Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce jest przypomnieniem o kluczowej roli jaką kobiety mogą spełniać w nauce. IPPT PAN nieustannie zachęca kobiety i dziewczęta z dociekliwymi umysłami do przyłączenia się do nas w tej fascynującej podróży jaką mogą być odkrycia naukowe i prowadzenia wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce został ustanowiony w 2016 roku przez państwa członkowskie ONZ. W ramach obchodów tego Międzynarodowego Dnia zastanawiamy się nad wyzwaniami, które pozostają dla kobiet w nauce. Kobiety i dziewczęta na całym świecie nadal zmagają się ze stereotypami i ograniczeniami społecznymi i kulturowymi, utrudniającymi im dostęp do edukacji i finansowania badań, co uniemożliwia im karierę naukową i wykorzystanie ich pełnego potencjału.
Więcej: International Day of Women and Girls in Science 11 February

IPPT PAN chce zainspirować młode kobiety do pracy naukowej, oferując im możliwości wsparcia ich w rozwoju kariery naukowej i w długoterminowym awansie zawodowym.

W instytucie pracuje obecnie około 40 kobiet-naukowców.