W dniu 22 lutego 2019 roku w IPPT PAN odbyły się Warsztaty Reaktywność Alkaliczna Kruszyw Krajowych. Warsztaty odbyły się w ramach programu „Rozwój Innowacji Drogowych”, wspieranego przez NCBR oraz GDDKiA.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wszystkich krajowych oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W programie przedstawiono Wytyczne Techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i omówiono zapobieganie reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich. Ponadto omówiono i zademonstrowano procedury badawcze, służące do rozpoznania reaktywności kruszyw.

Nowe metody badań będą wdrażane do stosowania w laboratoriach drogowych GDDKiA.

Projekt realizowany w IPPT PAN pt. "REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRAJOWYCH KRUSZYW" jest koordynowany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział w Krakowie.

Zespół badawczy z IPPT PAN reprezentuje : prof. M. A. Glinicki, prof. A.M. Brandt, dr hab. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, dr M. Dąbrowski, mgr K. Gibas, mgr A. Antolik, mgr K. Dziedzic, M. Sobczak (Pracownia Pól Odkształceń z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN).

Projekt ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, efektywności systemu zarządzania ruchem a także opracowania optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.

Poniżej zdjęcia z pracy terenowej pracowników IPPT PAN na budowie drogi ekspresowej S8.

Więcej o projekcie na www