Dnia 17 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Naukowej IPPT PAN, inaugurujące nową kadencję 2019-2022. W posiedzeniu uczestniczyli gościnnie prof. Roman Słowiński, wiceprezes PAN, który otworzył obrady i wręczył nominacje obecnym członkom Rady.

Podczas posiedzenia członkowie Rady Naukowej wybrali Prezydium w składzie:

Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW L. KOWALEWSKI Przewodniczący
Dr hab. inż. ŁUKASZ JANKOWSKI Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. JANUSZ KACPRZYK Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. JERZY LITNIEWSKI Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. inż. ZBIGNIEW RANACHOWSKI Sekretarz

Skład osobowy Rady Naukowej i jej nowowybranych władz znajduje się na stronie www