Ryszard Strzałkowski

Zakład Ultradźwięków (ZU)
Pracownia Mikroskopii Akustycznej (PMAk)
stanowisko: elektronik
telefon bezpośredni: (+48) 22 504250007
e-mail: rstr