mgr inż. Katarzyna Czarnecka

Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów (SPPiB)
stanowisko: doktorant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 400
pokój: 335
e-mail: kczarne

Ostatnie publikacje
1.Woźniak M., Chlanda A., Oberbek P., Heljak M., Czarnecka K., Janeta M., John Ł., Binary bioactive glass composite scaffolds for bone tissue engineering—Structure and mechanical properties in micro and nano scale. A preliminary study, Micron, ISSN: 0968-4328, DOI: 10.1016/j.micron.2018.12.006, Vol.119, pp.64-71, 2019

Streszczenie:

Composite scaffolds of bioactive glass (SiO 2 -CaO) and bioresorbable polyesters: poly- l -lactic acid (PLLA) and polycaprolactone (PCL) were produced by polymer coating of porous foams. Their structure and mechanical properties were investigated in micro and nanoscale, by the means of scanning electron microscopy, PeakForce Quantitative Nanomechanical Property Mapping (PF-QNM) atomic force microscopy, micro-computed tomography and contact angle measurements. This is one of the first studies in which the nanomechanical properties (elastic modulus, adhesion) were measured and mapped simultaneously with topography imaging (PF-QNM AFM) for bioactive glass and bioactive glass – polymer coated scaffolds. Our findings show that polymer coated scaffolds had higher average roughness and lower stiffness in comparison to pure bioactive glass scaffolds. Such coating-dependent scaffold properties may promote different cells-scaffold interaction.

Słowa kluczowe:

Bone tissue engineering, Composite scaffold, Bioactive glass, Mechanical properties

Afiliacje autorów:

Woźniak M.-Warsaw University of Technology (PL)
Chlanda A.-Warsaw University of Technology (PL)
Oberbek P.-Warsaw University of Technology (PL)
Heljak M.-Warsaw University of Technology (PL)
Czarnecka K.-IPPT PAN
Janeta M.-University of Wrocław (PL)
John Ł.-University of Wrocław (PL)
100p.
2.Chlanda A., Oberbek P., Heljak M., Górecka Ż., Czarnecka K., Chen K.-S., Woźniak M.J., Nanohydroxyapatite adhesion to low temperature plasma modified surface of 3D-printed bone tissue engineering scaffolds - qualitative and quantitative study, SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, ISSN: 0257-8972, DOI: 10.1016/j.surfcoat.2019.07.070, Vol.375, pp.637-644, 2019

Streszczenie:

Biodegradable 3D-printed polycaprolactone scaffolds for bone tissue engineering applications have been extensively studied as they can provide an attractive porous architecture mimicking natural bone, with tunable physical and mechanical properties enhancing positive cellular response. The main drawbacks of polycaprolactone-based scaffolds, limiting their applications in tissue engineering are: their hydrophobic nature, low bioactivity and poor mechanical properties compared to native bone tissue. To overcome these issues, the surface of scaffolds is usually modified and covered with a ceramic layer. However, a detailed description of the adhesion forces of ceramic particles to the polymer surface of the scaffolds is still lacking. Our present work is focused on obtaining PCL-based composite scaffolds to strengthen the architecture of the final product. In this manuscript, we report qualitative and quantitative evaluation of low temperature plasma modification followed by detailed studies of the adhesion forces between chemically attached ceramic layer and the surface of polycaprolactone-nanohydroxyapatite composite 3D-printed scaffolds. The results suggest modification-dependent alteration of the internal structure and morphology, as well as mechanical and physical scaffold properties recorded with atomic force microscopy. Moreover, changes in the material surface were followed by enhanced adhesion forces binding the ceramic layer to polymer-based scaffolds.

Słowa kluczowe:

Surface modification, Low temperature plasma, Atomic force microscopy, Bone tissue engineering

Afiliacje autorów:

Chlanda A.-Warsaw University of Technology (PL)
Oberbek P.-Warsaw University of Technology (PL)
Heljak M.-Warsaw University of Technology (PL)
Górecka Ż.-Warsaw University of Technology (PL)
Czarnecka K.-IPPT PAN
Chen K.-S.-Tatung University (TW)
Woźniak M.J.-Warsaw University of Technology (PL)
100p.

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
PCT/IB2018/058809
2018-11-09
WO/2019/092641
2019-05-16
Zrodowski L., Ralowicz R. Rozpendowski J., Czarnecka K., Lacisz W., Ostrysz M., Kaczynski K., Tyszko B., Stroz A., Zebrowska B.
Device for manufacturing of spherical metal powders by an ultrasonic atomization method
WO, 3D LAB Sp. z o.o.
-
-
-
424869
2018-03-13
20/19
2019-09-23
Łacisz W., Ostrysz M., Czarnecka K., Kaczyński K., Rałowicz R., Żrodowski Ł.
Urządzenie do atomizacji ultradźwiękowej materiałów metalicznych i sposób jego czyszczenia
PL, 3D LAB Sp. z o.o.
-
-
-
424870
2018-03-13
20/19
2019-09-23
Żrodowski Ł., Żrodowski C., Wróblewski R., Czarnecka K., Wysocki B., Rałowicz R.
Sonotroda z wewnętrznym systemem chłodzenia
PL, 3D LAB Sp. z o.o.
-
-
-
423442
2017-11-13
11/2019
2019-05-20
Wysocki B., Żrodowski Ł., Chmielewska A., Święszkowski W., Supeł A., Kurzydłowski K., Czarnecka K.
Sposób wytwarzania addytywnego trójwymiarowych obiektów
PL, Politechnika Warszawska
233190
WUP 09/19
2019-09-30
423410
2017-11-09
11/2019
2019-05-20
Żrodowski Ł., Rałowicz R., Rozpendowski J., Czarnecka K.
Urządzenie do wytwarzania sferycznych proszków metali metodą atomizacji ultradźwiękowej
PL, 3D LAB Sp. z o.o.
-
-
-