prof. dr hab. inż. Stefan Zahorski


Habilitacja
1966Pewne zagadnienia ruchu i stateczności ośrodków nieliniowo - lepkosprężystych754
 
Profesura
1972Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.1979Koliński Andrzej  Zagadnienia dynamicznych odkształceń elementów gumowych wzmacnianych włóknami 
2.1976Tokarzewski Stanisław  Ocena dynamicznych własności lepkosprężystych anizotropowych materiałów złożonych 
3.1972Gosiewski Mieczysław  Kontynualny model złożonej cieczy z oddziaływaniami typu van der Waals'a 

Ostatnie publikacje
1.Zahorski S., Niewiskozymetryczne przepływy z proporcjonalną historią deformacji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-32, 1972
2.Zahorski S., Przepływy ze stałą historią deformacji oraz lepkość przy rozciąganiu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.1, pp.1-23, 1971
3.Zahorski S., Pewne niewiskozymetryczne przepływy cieczy lepkosprężystych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.31, pp.1-42, 1971
4.Zahorski S., Wpływ własności sprężystych na niestateczność cieczy, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.1, pp.1-20, 1969
5.Zahorski S., Dyfuzja własności lepkosprężystych w zagadnieniu stateczności przepływu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-32, 1969
6.Zahorski S., Kinematics and Statics of Small Superposed Deformations, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-25, 1968
7.Zahorski S., Prosty model nieprostych ośrodków sprężystych. - Zastosowanie do polimerów usieciowanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.3, pp.1-23, 1967