Partner: I. Wójcik-Grząba


Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
346
Kwaśniewski L., Ziółkowski A., Wójcik-Grząba I., Mechanics of Materials, rozdział: Snap Back and Load Drop Phenomenon in Axially Compressed Elasto-Plastic Columns, Warsaw University of Technology Publishing House, pp.31-50, 2013