Partner: K. Urbaniec


Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
331
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Kowalewski T.A., Urbaniec K., Wybrane zagadnienia mechaniki w budowie urządzeń technicznych, rozdział: Badania eksperymentalne i interpretacja teoretyczna oddziaływań hydrodynamicznych grupy czastek kulistych opadajacych w lepkiej cieczy, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, pp.7-21, 2008