Mikromechaniczny model rozwoju uszkodzenia w materiałach kompozytowych o dowolnym kształcie wtrąceń2018-02-06
2021-02-05
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
ZTI
Metody dynamicznej rekonfiguracji w zagadnieniach sterowania konstrukcjami: opracowanie nowych algorytmów sterowania i weryfikacja ich efektywności2018-02-15
2021-02-14
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. Michał Komorowski
ZBiMM
Odszyfrowywanie sygnalizacji biochemicznej w celu projektowania bardziej skutecznych strategii terapeutycznych2018-03-01
2021-02-28
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr hab. inż. Tomasz Mościcki
ZMD
Osadzanie i badania nowych super-twardych pokryć z domieszkowanych borków wolframu2018-03-05
2021-03-04
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr Dominik Pisarski
ZTI
Adaptacyjne rozproszone tłumienie drgań konstrukcji modułowych2018-04-10
2021-04-09
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
ZTI
Zaawansowane metody modelowania i optymalizacji struktur mechanicznych metamateriałów do inteligentnego sterowania drganiami2018-04-12
2023-04-11
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA BIS
dr Adolfo Poma Bernaola
ZBiMM
Samoorganizacja oraz charakterystyka nanomechaniczna mikrowłókien celulozy2018-04-20
2021-04-19
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
ZMD
Badania wpływu prędkości odkształcania na właściwości sprężysto-plastyczne Gumo Metalu w zakresie obciążeń quasi-statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem polowych metod optycznych2018-06-20
2021-06-19
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. Janusz Szczepański
ZBiMM
Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)2018-08-01
2021-07-31
Uczestnik konsorcjum - partner
CPPC
POPC
dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Utworzenie interdyscyplinarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich pt. "Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych"- kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry n2018-09-01
2023-08-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
PO WER
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
ZMD
Optymalizacja układów przetworników ultradźwiękowych do wykrywania wad wewnętrznych szyn kolejowych zgodnie z obowązującym w PLK S.A. katalogiem wad2018-10-01
2021-09-30
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR/PKP Linie Kolejowe S.A.
BRIK
dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Doktorat wdrożeniowy 2 edycja2018-10-01
2022-10-31
Jedyny wykonawca
MNiSW
Doktorat Wdrożeniowy
dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
SPPiB
Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców2018-11-09
2021-10-31
Jedyny wykonawca
MNiSW
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
dr Agnieszka Słowicka
ZBiMM
Międzynarodowa współpraca w zakresie systemów złożonych i nowoczesnych technologii2018-12-01
2020-11-30
NAWA
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
mgr inż. Damian Zaremba
ZBiMM
Opracowanie nowych metod pomiaru lepkości oraz napięcia międzyfazowego cieczy przy użyciu układów mikroprzepływowych2019-01-14
2022-01-13
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Beata Niemczyk
SPPiB
Termowrażliwe hydrożele napełniane nanowłóknami dla regeneracji tkanki nerwowej 2019-01-21
2022-01-20
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Koordynacja wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w zainfekowanej populacji komórek: eksperyment i modelowanie matematyczne2019-01-31
2022-01-31
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Paweł Nakielski
ZBiMM
Wstrzykiwalne rusztowania komórkowe w inżynierii tkankowej2019-02-01
2022-01-31
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
dr Filippo Pierini
ZBiMM
Electrospun conducting hydrogel nanomaterials for neural tissue engineering2019-02-01
2022-01-30
Jedyny wykonawca
FNP
POIR
dr inż. Tomasz Kowalczyk
SPPiB
‘Induced pluripotent stem cell seeded activeosteochondral nanofibrous scaffolds ’ — ‘iP-OSTEO’2019-02-01
2023-12-31
Uczestnik konsorcjum-partner
UE
H2020
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
ZMM
Nowe metody obliczeniowe w modelowaniu ostrych i rozmytych powierzchni nieciągłości2019-03-06
2022-03-05
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS