1 grudnia 2018 roku, IPPT PAN rozpoczyna realizację nowego, dwuletniego projektu pt. "Międzynarodowa współpraca w zakresie systemów złożonych i nowoczesnych technologii – ITHACA".

Środki na finansowanie projektu wysokości 2 milionów złotych zostały przyznane naszemu Instytutowi przez Narodową Agencję Współpracy Akademickiej , w ramach pierwszego konkursu w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Głównym celem projektu ITHACA jest utworzenie trwałego, długoterminowego partnerstwa z instytucjami z zagranicy, które przyczyni się do realizacji strategicznych kierunków rozwoju zaangażowanych stron.

W ramach projektu, finansowana będzie wymiana naukowa z instytucjami partnerskimi w zakresie systemów złożonych i nowoczesnych technologii, a także inne działania wspierające badania, takie jak organizacja konferencji, seminariów i warsztatów naukowych.

Planowana w projekcie współpraca bazuje na dotychczasowej współpracy naukowej z instytucjami zagranicznymi, a także z jednostkami, z którymi podjęliśmy współpracę w poszerzaniu tematyki naszych badań. Partnerstwo skupia łącznie 14 instytucji z 7 krajów, z 3 kontynentów. Koordynatorem projektu jest dr Agnieszka Słowicka z IPPT PAN.

Lista Partnerów IPPT PAN w projekcie ITHACA:

 • Princeton University, USA
 • The University of Kansas, USA
 • Texas Tech University, USA
 • University of California, USA
 • University of Illinois at Chicago, USA
 • Louisiana State University, USA
 • University of Auckland, New Zeland
 • Sapienza University of Rome, Italy
 • Ecole Polytechnique, France
 • Lorraine University, France
 • University of Derby, UK
 • University of Tartu, Estonia
 • Rzeszów University of Technology, Poland