Jan Kraskowski

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Termomechaniki Stosowanej (PTS)
stanowisko: starszy laborant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 402/286
pokój: 535
e-mail: jkraskow

Prace konferencyjne
1.Kowalewski Z.L., Szymczak T., Kraskowski J., Chojnacki A., Mechanika pękania na tropach awarii konstrukcji i defektów materiałowych, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.39-74, 2017