Mgr inż. Oliwia Jeznach z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów została nagrodzona trzymiesięcznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W ramach niniejszego stypendium laureatka będzie prowadziła badania na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Tufts w Medford, w grupie prof. Davida Kaplana zajmującej się zastosowaniem biopolimerów w inżynierii tkankowej. W trakcie pobytu doktorantka będzie miała możliwość skorzystania z zaawansowanych technik analizy powierzchni materiałów, takich jak spektroskopia XPS czy NMR. Wykonane prace wzbogacą wyniki uzyskiwane w ramach realizacji pracy doktorskiej i projektu OPUS dotyczącego funkcjonalizacji powierzchni nanowłókien za pomocą białek adhezyjnych.

Oliwia Jeznach

Oliwia Jeznach ukończyła studia magisterskie w 2016 roku z zakresu Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej.

Laureatka jest obecnie na 3 roku studiów doktoranckich w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN).

Opiekunem naukowym Pani Jeznach jest prof. Paweł Sajkiewicz - kierownik Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów w IPPT PAN. Prowadzone przez laureatkę badania dotyczą modyfikacji powierzchni nanowłókien poliestrowych z użyciem białek adhezyjnych w celu poprawy odpowiedzi komórkowej.

Fundacja Kościuszkowska, założona w 1925 roku, promuje zacieśnianie więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki poprzez wymianę intelektualną, edukacyjną i kulturalną. Fundacja przeznacza rocznie do 1 miliona dolarów amerykańskich na stypendia i granty dla absolwentów, badaczy, naukowców, specjalistów i artystów, a także promuje polską kulturę w Stanach Zjednoczonych. Więcej o Fundacji – www