Partner: D. Gafka


Ostatnie publikacje
1.Gafka D., Danicki E.J., Jednokierunkowość przetwornika międzypalczastego wywołana wstępnym naprężeniem podłoża piezoelektrycznego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.7, pp.1-28, 1993
2.Danicki E.J., Gafka D., Propagacja i generacja AFP pod periodycznym układem grup elektrod, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-46, 1990