W dniu 19 czerwca 2018 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród. Spotkaniu przewodniczyli: Prof. dr. hab. inż. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN oraz Prof. dr. hab. inż. Henryk Petryk – Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 • Otwarcie uroczystości i powitanie gości
 • Okolicznościowe przemówienia
 • Promocje doktorskie i habilitacyjne
 • Wręczenie nagród
 • Wykład okolicznościowy prof. dr hab. Andrzeja Rycharda, pt.: "Polska po zmianie czy przed zmianą? Spojrzenie socjologa".

Podczas ceremonii zostały wręczone promocje doktorskie i habilitacyjne, listy gratulacyjne oraz nagrody Dyrektora Instytutu.

Doktorzy promowani w IPPT PAN

 • Dr Mateusz Banach, UJ
 • Dr inż. Michał Jan Byra, IPPT PAN, (wyróżnienie)
 • Dr inż. Justyna Chrzanowska - Giżyńska, IPPT PAN
 • Dr inż. Karol Frydrych, IPPT PAN, (wyróżnienie)
 • Dr Szymon Gajek, UJ
 • Dr inż. Paweł Jarzębski, IPPT PAN
 • Dr inż. Piotr Karwat, IPPT PAN, (wyróżnienie)
 • Dr inż. Filip Krużel, PK
 • Dr Adam Marszałek, PK, (wyróżnienie)
 • Dr inż. Kazimierz Michalik, AGH
 • Dr inż. Zuzanna Agnieszka Poniżnik, IPPT PAN
 • Dr Aneta Wróblewska, UMCS

Doktorzy habilitowani, promowani w IPPT PAN

 • Dr hab. Sławomir Jakieła, SGGW
 • Dr hab. inż. Leszek Piotrowski, PG

Doktorzy habilitowani, promowani poza IPPT PAN

 • Dr hab. inż. Janusz Będkowski, IPPT PAN

Profesorowie, którzy uzyskali tytuł w 2017 roku

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, IPPT PAN

LAUREACI NAGRÓD DYREKTORA INSTYTUTU

Nagrody III stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2017 roku

 • Dr inż. Andrzej Balcerzak
 • Inż. Cezary Dziekoński
 • Dr inż. Paweł Hołobut
 • Mgr Paweł Kocieniewski
 • Dr inż. Michał Kursa
 • Dr inż. Marcin Nowak
 • Mgr inż. Sylwia Pawłowska
 • Dr Tomasz Szmidt
 • Mgr inż. Krzysztof Wieja

Nagroda III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Studium Doktoranckiego w 2017 roku

 • Dr hab. inż. Tomasz Zieliński

Nagrody II stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2017 roku

 • Dr inż. Bartłomiej Błachowski
 • Dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
 • Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • Dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
 • Dr inż. Szymon Nosewicz
 • Dr inż. Piotr Pawłowski
 • Dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
 • Mgr inż. Olga Urbanek - Świderska

Nagroda II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Studium Doktoranckiego w 2017 roku

 • Dr hab. Wasyl Kowalczuk

Zespołowa Nagroda II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2017 roku - za organizację i reprezentację IPPT PAN podczas Pikniku Naukowego

 • Dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT, Dr inż. Dominik Kukla, Inż. Maria Staszczak, Mgr inż. Karol Golasiński, Dr inż. Justyna Chrzanowska – Giżyńska, Jan Kraskowski, Inż. Artur Myczka, Mgr inż. Michał Majewski, Mgr inż. Michał Wichrowski

Nagrody I stopnia w kategorii: za osiągnięcia naukowe w 2017 roku

 • Dr inż. Dariusz Jarząbek
 • Dr hab. Bogdan Kaźmierczak, prof. IPPT
 • Dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
 • Mgr Marek Kochańczyk
 • Dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk - Gajewska, prof. IPPT
 • Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski - za działalność patentową i naukową
 • Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
 • Dr Filippo Pierini
 • Dr Dominik Pisarski
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
 • Prof. dr hab. inż. Czesław Bajer i Dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz - nagroda zespołowa

Nagroda I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Studium Doktoranckiego w 2017 roku

 • Dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk - Gajewska prof. IPPT

Nagroda I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2017 roku, związane m.in. z prowadzeniem Zakładu

 • Dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Petryk
Nagroda I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2017 roku, związane m.in. z prowadzeniem Samodzielnej Pracowni
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

Nagroda I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2017 roku, związane m.in. z prowadzeniem Pracowni

 • Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Nagroda MISTRZ IPPT PAN

 • Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski

Dodatkowo WYRÓŻNIENI zostali przez Komisję ds. Oceny Aktywności RN za bardzo dobre wyniki naukowe:

w kategorii powyżej 35 lat:

 • Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
 • Dr Filippo Pierini
 • Dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
 • Dr hab. Bogdan Kaźmierczak, prof. IPPT
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
 • Prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
 • Dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
 • Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
 • Dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
 • Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • Dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
 • Dr inż. Bartłomiej Błachowski
 • Dr inż. Michał Kursa

w kategorii do 35 lat:

 • Mgr Marek Kochańczyk
 • Dr Dominik Pisarski
 • Dr inż. Dariusz Jarząbek
 • Inż. Cezary Dziekoński
 • Mgr inż. Olga Urbanek-Świderska
 • Mgr inż. Krzysztof Zembrzycki
 • Mgr inż. Paweł Nakielski
 • Mgr inż. Sylwia Pawłowska
 • Dr inż. Marcin Krajewski
 • Dr inż. Marcin Nowak
 • Dr inż. Szymon Nosewicz
 • Dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska

Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Prof. M. Kleibera, który mówił o nowej publikacji jubileuszowej pt. Album Polska 100 lat oraz koncertem w wykonaniu zespołu wokalnego Warszawski Koncept pod kierunkiem Krystyny Misiukiewicz.