mgr inż. Anna Miklewska

Zakład Ultradźwięków (ZU)
stanowisko: doktorant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 251
pokój: 222
e-mail: amiklew