Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 16 października 2017 wyniki ewaluacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez KEJN. IPPT PAN otrzymał najwyższą kategorię A+, co oznacza, że Instytut utrzymał dotychczasowy wysoki poziom działalności naukowej. Dyrekcja IPPT PAN dziękuje wszystkim pracownikom za ich wkład w rozwój Instytutu i gratuluje wysokich osiągnięć naukowych.

* Strona MNiSW zawierająca omówienie kryteriów i wyników ewaluacji

* Wykaz jednostek naukowych z podanymi wynikami ewaluacji i przyznanymi kategoriami

* List gratulacyjny od Prezesa PAN