Laureat konkursu LIDER (NCBiR), dr Paweł Nakielski z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Wstrzykiwalne rusztowania komórkowe w inżynierii tkankowej.”

Celem Programu LIDER jest wspieranie rozwoju kariery naukowców, w szczególności zwiększenie kompetencji samodzielnego planowania i zarządzania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych zorientowanych na aplikacje.

Projekt pt. Wstrzykiwalne rusztowania komórkowe w inżynierii tkankowej

Choroby kręgosłupa stanowią istotny problem medyczny dotykający wielu ludzi na całym świecie, zaś zespoły bólowe kręgosłupa należą do najczęściej spotykanych objawów w praktyce klinicznej. W Polsce, statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podają, że zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, bóle krzyża i inne choroby krążka międzykręgowego stanowią łącznie 17% ogółu liczby dni absencji chorobowych.

W związku z powyższym, celem niniejszego projektu jest zaprojektowanie i wykonanie wstrzykiwalnego rusztowania jako nośnika w terapii komórkowej. Celem dodatkowym projektu będzie określenie potencjału regeneracyjnego jądra miażdżystego w tym zwiększenie jego wysokości po aplikacji konstruktu z komórkami macierzystymi u zwierząt z wywołanym zwyrodnieniem krążka.

W przyszłości, wyrób ten będzie elementem leczenia pacjentów z chronicznym bólem pleców oraz środkiem dla innych metod leczenia np. jako system uwalniania leków. Minimalnie inwazyjne zabiegi stanowią rosnącą potrzebę zarówno dla pacjenta jak i personelu szpitalnego z uwagi na możliwość wypisania pacjenta do domu tego samego dnia. Pacjenci odczuwają dzięki takim procedurom znacznie zmniejszony ból, doznają znacznie mniejszych skutków ubocznych łącznie z mniejszym ryzykiem reoperacji i zakażeń pooperacyjnych.

Rysunek 1. Szkic przedstawiający schemat aplikacji materiału w jądrze miażdżystym

W ramach projektu zostanie utworzony nowy sześcioosobowy zespół, którego liderem będzie kierownik projektu Paweł Nakielski (ZBiMM).

Dr inż. Paweł Nakielski jest absolwentem Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Warszawskiej (2010), posiada stopień doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2015). W IPPT PAN zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem biomateriałów polimerowych w medycynie. Kierownik/główny wykonawca ośmiu projektów z zakresu badań stosowanych i podstawowych. Autor trzynastu artykułów naukowych, monografii oraz zgłoszenia patentowego dotyczącego produkcji i zastosowania materiałów z nanowłókien.