dr hab. inż. Joanna Radziejewska

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów (PTZL)
stanowisko: adiunkt
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 347
pokój: 029
e-mail: jradz

Doktorat
1999-12-17Wpływ stopowania laserowego na strukturę geometryczną i stan warstwy wierzchniej 
promotor -- prof. dr hab. inż. Jan Kaczmarek, IPPT PAN
1236 
Habilitacja
2013-05-28Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem 
Ostatnie publikacje
1.Moćko W., Radziejewska J., Analysis of the Application of a Nanosecond Laser Pulse for Dynamic Hardness Tests Under Ultra-High Strain Rates, EXPERIMENTAL MECHANICS, ISSN: 0014-4851, DOI: 10.1007/s11340-019-00471-w, Vol.59, pp.483-487, 2019

Streszczenie:

Experimental and numerical tests of surface plastic deformation generated under different strain rates were performed. Deformations were introduced by both classical Brinell and laser pulse hardness tests. An Nd:YAG laser with a wavelength of 1064 nm and a laser pulse time length of 10 ns was used to generated a shock wave to induce local plastic deformation on the material surface. The laser pulse induces a repeatable plastic deformation of a surface without thermal effects on the surfaces. Based on imprint geometry, the dynamic hardness of materials was evaluated at a strain rate of the order 107 s-1. Numerical analyses carried out included quasi-static and dynamic Brinell hardness tests and laser pulse interactions with materials. The Rusinek-Klepaczko constitutive model applied in the calculations allows the prediction of the mechanical characteristics at a strain range strain range from 10 to 4 s-1 to 107 s-1. Numerical and experimental results from the surface plastic deformations show close agreement.

Słowa kluczowe:

Laser pulse, Dynamic hardness, Plastic deformations, Metals

Afiliacje autorów:

Moćko W.-other affiliation
Radziejewska J.-other affiliation
100p.
2.Radziejewska J., Sarzyński A., Strzelec M., Diduszko R., Hoffman J., Evaluation of residual stress and adhesion of Ti and TiN PVD films by laser spallation technique, OPTICS & LASER TECHNOLOGY, ISSN: 0030-3992, DOI: 10.1016/j.optlastec.2018.02.014, Vol.104, pp.140-147, 2018

Streszczenie:

The laser spallation technique was applied for measurement of residual stress and adhesion of thin films. Two films of different properties, ductile and soft Ti, and hard and brittle TiN, were studied. The films were produced on 304 steel substrate by PVD method. The residual stress value obtained by laser spallation technique LST were compared with stress value from X-ray diffraction method. Good agreement of stress values measured by both methods was attained. Additionally, the interface strength of the films was tested by laser adhesion spallation technique LASAT with use of VISAR system. It was shown that shock wave induced by a nanosecond laser pulse adequately determines properties of PVD thin films on metal substrate

Słowa kluczowe:

Laser spallation technique, Residual stress, Adhesion, Thin layer, PVD, VISAR system

Afiliacje autorów:

Radziejewska J.-other affiliation
Sarzyński A.-Military University of Technology (PL)
Strzelec M.-Military University of Technology (PL)
Diduszko R.-Tele and Radio Research Institute (PL)
Hoffman J.-IPPT PAN
30p.
3.Hoffman J., Chrzanowska J., Mościcki T., Radziejewska J., Stobiński L., Szymański Z., Plasma generated during underwater pulsed laser processing, APPLIED SURFACE SCIENCE, ISSN: 0169-4332, DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.01.185, Vol.417, pp.130-135, 2017

Streszczenie:

The plasma induced during underwater pulsed laser ablation of graphite is studied both experimentally and theoretically. The results of the experiment show that the maximum plasma temperature of 25000 K is reached 20 ns from the beginning of the laser pulse and decreases to 6500 K after 1000 ns. The observed OH absorption band shows that the plasma plume is surrounded by the thin layer of dissociated water vapour at a temperature around 5500 K. The hydrodynamic model applied shows similar maximum plasma temperature at delay times between 14 ns and 30 ns. The calculations show also that already at 14th ns, the plasma electron density reaches 0.97·1027 m−3, which is the critical density for 1064 nm radiation. At the same time the plasma pressure is 2 GPa, which is consisted with earlier measurements of the peak pressure exerted on a target in similar conditions.

Słowa kluczowe:

Underwater laser processing, Pulsed laser ablation in liquid, Laser induced plasma, Numerical modelling

Afiliacje autorów:

Hoffman J.-IPPT PAN
Chrzanowska J.-IPPT PAN
Mościcki T.-IPPT PAN
Radziejewska J.-IPPT PAN
Stobiński L.-Warsaw University of Technology (PL)
Szymański Z.-IPPT PAN
35p.
4.Moćko W., Radziejewska J., Sarzyński A., Strzelec M., Marczak J., Analysis of the plastic deformation of AISI 304 steel induced by the nanosecond laser pulse, OPTICS & LASER TECHNOLOGY, ISSN: 0030-3992, DOI: 10.1016/j.optlastec.2016.11.022, Vol.90, pp.165-173, 2017

Streszczenie:

The paper presents result of experimental and numerical tests of plastic deformation of austenitic steel generated by a nanosecond laser pulse. The shock wave generated by the laser pulse was used to induce local plastic deformation of the material. The study examined the possibility of using the process to develop a laser forming of materials under ultra-high strain rate. It has been shown that the laser pulse with intensity 2.5 GW/cm2 induces a repeatable plastic deformation of commercially available 304 steel without thermal effects on the surface

Słowa kluczowe:

Laser pulse, Plastic deformations, Microstructure, Numerical simulations

Afiliacje autorów:

Moćko W.-other affiliation
Radziejewska J.-IPPT PAN
Sarzyński A.-Military University of Technology (PL)
Strzelec M.-Military University of Technology (PL)
Marczak J.-other affiliation
30p.
5.Moćko W., Grzywna P., Kowalewski Z.L., Radziejewska J., An influence of cyclic loading on the form of constitutive relationship for DP500 steel, MATERIALS AND DESIGN, ISSN: 0261-3069, DOI: 10.1016/j.matdes.2016.04.075, Vol.103, pp.183-193, 2016

Streszczenie:

Fatigue loading induces a microstructure evolution leading to the change of macroscopically observed mechanical behavior of a dual phase DP500 steel. It was assumed that stress–strain characteristic of a pre-fatigued material may be determined using constitutive equation taking into account damage parameter. To estimate development of the fatigue damage in specimen a variation of the inelastic strain component was applied.

The flat "dog-bone" specimens were initially loaded using stress controlled cycles. When the strain reached a given value the fatigue process was stopped. Subsequently, the specimens with introduced fatigue damage were subjected to tensile tests. Next, the Johnson-Cook's constitutive equation was calibrated separately for each pre-fatigue case. Finally, a new constitutive relationship, based on the Johnson-Cook's model was proposed. It reflects the hardening and softening effects by taking into account both a change in the dislocation structure and development of fatigue microdamage. Proposed model shows a very good agreement with experimental data.

Słowa kluczowe:

Constitutive model, Dual-phase steel, Fatigue, Stress–strain curve, Fatigue damage, Inelastic strain

Afiliacje autorów:

Moćko W.-other affiliation
Grzywna P.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
Radziejewska J.-other affiliation
35p.
6.Radziejewska J., Stan warstwy wierzchniej po laserowej oraz laserowo-mechanicznej modyfikacji powierzchni, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.88, No.3, pp.9-13, 2016

Streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę stanu warstwy wierzchniej po laserowym stopowaniu stali Stellitem 6 oraz obróbce hybrydowej łączącej laserowe stopowaniem z obróbką nagniataniem. Obróbka hybrydowa prowadzona była na stanowisku laserowym. Do realizacji procesu nagniatania powierzchni wykorzystano głowicę do nagniatania ślizgowego umożliwiającą obróbkę w podwyższonych temperaturach jak i na zimno. Ocenę efektów obróbki hybrydowej przeprowadzono na podstawie badań chropowatości, mikrostruktury, mikrotwardości oraz badań naprężeń własnych.

Słowa kluczowe:

stopowanie laserowe, nagniatanie, obróbka hybrydowa

Afiliacje autorów:

Radziejewska J.-other affiliation
9p.
7.Sarzyński A., Radziejewska J., Marczak J., Strzelec M., Ostrowski R., Rycyk A., Czyż K., Laserowa mikroobróbka materiałów, ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, ISSN: 0033-2089, DOI: 10.15199/13.2016.11.9, Vol.57, No.11, pp.42-47, 2016

Streszczenie:

Obok wielu różnych zastosowań, promieniowanie laserowe jest stosowane również szeroko w przemyśle do powierzchniowej obróbki różnych materiałów z wykorzystaniem procesów ablacji laserowej. Tematyka ta jest bardzo szeroka. Zespół autorów prowadzi od wielu lat badania nad zastosowaniem powierzchniowej obróbki laserowej w tak różnych obszarach jak konserwacja zabytków (czyszczenie laserowe) czy bioinżynieria (kształtowanie powierzchni implantów). W niniejszym artykule przedstawiono pewien wycinek prac zespołu, związany z opracowaniem laserowej metody badań adhezji cienkich warstw i laserową obróbką materiałów do zastosowań w mikro-przepływach i separacji komórek krwi. W pierwszym przypadku, padające na powierzchnię intensywne promieniowanie laserowe wytwarza silną falę uderzeniową w badanych materiale, pozwalającą określić progowe wartości uszkodzenia warstw technologicznych. Badania uzupełnione są przez modelowanie teoretyczne towarzyszących zjawisk fizycznych. W drugim przypadku uwagę zwraca możliwość separacji krążących komórek nowotworowych na laserowo wykonanych mikrositach, zawierających setki tysięcy otworów o średnicach na poziomie 10 μm na obszarach o obwodzie kilkunastu mm. Wymiary mikro-sit pozwalają na ich umieszczenie w układach mikro-przepływowych.

Słowa kluczowe:

mikro-obróbka laserowa, fale uderzeniowe, grawerowanie szkła, cięcie szafiru, wytwarzanie mikrosit

Afiliacje autorów:

Sarzyński A.-Military University of Technology (PL)
Radziejewska J.-IPPT PAN
Marczak J.-other affiliation
Strzelec M.-Military University of Technology (PL)
Ostrowski R.-other affiliation
Rycyk A.-other affiliation
Czyż K.-Military University of Technology (PL)
8p.
8.Mościcki T., Radziejewska J., Hoffman J., Chrzanowska J., Levintant-Zayonts N., Garbiec D., Szymański Z., WB2 to WB3 phase change during reactive spark plasma sintering and pulsed laser ablation/deposition processes, CERAMICS INTERNATIONAL, ISSN: 0272-8842, DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.03.042, Vol.41, pp.8273-8281, 2015

Streszczenie:

Reactive spark plasma sintering (SPS) of WB2/WB3 ceramics from elements is studied; the sintering pressure dependence of the ratio of WB3 to WB2 in samples produced by SPS is discussed. Regardless of the sintering pressure, the obtained samples are very hard ~20 GPa. WB3 superhard films prepared by pulsed laser deposition (PLD) from selected SPS targets are presented.

WB3 coatings were prepared on Si (100) substrates using a nanosecond, Nd:YAG laser operating at a 355 nm wavelength. The phase analysis, crystallography, and orientations have been studied using X-ray diffraction (XRD). A WB2 to WB3 phase transformation from 8.2% WB3 in a sintered target to 93.3% WB3 in a deposited film was observed. Additionally, the surface of a SPS sintered WBx target after the ablation process was examined. XRD studies show that already during the laser ablation there is a significant WB2 to WB3 phase transformation. Vickers hardness of sintered samples was measured in macro- and micro-scale, and PLD films in the nanoscale.

Słowa kluczowe:

Films, Tungsten borides, SPS – sintering, Pulsed laser ablation/deposition

Afiliacje autorów:

Mościcki T.-IPPT PAN
Radziejewska J.-IPPT PAN
Hoffman J.-IPPT PAN
Chrzanowska J.-IPPT PAN
Levintant-Zayonts N.-IPPT PAN
Garbiec D.-Metal Forming Institute, Poznań (PL)
Szymański Z.-IPPT PAN
40p.
9.Moćko W., Janiszewski J., Radziejewska J., Grązka M., Analysis of deformation history and damage initiation for 6082-T6 aluminium alloy loaded at classic and symmetric Taylor impact test conditions, INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING, ISSN: 0734-743X, DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2014.08.015, Vol.75, pp.203-213, 2015

Streszczenie:

Taylor impact tests in the classic and symmetric configurations were applied to analyse the development of plastic deformation and damage in Al-6082-T6 rods. Deformation histories during impact were recorded using high-speed photography, while internal axial damage was identified using metallography. The axial damage observed during the symmetric test were initiated during stress triaxiality peaks under tensile loading conditions. Variations of the stress state are the result of superimposed lateral mechanical waves reflected from the perimeter of the specimen. The fracture strain decreases with the increase of the stress triaxiality; it is thus possible to initiate damage at relatively low strain values under high-stress triaxiality values. During classic Taylor test because of the deflection of the elastic steel anvil in the rod on anvil test, the oscillations are smaller and quickly damped in comparison to the rod on rod experiment. Therefore, the initiation of axial damage is impossible. The cracks on the specimen edge are due to tensile loadings. For both the symmetric and classic Taylor tests, the damage conditions are comparable, i.e., a stable increase of strain combined with tensile loadings.

Słowa kluczowe:

Taylor impact, Numerical modelling, High-speed photography, Damage initiation, Constitutive relation

Afiliacje autorów:

Moćko W.-other affiliation
Janiszewski J.-Military University of Technology (PL)
Radziejewska J.-IPPT PAN
Grązka M.-other affiliation
40p.
10.Moćko W., Brodecki A., Radziejewska J., Effects of pre-fatigue on the strain localization during tensile tests of DP 500 steel at low and high strain rates, JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN, ISSN: 0309-3247, DOI: 10.1177/0309324715599132, Vol.50, No.8, pp.571-583, 2015

Streszczenie:

The analysis involved subjecting DP 500 steel to pre-fatigue loads, and then tension at high strain rates using Hopkinson bar. Digital image correlation method was used to investigate how the pre-fatigue loads change the strains’ distribution on the surface of the sample subjected to tension. The analysis involved both films recorded at low rates of deformation (1.0 × 10−2 s−1) using ARAMIS system and the images captured with a high-speed camera during dynamic deformations with a Hopkinson bar (6.0 × 102 s−1). It was noted, based on the micro-structural analysis, that pre-fatigue loads cause the formation of micro-damages in the examined material. Thus, macroscopically observed stress–strain characteristic as well as Huber–Mises substitute strains’ distribution determined locally by the image correlation method is also subject to changes. The observed effects include the following: reduction of deformation corresponding to the tensile strength, decrease in elongation at break, and increase in yield limit and tensile strength. The observed effects are intensified with an increased stress value and pre-fatigue cycles’ number. Furthermore, these phenomena are more intensive in the conditions of dynamic deformation.

Słowa kluczowe:

Hopkinson bar, fatigue, viscoplastic response, damage, stress–strain, tensile, high strain rate

Afiliacje autorów:

Moćko W.-other affiliation
Brodecki A.-other affiliation
Radziejewska J.-IPPT PAN
30p.
11.Radziejewska J., Widłaszewski J., Wpływ strategii powierzchniowej obróbki laserowej na jej efektywność, MECHANIK, ISSN: 0025-6552, Vol.1, pp.23-28, 2015

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu hartowania laserowego stali 45. Do badań wykorzystano laser Nd:YAG pracujący w trybie ciągłym. Przeprowadzono analizę wpływu strategii obróbki na jej efektywność. Energochłonność procesu analizowano na podstawie wielkości strefy zahartowaniej uzyskanej w wyniku zastosowania pojedynczego przejścia wiązki laserowej, skanowania powierzchni i obróbki z oscylacyjnym ruchem wiązki względem materiału. Stwierdzono znaczące zwiększenie efektywności procesu w warunkach nagrzewania oscylacyjnego.

Słowa kluczowe:

obróbka laserowa, hartowanie powierzchniowe, oscylacje

Afiliacje autorów:

Radziejewska J.-other affiliation
Widłaszewski J.-IPPT PAN
11p.
12.Radziejewska J., Marczak J., Rycyk A., Jach K., Sarzyński A., Strzelec M., Measurement of stress waves induced by a laser pulse, Photonics Letters of Poland, ISSN: 2080-2242, DOI: 10.4302/plp.2015.4.09, Vol.7, No.4, pp.112-114, 2015

Streszczenie:

This letter describes modelling and experimental results of low and high pressure shock waves (of the order of 100 and 1000 bar, respectively) induced by pulse laser radiation. Measurements were performed using piezoelectric polymer PVDF sensors. The results of numerical calculations and their comparison with an experiment have been posted. Measured and calculated results have been used in estimation of the temporary course of signals from a fibre VISAR interferometer which measured the movement velocity of a steel plate driven by the analysed shock waves. The description is supplemented with the results of magnitude measurements of surface plastic deformation and material microstructure of samples.

Afiliacje autorów:

Radziejewska J.-IPPT PAN
Marczak J.-other affiliation
Rycyk A.-other affiliation
Jach K.-Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Sarzyński A.-Military University of Technology (PL)
Strzelec M.-Military University of Technology (PL)
7p.
13.Radziejewska J., Marczak J., Hoffman J., Sarzyński A., Strzelec M., Zastosowanie laserowo indukowanych fal uderzeniowych do badania dynamicznych właściwości materiałów, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ISSN: 0208-6247, Vol.XXXV, No.6, pp.544-547, 20147p.
14.Mościcki T., Radziejewska J., Numerical simulation and experimental analysis of simultaneous melting and burnishing of 304 stainless steel with oscillatory laser heat source, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, ISSN: 0023-432X, Vol.51, pp.37-44, 2013

Streszczenie:

In this paper the simultaneous laser melting and burnishing of a stainless steel is studied both experimentally and theoretically. A continuous CO2 laser beam is moving either along a straight line or criss-crossing it. It has been shown that the oscillatory movement of the laser source together with the burnishing results in a better surface topography comparing to the non-oscillatory process. A theoretical modelling is applied to calculate the temperature field during the process. Theresults oftheoretical analysis are verifiedbyanalyzing microstructure changes of the material in laser heated zone. It has been found that a very good agreement between theoretical and experimental results is achieved when the change of the absorptivity of the laser beam with the temperature of the melted zone is taken into account.

Słowa kluczowe:

laser treatment, hybridtreatment, surface structure, mathematical modelling

Afiliacje autorów:

Mościcki T.-IPPT PAN
Radziejewska J.-IPPT PAN
20p.
15.Radziejewska J., Radek N., Odporność na zużycie ścierne warstw wytwarzanych metodą laserowo-mechaniczną, IM INŻYNIERIA MASZYN, ISSN: 1426-708X, Vol.16, No.4, pp.43-51, 2012

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury materiału i odporności na zużycie ścierne warstw Stellitu wytworzonych metodą: natrysku plazmowego, stopowania laserowego oraz poprzez obróbkę hybrydowa łączącą proces stopowania laserowego z nagniataniem powierzchniowym. Obróbkę laserowo – mechaniczną przeprowadzono dla przypadku laserowego stopowania stali 0N18N9 Stellitem 6. Do procesu stopowania wykorzystano ciągłą wiązkę laserową CO2 o mocy 2 kW, nagniatanie powierzchniowe – mikro-młoteczkowanie prowadzono jednocześnie z modyfikacją laserową w podwyższonej temperaturze. Mikrostrukturę materiału analizowano na mikroskopie optycznym oraz na SEM. Określono wielkość strefy przetopionej, stopień zgniotu powierzchniowego. Do badań odporności na zużycie ścierne wykorzystano tester tribologiczny T - 01M typu trzpień - tarcza. Stwierdzono dobrą odporność na zużycie warstw po obróbce hybrydowej

Afiliacje autorów:

Radziejewska J.-IPPT PAN
Radek N.-other affiliation
4p.
16.Dietrich L., Radziejewska J., The fatigue damage development in a cast Al–Si–Cu alloy, MATERIALS AND DESIGN, ISSN: 0261-3069, DOI: 10.1016/j.matdes.2010.05.045, Vol.32, No.1, pp.322-329, 2011

Streszczenie:

The experimental identification of fatigue damage mechanisms and evaluation of their development rate, based on changes in material respond on cycle loading, has been presented in the work. The research has been conducted on hyper-eutectic cast alloy AlSi8Cu3. The microstructure and fracture analyses were performed. The high cycle fatigue tests were conducted with frequency of 20 Hz under constant nominal stress amplitude with monitoring the strain response of material during the test. The ratcheting was found as the main mechanism of the fatigue damage. It was established that the linear fatigue accumulation law should not be used for fatigue life prediction in case of the tested cast aluminum alloy

Słowa kluczowe:

Cast aluminum alloy, Fatigue test, Fatigue damage

Afiliacje autorów:

Dietrich L.-IPPT PAN
Radziejewska J.-IPPT PAN
30p.
17.Radziejewska J., Influence of laser-mechanical treatment on surface topography, erosive wear and contact stiffness, MATERIALS AND DESIGN, ISSN: 0261-3069, Vol.32, pp.5073-5081, 201130p.
18.Radziejewska J., Skrzypek S.J., Microstructure and residual stresses in surface layer of simultaneously laser alloyed and burnished steel, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ISSN: 0924-0136, Vol.209, No.4, pp.2047-2056, 200927p.
19.Radziejewska J., Kalita W., Badania wpływu parametrów obróbki hybrydowej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.10, pp.20-26, 20096p.
20.Radziejewska J., Nowicki B., Kalita W., Laser burnishing method for surface laser modification, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, ISSN: 0954-4054, Vol.222, No.B7, pp.817-825, 2008
21.Radziejewska J., Surface layer morphology due to laser alloying process, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, ISSN: 0954-4054, Vol.220, pp.447-454, 2006
22.Radziejewska J., Nowicki B., Kalita W., Laserowo - mechaniczna modyfikacja warstwy wierzchniej stali, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXV, No.7-8, pp.17-23, 2006
23.Radziejewska J., Determination of 3D roughness parameters in contact problems, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, ISSN: 0137-4478, Vol.29, No.3, pp.5-19, 2005

Lista ostatnich monografii
1.
281
Radziejewska J., Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem, IPPT Reports on Fundamental Technological Research, 3, pp.1-325, 2011
Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
565
Radziejewska J., Skrzypek S.J., Ewaluacja naprężeń w materiałach, rozdział: Stan naprężeń w warstwie wierzchniej stali laserowo stopowanej stellitem 6 i nagniatanej, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski, Komisja Inżynierii Powierzchni PAN, Poznań, pp.115-131, 2017
2.
283
Radziejewska J., CO2 Laser - Optimisation and Application, rozdział: Application of Laser-Burnishing Treatment for Improvement of Surface Layer Properties, InTech Europe, 9, pp.251-274, 2012

Prace konferencyjne
1.Podolak-Lejtas A., Radziejewska J., Surface layers properties after electrodischarge coating (EDC) supported by ultrasounds, XIII International Conference Electromachining, 2018-05-09/05-11, Bydgoszcz (PL), DOI: 10.1063/1.5056285, pp.020022-1-7, 2018

Streszczenie:

The paper will present results of the research on the surface layer condition/integrity after ultrasound treatments supported by the electrodischarge coating (EDC). Features determiningthe product quality like geometric structure of the surface, microhardness or metallographic microstructure will be evaluated. The assumption of ultrasonic treatment introduction during EDC is stabilization of the alloying process reveals in the improvement of the useful properties of object after electrodischarge alloying.

Afiliacje autorów:

Podolak-Lejtas A.-Warsaw University of Technology (PL)
Radziejewska J.-IPPT PAN
2.Radziejewska J., Podolak-Lejtas A., Application of Laser Pulse for Evolution of Surface Layer Integrity, XIII International Conference Electromachining, 2018-05-09/05-11, Bydgoszcz (PL), DOI: 10.1063/1.5056289, pp.020026-1-6, 2018

Streszczenie:

The paper presents the experimental results on the application laser pulses for evaluation of the surface layer integrity of materials and thin films. Short10 ns, strong 0.5-1.2 J pulses have been used to induce a stress wave in the tested materials. The stress wave induced plastic deformation of the surface of the tested materials and delamination of thin films. The hardness test was elaborated at a strain rate of 107 s-1. The method was used to evaluate dynamic hardness of typical materials. The achieved results showed good repeatability of the measured values, and the developed method proved to be sensitive to even small changes in the properties of the tested materials. The residual stresses of thin films using the LST (Laser Spallation Technique) method were also analyzed at work. The tests were carried out for PVD films on steel substrate. Based on the geometry of the separated film, the residual stresses in films can be determined with high accuracy. The residual stress value obtained by the LST method was consisted with XRD method.

Afiliacje autorów:

Radziejewska J.-IPPT PAN
Podolak-Lejtas A.-Warsaw University of Technology (PL)
3.Radziejewska J., Kalita W., Surface Topography and Contact Stiffness After Laser-Mechanical Treatment, APE’10, 5th International Conference on Advances in Production Engineering, 2010-06-17/06-19, Warszawa (PL), pp.19-29, 2010

Abstrakty konferencyjne
1.Radziejewska J., Hoffman J., Szymański Z., Plasma generated during underwater laser shock processing, ICPEPA-10, 10th International Conference on Photoexcited Processes and Applications, 2016-08-29/09-02, Brasov (RO), pp.147, 2016
2.Radziejewska J., Sarzyński A., Strzelec M., Hoffman J., Moćko W., Evaluation of dynamic hardness and adhesion of thin layer using nanosecond laser pulse, SolMech 2016, 40th Solid Mechanics Conference, 2016-08-29/09-02, Warszawa (PL), No.P232, pp.1-2, 2016
3.Moćko W., Grzywna P., Kowalewski Z.L., Radziejewska J., Constitutive behaviour of DP500 steel exposed to prior cyclic loadings, SolMech 2016, 40th Solid Mechanics Conference, 2016-08-29/09-02, Warszawa (PL), No.P188, pp.1-2, 2016
4.Mościcki T., Hoffman J., Antoszewski B., Grabas B., Radziejewska J., Theoretical modelling of laser welding of Ni – Pt spark plug for bio-fuel engine, INDLAS 2014, 4th International Conference, 2014-05-19/05-23, Bran (RO), pp.58-59, 2014

Streszczenie:

The interaction of laser beam with dissimilar metals during welding process was studied theoretically. A finite element based three-dimensional transient heat transfer and fluid flow model was applied for prediction temperature distribution and material mixing field as well as weld dimensions. The model was used for study and optimization process parameters of welding of Ni – Pt spark plug for bio-fuel engine. The laser pulse duration and energy, and the angle of incidence of the laser beam to thesurface were analyzed. The shape of the melting pool obtained from the theoretical model was close to experimental results.

Afiliacje autorów:

Mościcki T.-IPPT PAN
Hoffman J.-IPPT PAN
Antoszewski B.-Kielce University of Technology (PL)
Grabas B.-Kielce University of Technology (PL)
Radziejewska J.-IPPT PAN
5.Mościcki T., Hoffman J., Radziejewska J., Chrzanowska J., Levintant-Zayonts N., Garbiec D., Formation of WB4 thin films using nanosecond Nd-YAG laser, KKNM, 4th National Conference on Nano- and Micromechanics, 2014-07-08/07-10, Wrocław (PL), pp.152-154, 2014

Streszczenie:

Inexpensive Tungsten Tetraboride super hard coatings prepared by pulsed laser deposition (PLD) method are investigated. WB4 coatings were prepared on Si (100), by PLD technique using nanosecond, Nd:YAG laser operating at 355 nm wavelenght. Additionally the surface of SPS sintered WBx target before and after ablation process was examined. Phase change of WB2 to WB4 at the surface of target is observed. The phase analysis, crystallography and orientations have been studied using X-ray diffractometry. The surface layer of target after ablation and deposited films are found to be mostly WB4 phase with hardness HV>28 GPa.

Słowa kluczowe:

laser mikro/nano engineering, thin films, pulsed laser ablation/deposition, tungsten tetraboride WB4

Afiliacje autorów:

Mościcki T.-IPPT PAN
Hoffman J.-IPPT PAN
Radziejewska J.-IPPT PAN
Chrzanowska J.-IPPT PAN
Levintant-Zayonts N.-IPPT PAN
Garbiec D.-Metal Forming Institute, Poznań (PL)

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
393947
2011-02-16
BUP 18/12
2012-08-27
Radziejewska J.
Sposób powierzchniowego przetapiania metali i stopów wiązką laserową
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
218438
WUP 12/14
2014-12-31