dr inż. Romuald Kiryk


Doktorat
1992Mikromechaniczny model lepkoplastycznych materiałów polikrystalicznych 
promotor -- prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, IPPT PAN
490 
Ostatnie publikacje
1.Dietrich L., Kiryk R., Turski K., Zmiany anizotropii stopu aluminium pod wpływem wyżarzania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-40, 1994
2.Dietrich L., Kiryk R., Socha G., Śliwowski M., Identyfikacja plastycznej anizotropii stopu aluminium, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-49, 1994
3.Dietrich L., Turski K., Waniewski M., Dziankowski Z., Kiryk R., Technika badań właściwości mechanicznych materiałów w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-104, 1994
4.Kiryk R., Mikromechaniczny model lepkoplastycznych materiałów polikrystalicznych (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-85, 1992