W dniach od 27-go do 31-go sierpnia odbyła się w Warszawie 41. edycja międzynarodowej konferencji SOLID MECHANICS CONFERENCE (SOLMECH 2018). Miejscem tego wydarzenia była dawna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Konferencja ta jest organizowana co dwa lata przez IPPT i odbywa się pod auspicjami Komitetu Mechaniki PAN.

W tym roku konferencja była wyjątkowo liczna - zgromadziła 273 uczestników z 28 krajów, przy czym 43% uczestników przybyło z zagranicy. Przyjęto 249 abstraktów, z których większość została zaprezentowana w ramach 16 sesji oraz w sesji plakatowej; sesje specjalne zostały poświęcone Prof. K. Sobczykowi (1939-2017) oraz Prof. W. Pietraszkiewiczowi. Wybitni zaproszeni naukowcy wygłosili 7 wykładów plenarnych oraz 20 wykładów - tzw. keynote lectures - w ramach sesji. Szczegółowy program konferencji oraz inne informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://solmech2018.ippt.pan.pl

K. Wiśniewski - Przewodniczący Konferencji

T. Burczyński - Dyrektor IPPT PAN