Dr inż. Paweł Nakielski z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN otrzymał w grudniu 2017 roku stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców. Stypendium jest przyznawane młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Stypendium może zostać przyznane osobie prowadzącej działalność naukową w wieku poniżej 35 lat. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym naukowcom zatrudnionym na uniwersytetach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz innych instytutach badawczych. Wnioski składane są przez organizacje zatrudniające młodych naukowców. Ocena obejmuje osiągnięcia naukowe kandydata, poziom badań, nagrody i udział w projektach międzynarodowych.

Dr inż. Paweł Nakielski jest absolwentem Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Warszawskiej (2010), posiada stopień doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2015). W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem biomateriałów polimerowych w medycynie. Kierownik/główny wykonawca siedmiu projektów z zakresu badań stosowanych i podstawowych. Autor trzynastu artykułów naukowych, monografii oraz zgłoszenia patentowego dotyczącego produkcji i zastosowania materiałów z nanowłókien.

W 12. edycji konkursu przyznano stypendia 209 naukowcom spośród 1159 rozpatrzonych wniosków. Ministerstwo Nauki przeznaczyło na stypendia ponad 40 milionów złotych. Zwycięzcy otrzymają ponad 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 3 lata.

Lista laureatów znajduje się na stronie www MNiSW