Siedmioro doktorantów z IPPT PAN rozpoczęło studia doktoranckie w ramach projektu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) Och!DOK, który daje unikatową możliwość połączenia pięciu dyscyplin z dziedziny nauk technicznych: Biocybernetyka, Inżynieria biomedyczna, Mechanika, Elektronika, Informatyka i Inżynieria materiałowa oraz dyscyplin: Biologia medyczna, Medycyna z dziedziny nauk o życiu.

Tematem projektu jest: „Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej”.

W skład konsorcjum wchodzą trzy instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk:

  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN) - (Lider)
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN)

Doktoranci z IPPT PAN to: mgr Olga Cegielska, mgr Katarzyna Czarnecka, mgr Łukasz Fura, mgr Oliwia Jeznach, mgr Anna Miklewska, mgr Beata Niemczyk, mgr Piotr Topolewski.

Celem szczególnym projektu POWER Och!DOK jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Działania prowadzone w ramach proponowanych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich będą związane z utworzeniem szczególnych możliwości zapewniających doktorantom pogłębianie/nabycie wiedzy nie tylko z różnych dyscyplin, ale ze względu na współpracującą grupę instytutów partnerskich (IBIB, IMDK, IPPT), również wiedzy międzydziedzinowej.

Projekt pozwoli na zbudowanie długofalowej naukowo-dydaktycznej współpracy między partnerami i osiągnięcie wzajemnych korzyści w procesie kształcenia wysokiej klasy interdyscyplinarnych specjalistów ze stopniem doktora. Komplementarność profili badawczych pozwoli osiągnąć synergię w perspektywie długofalowego rozwoju badań naukowych, integracji i wzmocnienia potencjału naukowego BioCentrum Ochota.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M Nałęcza PAN