W dniach 24-25 września 2019 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie w ramach wspólnego projektu naukowego V4 Korea RADCON.

To międzynarodowy program badawczy z zakresu inżynierii materiałowej obejmujący wpływ składu chemicznego minerałów, cementu oraz kompozytów o matrycy cementowej na ich długotrwałą funkcjonalność w konstrukcjach osłonowych związanych z energetyką jądrową.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich centrów badawczych i uniwersytetów wdrażających projekt RADCON: z Republiki Korei – Yonsei University; z Czech – Czech Technical University; z Węgier – Centre for Energy Research (poprzednio będącym częścią Hungarian Academy of Sciences); ze Słowacji - Slovak Academy of Sciences, oraz polskiego IPPT PAN.

Podczas dwudniowych rozmów zostały przedstawione następujące zagadnienia z zakresu uszkodzeń materiałów o matrycy cementowej, wywołanych promieniowaniem:

  • Charakterystyka pękania strefy kontaktowej zaczyn-kruszywo: model i eksperyment,
  • Symulacja numeryczna wieloskładnikowego modelu hydratacji,
  • Obliczenia napromieniowania betonu, model FISPACT-II,
  • Możliwości promieniowania neutronowego w Reaktorze Badawczym w Budapeszcie: model strumienia w kanale napromieniania,
  • Skład chemiczny składników betonu: neutronowa analiza aktywacyjna NAA i PGAA,
  • Charakterystyka porów w betonie napowietrzonym przy wykorzystaniu: obrazowania neutronowego, tomografii komputerowej, mikroskopii optycznej i porozymetrii rtęciowej,
  • Beton nisko-aktywujący się: wstępne wyniki i plan dalszych badań,
  • Właściwości termiczne i mechaniczne betonu ciężkiego.

Poniżej zespół badawczy IPPT PAN biorący udział w projekcie:

prof. dr hab. M.A. Glinicki; dr hab. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka; dr M. Dąbrowski; mgr inż. K. Bogusz; mgr inż. A. Antolik; mgr inż. K. Dziedzic; M. Sobczak (Pracowania Pól Odkształceń, Zakład Mechaniki Doświadczalnej, IPPT PAN).