Partner: Sławomir Alabrudziński

Warsaw University of Technology (PL)

Ostatnie publikacje
1.Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Chehata-Gomez D., Kowalewski T.A., Particle clusters settling under gravity in a viscous fluid, PHYSICS OF FLUIDS, ISSN: 1070-6631, DOI: 10.1063/1.3168615, Vol.21, No.7, pp.73302-1-8, 2009

Streszczenie:

Clusters made of a small number of close solid spherical particles at a random configuration, sedimenting through a viscous fluid at small Reynolds number, were experimentally investigated at a short-time scale. The cluster settling velocities were measured and shown to be well approximated by the ensemble-averaged formula derived earlier for the uniform distribution of the point particles inside a spherical volume. It was emphasized that the “effective radius” of this volume in general should be smaller than the actual radius of a cluster made of the spheres, and the relation between both radii was determined. The formula was also shown to account well for the gravitational settling of rigid conglomerates, measured and computed elsewhere.

Słowa kluczowe:

cluster of sendimenting particles, small Reynolds number

Afiliacje autorów:

Alabrudziński S.-Warsaw University of Technology (PL)
Ekiel-Jeżewska M.L.-IPPT PAN
Chehata-Gomez D.-CNRS (FR)
Kowalewski T.A.-IPPT PAN
32p.
2.Alabrudziński S., Kowalewski T.A., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Metoda pomiaru ruchu malej grupy czastek opadajacej w cieczy, Wybrane zagadnienia przepływów i wymiany ciepła, pp.59-85, 2008

Streszczenie:

Praca zawiera opis badań zjawiska opadania cząstek kulistych w cieczy o dużej lepkości, a w szczególności wzajemnych oddzaiływań między poszczególnymi, opadającymi razem cząstkami. Opisano stanowisko badawcze, sposób przeprowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki badań.

Słowa kluczowe:

gliceryna, kilka cząsteki szklanych, eksperyment, trajektorie cząstek, dynamika

Afiliacje autorów:

Alabrudziński S.-Warsaw University of Technology (PL)
Kowalewski T.A.-IPPT PAN
Ekiel-Jeżewska M.L.-IPPT PAN
Suchecki W.-other affiliation

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
241
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Kowalewski T.A., Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła, rozdział: Metoda pomiaru ruchu malej grupy cząstek opadającej w cieczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), Suchecki W. (Eds.), pp.59-85, 2008
2.
331
Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Kowalewski T.A., Urbaniec K., Wybrane zagadnienia mechaniki w budowie urządzeń technicznych, rozdział: Badania eksperymentalne i interpretacja teoretyczna oddziaływań hydrodynamicznych grupy czastek kulistych opadajacych w lepkiej cieczy, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, pp.7-21, 2008