IPPT PAN będzie współrealizatorem nowego projektu z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 (program: Marie Skłodowska Curie Actions – COFUND). Projekt o akronimie PASIFIC („Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity”) będzie realizowany przez Polską Akademię Nauk.

W trakcie 5 lat trwania projektu ufundowanych zostanie 50 dwuletnich stypendiów na przyjazd naukowców z zagranicy do instytutów Polskiej Akademii Nauk. Realizacja projektu przyczyni się do dalszego umiędzynarodowienia instytutów PAN i rozbudowy sieci trwałej współpracy naukowej, a także służyć będzie rozwojowi karier naukowych samych stypendystów.

IPPT PAN będzie odpowiedzialny w projekcie m.in. za zadania związane z prowadzeniem warsztatów dla stypendystów dotyczących programów finansowania badań oraz skutecznego aplikowania o granty. Pracownicy Instytutu poprowadzą także warsztaty dla instytutów PAN, przyjmujących stypendystów, dotyczące wdrażania Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, a także przygotowania i realizacji Strategii Human Resources na rzecz Naukowców.

Spośród 71 wniosków na programy stypendialne, złożonych w konkursie MSCA-COFUND w 2018 r., dofinansowanie uzyskało tylko 16 projektów z całej Europy, w tym projekt PASIFIC.