Partner: Z. Dziankowski


Ostatnie publikacje
1.Dietrich L., Turski K., Waniewski M., Dziankowski Z., Kiryk R., Technika badań właściwości mechanicznych materiałów w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-104, 1994
2.Dziankowski Z., Pomiar przemieszczeń za pomocą fotografii plamkowej ; analiza błędów pomiaru, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.30, 1988