Tabela A z publikacjami w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR) 
Tabela B z publikacjami w czasopismach zagranicznych i krajowych, wyróżnionych na liście MNSzW
Publikacje konferencyjne indeksowane w bazie Web of Science Core Collection
Inne publikacje w pozostałych czasopismach i wydawnictwach konferencyjnych
Afiliacja IPPT PAN