Partner: B. Niekraszewicz


Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
362101
2003-09-11
BUP 06/05
2005-03-21
Łaszkiewicz B., Kowalewski T.A., Kulpiński P., Niekraszewicz B., Czarnecki P., Rubacha M., Pęczek B., Jedrzejczak J.
Sposób wytwarzania nanowłókien
PL, Politechnika Łódzka
197202
WUP 03/08
2008-03-31