Dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT z Zakładu Mechaniki Doświadcalnej otrzymała nagrodę Komitetu EURASEM (The European Society for Experimental Mechanics). Nagroda jest uznaniem i wyróżnieniem dla osoby, która wykazała się zarówno doskonałością techniczną w dziedzinie mechaniki eksperymentalnej, jak i działaniami na rzecz EuraSEM.

Dyplom.pdf

Stowarzyszenie EuraSEM ma wieloletnią bogatą historię, podstawą jego działalności jest wymiana wiedzy w zakresie mechaniki doświadczalnej, a w tym organizacja cyklicznej konferencji ICEM (the International Conference on Experimental Mechanics). W 2014 roku EuraSEM zostało zarejestrowane w Brukseli jako organizacja non-profit. Stowarzyszenie wydaje czasopismo STRAIN znajdujące się na liście A według klasyfikacji MNiSW.

Nagroda została przyznana podczas ICEM18, osiemnastej Międzynarodowej Konferencji Mechaniki Eksperymentalnej, która obyła się w dniach 1-5 lipca 2018 roku w Brukseli.

Celem ICEM jest stworzenie forum do dyskusji, wymiany nowych pomysłów, nawiązywania nowych przyjaźni i współpracy oraz upowszechniania zdobytej wiedzy w dziedzinie o najwyższym znaczeniu naukowym i technologicznym.

Więcej informacji o ICEM w 2018: http://www.icem18.org