Partner: T. Czerwińska


Ostatnie publikacje
1.Danicki E.J., Czerwińska T., Parametry AFP w wybranych kryształach piezoelektrycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-85, 1988